Előszó

Napjaink rohanó, stresszel teli világában egyre kevesebb idő jut arra, hogy egymásra odafigyeljünk, egymás véleményét meghallgassuk, és döntéseinknél figyelembe vegyük. A testnevelő tanárok munkája közben is érezhető ez a hatás, amikor a testnevelés órákon, a sportversenyeken és a különböző iskolai mérkőzéseken a teljesítménykényszer miatt konfliktusba kerülnek a diákjaikkal és a diákok szüleivel. Ezeknek a konfliktusoknak a megoldásai hatással vannak a testnevelő tanárok – diákok – szülők közötti interakciók minőségére. A testnevelő tanároknak arra kell törekedni, hogy olyan testnevelés órákat tartsanak, ahol a sportmozgások technikai és taktikai elemeinek oktatása közben minél többen részesülhessenek sikerélményben. Nem könnyű ez a feladat, hiszen a tanulók eltérő előképzettséggel és különböző motivációs szándékkal vesznek részt a számukra kötelező testnevelés órákon, ezért célszerű a gyakorlatokat differenciáltan megtervezni. A sportmozgások iránt pozitív beállítódással rendelkező, illetve a különböző sportegyesületekben rendszeresen sportoló tanulók a testnevelés órákon a gyakorlatokat nagyobb kedvvel hajtják végre és a különböző sportjátékok és versenyek közben is megpróbálják a képességeik szerinti legjobb sportteljesítményt nyújtani. A testnevelés órák és a versenyek interperszonális kapcsolataiban igen nagy a valószínűsége annak, hogy az ellentétek a felszínre kerüljenek, és érzelmi indulatot váltsanak ki a résztvevőkben. Ezeket a konfliktusokat a testnevelő tanárok különböző módszerekkel próbálják megoldani. Pedagógiai szerepvállalásuknak köszönhetően ismerniük kell a konfliktusok kezelésének elméleti és gyakorlati hátterét. Ha a testnevelő tanárok az ellentétek megoldására előre felkészülnek, és a konfliktuskezelés közben tudatosan cselekednek, akkor a megoldásuk is hatékonyabb, gyorsabb lehet, amelynek eredménye a jó személyközi kapcsolatokon keresztül az általuk felkészített csapat teljesítményében mutatkozik majd meg.

A könyvet azoknak a kollégáknak és sportszakos hallgatóknak ajánlom, akik a testnevelés és a sport területén szeretnének a konfliktuskezelés elméleti és gyakorlati hátterével részletesebben megismerkedni. Hasznos lehet a könyv azoknak a fiatal pályakezdő testnevelő tanároknak és edzőknek is, akik kevés elméleti háttérrel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a konfliktusok kezelésével kapcsolatban. Továbbá a könyv azoknak is segítséget nyújthat, akik szeretnének a konfliktusok kutatásának módszereivel mélyrehatóbban megismerkedni, ezért külön fejezetben kerülnek bemutatásra az iskola és a sport környezetében létrejövő konfliktusok kutatóinak legismertebb hazai és külföldi szakemberei, kutatási módszereik és eredményeik.

  Tartalomjegyzék Következő fejezet »