2.

2. A keringési rendszer anatómiája

A szervezet szöveteinek oxigénnel és tápanyagokkal való ellátását az erekben áramló vér biztosítja. A keringési rendszer biztosítja a légzési gázok és a tápanyagok szállítását, a kórokozók elleni védekezést, a szervezet belső egyensúlyának, az ún. homeostasis (testhőmérséklet, folyadékegyensúly, kémhatás) fenntartását. A keringési rendszer központja a szív, mely áramlásban tartja a vért a keringési rendszerben. Összehúzódásaival kialakítja a vérnyomáskülönbséget a szívből kiinduló artériák és a szívbe vezető vénák között. A vérnyomás a vérnek az érfalra gyakorolt hidrosztatikai nyomása. A szív biztosítja a nagy- és kisvérkörben az állandó véráramlást és egyéb tényezőkkel együtt az ehhez szükséges vérnyomást, billentyűrendszere teszi lehetővé a véráramlás egyenirányítását, saját szabályozómechanizmusai, valamint idegi- és hormonális hatások révén alkalmazkodni tud a változó terhelésekhez.

2.1. A szív és keringési rendszer

A szív, latinul cor, de a szakkifejezésekben használjuk a görög eredetű cardia kifejezést is (pl. tachycardia, kardiológia).

A szív nagysága a testtömeggel megközelítőleg arányos. A szív felnőtt férfiban kb. 300 gramm, nőben valamivel kevesebb (átlag 4 gramm/testtömeg kg). A szív kúp alakú, négy üreggel rendelkező izmos falú szerv. Kívülről a vékony, két rétegből álló szívburok borítja. A szív belső üregrendszerét egy hosszanti sövény két, egymástól teljesen elkülönülő részre: jobb és bal szívfélre osztja. A két szívfelet a szájadékokban lévő billentyűk pitvarra és kamrára tagolják. A pitvarok vékonyabb, a kamrák vastagabb izomfallal rendelkeznek. A pitvarokba nyílnak a vénák, a kamrákból indulnak ki az artériák. A jobb kamrából a tüdőartéria a kisvérkör felé, a bal kamrából a főverőér, az aorta, a nagyvérkör felé továbbítja a vért. A szív szöveteinek vérellátását a szívkoszorúerek biztosítják.

2.1.1. A szív helyzete a mellüregben

A szív a mellkasban a szegycsont és a bordák mögött, a gátorüreg (mediastinum anterius) elülső-alsó részében, a mellkas középvonalától balra helyezkedik el (1. ábra).

1. ábra: A szív helyzete a mellüregben. A jobb- és bal tüdő között a gátorüregben helyezkedik el, a szívcsúcs balra, a szegycsont közepétől mérve kb.8-9 cm távolságban található. Kép forrása: saját szerkesztés, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/tabularium-pulmonologiae/ch11.html alapján).

Felfelé tekintő része a tömegesebb (basis cordis), alsó keskenyebb vége a szívcsúcs (apex cordis). A szív képzeletbeli tengelye a jobb lapocka tövisének közepétől a szívcsúcs mellkasfali vetületi pontjához húzott vonalnak felelne meg. Kétoldalt a jobb és bal tüdő veszi körül, alul a rekeszizom inas lemezén (diaphragma, centrum tendineum) fekszik. Hátul, közvetlenül a bal pitvar mögött haladó nyelőcsővel, elöl az elülső mellkasfallal érintkezik. A szív elülső mellkasfalra eső vetületének négy kiemelt pontja van, melyeket összekötve megrajzolható a szív kontúrvonala. A legfontosabb a szívcsúcs vetületi pontja, mely a bal V. bordaközben, a szegycsont közepétől mérve kb. 8- 9 cm távolságban van a mellkas falán.

2.1.2. A szív üregei

A szív két pitvarból és két kamrából áll. A pitvarok és a kamrák között a külső felszínen a koszorúbarázda (sulcus coronarius) jelzi a határt.

Jobb pitvar (atrium dextrum)

A jobb oldalon felül-elöl helyezkedik el, elölről látható háromszög alakú része a jobb fülcse (auricula dextra). Felülről a felső üres visszér (vena cava superior), alulról közvetlenül a rekesz átfúrása után az alsó üres visszér (vena cava inferior), hátulról a szív saját gyűjtőere, a sinus coronarius nyílik bele. A jobb pitvar a jobb pitvar-kamrai szájadékon (jobb vénás szájadék) keresztül közlekedik a jobb kamrával. A szájadékban a háromhegyű vitorlás billentyű (valva tricuspidalis) helyezkedik el.

Bal pitvar (atrium sinistrum)

A bal pitvar a szíven hátrafelé tekintő részt alkot, de egy része a szív elülső felszínén is látható, mint háromszög alakú bal fülcse (auricula sinistra). A bal pitvarba nyílik a 2 jobb, illetve a 2 bal tüdő véna (vena pulmonalis). A bal pitvarból a bal vénás szájadék vezet a bal kamrába. Ebben a szájadékban a kéthegyű vitorlás billentyűt (valva bicuspidalis) találjuk, melyet mitralis billentyűnek is neveznek.

A két pitvart vékony pitvarsövény (septum interatriale) választja el, mely felnőttben teljesen elkülöníti a két üreget. A magzati életben azonban egy ovális nyílás van benne, mely a testből származó vért a jobb pitvarból a bal pitvarba tereli. Megszületéskor az első légvétellel megnyílik a tüdő, ettől kezdve megindul a tüdőkeringés és az ovális nyílás azonnal elzáródik. Előfordul, hogy rendellenesen ez nem történik meg, ilyenkor a friss és az elhasznált vér keveredik egymással, ezáltal a szövetek nem kapnak elegendő mennyiségű oxigéndús vért.

Jobb kamra (ventriculus dexter)

A jobb kamra a mellkas elülső falával és a rekesszel érintkezik. A kamra felső részéből ered a tüdőverőér (truncus pulmonalis). A kamra ürege és a truncus pulmonalis között a véráramlást félhold alakú vagy zsebes billentyűk (valva semilunaris) szabályozzák.

Bal kamra (ventriculus sinister)

A bal kamra a rekeszen nyugszik, ez alkotja a szívcsúcsot (apex cordis). A bal vénás szájadék mellett találjuk a bal artériás szájadékot, amely felett a felszálló aorta indul el. Ebben a szájadékban is félhold alakú vagy zsebes billentyűk vannak.

A kamrákat a kamrasövény (septum interventriculare) választja el egymástól. A kamrasövényt a bal kamra fala képezi. A jobb kamra félhold vagy C-alakú, nem vesz részt a kamrasövény kialakításában. A kamrasövényt szívizom alkotja, kivéve a nagyerek közelében lévő kis kötőszövetes részt. Ritka esetben ez a kis rész nem fejlődik ki tökéletesen, mely a kamrák között a vér összekeveredését eredményezheti. A kamrasövény vonalában a külső felszínen elöl és hátul egy-egy barázda választja el a kamrákat. A barázdákban zsírszövetbe ágyazva helyezkednek el a szív saját erei.

2.1.3. A szívfal szerkezete

 • szívbelhártya (endocardium)
 • szívizom (myocardium)
 • szívburok belső lemeze (epicardium)

Szívbelhártya (endocardium)

A szívet belülről egy vékony réteg, a szívbelhártya (endocardium) borítja. Ez képezi a szív és a benne lévő vér között a határt. Az endocardium legbelső rétegét olyan sejtek alkotják összefüggő rétegben, melyek az erek belső falát is fedik. Ezek endothel sejtek (egyrétegű laphámszövetet alkotnak). Az endothel sejteket a szívizomtól kevés érdús kötőszövet választja el (subendocardialis kötőszövet). Fontos tudni, hogy a szívbelhártya alkotja a billentyűket is, melyben erek nem találhatóak, ellátásuk diffúzióval történik, ezért előfordulhat különböző anyagok lerakódása a billentyűben (főként lassan diffundáló, kalcium-tartalmú vegyületek).

Szívizom (myocardium)

A szív falának izomrétegét myocardiumnak nevezzük, melyet harántcsíkolatot mutató sejtekből álló szívizomszövet alkot. A szívizomszövetet alkotó szívizomsejtek csak ebben a szervben található speciális sejtek, gyors és erőteljes összehúzódásokra képesek, nem fáradékonyak, a simaizmokhoz hasonlóan akaratunktól függetlenül működnek, glikogén és lipid tartalmuk magas. A sejtek átmérője változó, 10-100 µm lehet, hosszuk 80-200 µm körül van, kortól és edzettségtől függően. A myofibrillumok, a harántcsíkolt izomhoz hasonlóan, a szívizomban is szinkronizáltan helyezkednek el, köztük igen nagyszámú mitokondrium található. A sejtek Y-szerűen elágazódnak, hálózatot (syncytium) hoznak létre, egymással a végeiken megvastagodott sejthatárokkal kapcsolódnak, melyeket Eberth-féle vonalaknak nevezünk (2. ábra). Itt nagyszámú ioncsatorna található, mely lehetővé teszi az ingerület nagyon gyors terjedését.

A szívizomsejtek közötti gazdag kapilláris hálózat az un. végartériákból ered.

2. ábra: A szívizomszövet mikroszkópos képe. Több elágazódó izomsejtet látunk, sejtmagjuk a sejt közepén van. A szívizomsejtek között kötőszövet és kisebb erek találhatóak. A nyilak Eberth-féle vonalakat mutatnak. Kép forrása: http://histologyolm.stevegallik.org/node/146

A szív izomzata a pitvarokat és kamrákat elválasztó erős kötőszövetes lemezről (anulus fibrosus) ered, amely a szívszájadékok peremét is alkotja. A pitvarok fala vékony (2-3 mm), kétrétegű izom alkotja: belül körkörös, kívül hosszanti izmok. A külső réteg mindkét pitvart kürölveszi. A belső réteg a rostos gyűrűről ered és hurokszerű lefutás után oda tér vissza.

A kamrák falának izomzata háromrétegű. A külső réteg jobbról balra és lefelé irányuló ferde lefutású izomsejt nyalábokból áll. Ezek a jobb kamrán majdnem vízszintesen a bal kamrán jóval meredekebben futnak a szívcsúcsig, ahol örvényszerűen visszafordulnak a belső rétegbe. A szív hátsó felszínén a rostok lefutása ellenkező irányú. A középső réteg izomrostjai körkörösen futnak, egy részük összefüggő gyűrűt alkot. A belső rétegben hosszanti, ill. enyhén spirális lefutásúak az izmok, visszafordulva izomgerendákban (trabeculae carneae) és a szemölcsizmokban (mm. papillares) végződnek. A szív ürege felé eső oldalon jól látható a szívizomgerendák egyenetlen felszíne.

A jobb kamra fala kb. 0,5 cm vastag, a bal kamráé a vastagabb fal, kb. 1,5 cm vastagságú (átlag felnőtt értéke). Rendszeresen végzett fizikai munka vagy sportolás hatására a szív izomzatának tömege megnő, elsősorban a bal kamráé (bal kamra hypertrophia). Ez általában együtt jár a szív teljesítményének növekedésével.

A szívburok belső lemeze ( epicardium)

A szívburok belső, vagy zsigeri lemeze alkotja a szívfal legkülső rétegét. Egy rétegben mesothel sejtréteg alkotja, alatta a szívizomzattal érintkező rész zsírszövetben gazdag kötőszövet (subepicardialis zsírszövet), mely kiegyenlíti a szív felületének egyenetlenségeit. A zsírsejtek nagymértékű felszaporodása viszont akadályozhatja a szív mozgását, amennyiben az izomsejtek közé is benyomul.

2.1.4. A szívburok (pericardium)

A szívburok két lemezből áll, a már említett belső vagy zsigeri lemezből (epicardium) és a fali lemezből. A fali lemez erős kollagén rostokból épül fel. Alul összenő a rekesz inas részével, kétoldalt lazán kapcsolódik a mellhártyához, a nagyerek mentén visszahajlik a zsigeri lemezbe és beborítja a nagyereket néhány cm hosszúságban, majd a szív felszínén folytatódik. A szívburok lemezei közötti keskeny üreg van (pericardium ürege). Ez az üreg valójában csak virtuális rés, melyben pár csepp folyadék található, amely biztosítja a szív szabad, súrlódásmentes mozgását.

2.1.5. A szív billentyűi

A billentyűk szerkezete: endocardium kettőzetek, a felszínüket vékony rétegben endothel sejtréteg borítja, vázukat kevés kötőszövet alkotja.

Vitorlás billentyűk (valva seu valvula atrioventricularis)

A vitorlás billentyűk (valva cuspidalis) a pitvar-kamrai szájadékokban találhatóak (3. ábra).

A bal pitvar-kamrai szájadékban a kéthegyű vitorlás billentyű (valva bicuspidalis, valva mitralis), a jobb pitvar-kamrai szájadékban a háromhegyű vitorlás billentyű (valva tricuspidalis) található.

3. ábra: A vitorlás- és a zsebes billentyűk elhelyezkedése és részei. Kép forrása: saját szerkesztés, a http://my.clevelandclinic.org/PublishingImages/heart/insideheart2.JPG alapján.

A vitorlás billentyűk vitorlából (cuspis), ínhúrokból (chordae tendineae) és a szemölcsizmokból (musculi papillares) állnak. Szerepük a vér visszaáramlásának megakadályozása a pitvarba a kamra összehúzódása alatt. A vitorlák a pitvar-kamrai szájadék peremét alkotó rostos gyűrűről (anulus fibrosus) erednek. Alakjuk a jobb vénás szájadékban háromszögletű, a balban megközelítőleg félkör alakú. Szabad szélükhöz és a lemezek alsó felszínéhez a kollagén rostokból álló, tehát nyújthatatlan ínhúrok tapadnak, amelyek kamrai vége az izomfal kiemelkedéseihez, főként a szemölcsizmokhoz rögzül.

A kamra összehúzódásakor (systole) a szemölcsizmok is összehúzódnak, megfeszítik az ínhúrokat, emiatt a kamrai nyomás emelkedésének hatására visszacsapódó vitorlák nem tudnak átfordulni a pitvarba, hanem széleikkel összefekve megakadályozzák a vér visszafolyását.

Félhold alakú (zsebes) billentyűk (valva seu valvula semilunaris)

A nagyartériákban, az aorta és a tüdőverőér (truncus pulmonalis) kezdeti szakaszán levő artériás szájadékban, három ún. félhold alakú billentyű (valvae semilunares) együtteséből álló billentyű található (valva aortae, valva trunci pulmonalis; 3. ábra). Zsebes billentyűnek is nevezzük, mert a két nagyér falával zsebszerű tasakokat fognak közre. Egy-egy tasak a szájadék 120°-os körcikkelyének megfelelő területet foglal el. Mindegyik billentyű-cikkely egymás felé néző szélein két vékony, endocardium kettőzetből álló félhold alakú lemez (lunula) foglal helyet, amelyek egymással egy kis csomóban (nodulus) találkoznak. Az aorta két elülső billentyűtasakjából indul el a jobb és a bal szívkoszorúér.

A kamra összehúzódásakor (systole) a kiáramló vér a félholdalakú billentyűk széleit egymástól eltávolítja és a vér a bal kamrából az aortába, a jobb kamrából a tüdőverőérbe (truncus pulmonalis) jut.

A kamrák elernyedésekor (diastole) a kamra üregében a vérnyomás hirtelen lecsökken. A nagyerekben lévő magasabb nyomás miatt a véroszlop a kamrák irányába elmozdul. A billentyűtasakokat megtöltő vér a félhold alakú lemezkéket (lunula) egymáshoz szorítja, így a vér visszajutása a kamrába nem lehetséges. A kamrai diastole alatt a nagyerekben lévő magas nyomás biztosítja vér bejutását a koszorúerekbe is.

A mindennapi életben előfordulnak különböző billentyű hibák, melyek igen nagy orvosi jelentőséggel bírnak (ld. 2.1.8.)

2.1.6. A szív ingerképző és ingervezető rendszere

A szívizomzat ritmusos összehúzódását a szív falában lévő, módosult szívizomsejtekből, az un. nodális sejtekből álló ingerképző csomók és ingervezető rostok biztosítják (4. ábra). A nodális sejtekben kevés myofibrillum és mitochondrium van, membránpotenciáljuk állandóan változik.

4. ábra: A szív ingerképző és ingervezető rendszere. Kép forrása: saját szerkesztés, https://mdmedicine.wordpress.com/2011/04/24/heart-conduction-system/ alapján.

Szinuszcsomó (nodus sinuatrialis; SA csomó; Keith-Flack csomó)

A szinuszcsomó (nodus sinuatrialis) az elsődleges ingerképző hely, ez a terület a szív ritmusgenerátora (pacemaker ), amely a jobb pitvar falában található a felső üres visszér (v. cava superior) benyílása közelében. Kisméretű, ovális alakú képlet (kb. 2.5 x 0.2 cm). Saját vérellátást biztosító ér halad benne, az un. nodalis artéria (a.nodi sinuatrialis), amely a jobb koszorúér széli ágából (r. marginalis) származik. Vegetatív, szimpatikus és a paraszimpatikus idegrostok hálózzák be. A szinuszcsomó által generált nyugalmi frekvencia 60-80 ingerület/perc. Az itt keletkező ingerület a pitvari izomzat mellett a 3 un. internodális kötegen (hátsó, középső és elülső) keresztül terjed tovább, az elülső köteg a bal pitvart is ellátó un. Bachmann-köteg. Az ingerület 1 m/s sebességgel terjed a pitvarban, majd átterjed a pitvar-kamrai határon lévő pitvar-kamrai csomóra (nodus atrioventricularis), amelyet azonos frekvenciájú inger képzésére serkent. Az áttevődés 0,05 m/s.

Pitvar-kamrai csomó (nodus atrioventricularis; AV-csomó; Aschoff-Tawara féle csomó )

A pitvarok és kamrák közötti kötöszövetes rostrendszer (anulus fibrosus) magasságában, a pitvarsövény alsó részén található (kb. 2,2 x 1 x 0,3 cm). Élettani körülmények között az AV-csomó a pitvarok felől érkező ingerület vezetését végzi. Ingerképző tulajdonsággal is rendelkezik, frekvenciája kisebb, mint a SA csomóé (50-60 ingerület/perc), de élettani körülmények között nem szerepel ritmusgenerátorként (másodlagos pacemaker), csak abban az esetben, ha a szinuszcsomó hatása nem érvényesül (nem működik vagy vezetési zavar alakul ki). Az AV-csomó élettani szerepe a lassú ingerületvezetés, mely biztosítja, hogy az ingerület csak a pitvarok összehúzódása után jusson át kamrákra. Az ingerületet továbbítja a kamrai ingerületvezető rendszerre, melynek részei a His köteg, a Tawara szárak és a Purkinje rostok.

His köteg

A pitvar-kamrai csomóból indul a pitvar-kamrai köteg, az un. His köteg, amely áthalad a pitvar-kamrai szájadékokat határoló rostos lemezen. A kamraközti sövényben halad lefele, majd kettéválik a jobb és a bal szárra, ezek a Tawara szárak (fasciculus atriovenricularis dexter et sinister).

Purkinje rostok

A szívcsúcsot elérve a Tawara szárak kötegei felrostozódnak, az un. Purkinje rostokra oszlanak, melyek a szívbelhártya alatt (subendocardialis Purkinje rosthálózat), majd a munkaizomzatban (terminális Purkinje rostok) haladnak. Az utóbbiak az ingerületet a kamrai munkaizomrostokhoz és a papillaris izmokhoz juttatják, biztosítva ezáltal a két kamra izomzatának szinkron összehúzódását.

A szív beidegzése

A fentiekből jól látható, hogy a szívnek saját ingerképző rendszere van, amely a szívritmust vezérli. A szív munkájának viszont adaptálódnia kell a mindenkori megterheléshez. A vegetatív (autonom) idegrendszer feladata a szervezetnek a külső és a belső környezet változásaira adott válaszainak szabályozása, beleértve a keringési rendszer szabályozását is. A vegetatív idegrendszerhez tartozó idegek, a szimpatikus idegrendszer nyaki dúcaiból származó szimpatikus idegek és a paraszimpatikus idegrendszerhez tartozó bolygóideg (X. agyideg, n.vagus) befolyásolják a szívműködést.

A szívritmust a szinuszcsomót beidegző szimpatikus idegrostok gyorsítják (tachycardia). Szimpatikus idegrendszeri hatásra más szervekben is történik változás, a bőr és a belek arteriolái összehúzódnak, a vázizmoké kitágulnak és ezáltal a vérnyomás emelkedik. A vér eloszlása megváltozik úgy, hogy csökken a bőr és a gyomor-bél rendszer vérellátása és nő az agy, a szív és a vázizmok vérellátása. Tartós szimpatikus idegrendszeri túlsúly magas vérnyomás betegség kialakulásához vezethet. A legtöbb szimpatikus postganglionáris idegvégződés adrenerg végződés, az átvivő anyag norepinephrin (noradrenalin). Két fő formája van a receptoroknak az effektor szerveken, alfa- és a béta- receptorok, a szívizomban (myocardium) főként béta-1 receptorok találhatóak.

A vegetatív idegrendszer paraszimpatikus részének működése az energia megőrzésére és újratermelésére irányul. A bolygóideg (n. vagus) a szinuszcsomót is beidegzi, ezúton képes lassítani a szívritmust (bradycardia). Az átvivőanyaga (transmitter) az acetilcholin, mely a szinaptikus résen átjutva reverzibilisen kötődik a postszinaptikus oldal cholinerg (muscarinos) receptoraihoz.

2.1.7. A szív saját erei

Koszorúerek (a. coronaria)

A felszálló aorta kezdeti szakaszából, annak jobb oldali öbléből indul el ajobb koszorúér (a. coronaria dextra, vagy RCA: right coronary artery) és a bal koszorúér (a. coronaria sinistra vagy LCA: left coronary artery) is (5. ábra). A jobb koszorúér a pitvar-kamra közötti barázdában (sulcus coronarius) jobbra fut, majd a szív hátsó felszínén a két kamra közötti barázdába fordul és a szívcsúcsig halad. Ellátja a jobb pitvart (ezen belül a szinuszcsomót is), a jobb kamrát és a kamrasövény hátsó 1/3 részét.

A bal koszorúér a felszálló aorta bal oldali öbléből indul és a pitvar-kamra közötti barázdában (sulcus coronarius) bal felé halad. Ellátja a bal pitvart és kamrát, valamint a kamrasövény elülső 2/3 részét. Elöl leszálló ágat ad (ramus interventricularis anterior, vagy LAD: left anterior descending artery) a két kamra közötti barázdához, amely a szívcsúcsnál összeköttetésben van a jobb koszorúérrel A másik ága (ramus circumflexus, vagy LCx: left circumflex artery) a sulcus coronariusban megkerüli a szív bal oldalát, majd egy újabb ágat ad (ramus marginalis sinister arteriae coronariae sinistrae), mely a bal kamra vérellátásában vesz részt.

A szívfalba belépő erek az un. funkcionális végartériák, melyek között nincs összeköttetés (anastomosis), ezért ha elzáródnak, az a hozzájuk tartozó szövetek oxigénhiányához, majd elhalásához vezethet (infarktus).

Ha a koszorúereken szűkület található, pl. a koszorúereket érintő érelmeszesedés (coronariasclerosis) esetén, akkor a szűkület utáni érszakasz által ellátott terület vérellátása romlik, csökken a szívizomszövet oxigénellátottsága, melyet ischaemia-nak (ejtsd: iszkémia - görög eredetű szó) neveznek.

Testmozgás, sport esetén a megnövekedett vérnyomás, szívfrekvencia és szívizom-összehúzódás fokozza a szívizom oxigén igényét. Az oxigén felvétel a koszorúerekben nyugalmi állapotban is magas, edzéskor 80%-ra növekedhet.

5. ábra: A szív ellátását biztosító artériák.
Kép forrása: saját szerkesztés https://www.bcm.edu/healthcare/care-centers/cardiothoracic/procedures/coronary-artery-disease-coronary-bypass alapján.

A szív saját vénái

Mindegyik verőeret egy-egy véna kísér, amelyek végül egy közös érben, a koszorú öbölben (sinus coronarius) egyesülnek, mely a jobb pitvarba nyílik.

2.1.8. Medicinális vonatkozások

Ez a fejezet a mindennapi életben a sportolókat is érintő legismertebb elváltozásokról ad egy nagyon rövid áttekintést:

Sportszív

A „sportszív” („athlete’s heart“) a szervezet intenzív fizikai terhelésre kialakuló változása, mely gyakran alakul ki sportolóknál. Ez nem betegség, hanem a szív alkalmazkodása a terheléshez. A rendszeres terhelés hatására ugyanis megnő a szervek, sejtek tápanyag- és oxigénigénye, amelyet a szívnek a vérkeringés javításával kell biztosítani (nő a szívfrekvencia, az összehúzódások ereje, a perctérfogat). A rendszeres testmozgás a szív munkáját növeli, hatására nő a szív tömege, javul a funkciója, ezáltal javul a keringés intenzitása is. Ha a terhelés rövid, de nagy erőkifejtést igényel (izometriás, vagy statikus terhelés), akkor a szívfal vastagsága növekszik a szívizom megerősödése miatt (hypertrophia). A dinamikus (izotóniás) terhelés, mint pl. a futás, a szívizomban újabb hajszálerek alakulnak ki, illetve nyílnak meg, amelyek növelik a szív oxigén ellátottságát, így a megnövekedett tömeget a több ér hatékonyabban tudja ellátni.

Billentyűhiba (vitium)

A billentyűhibák örökletes, vagy szerzett elváltozások egy, vagy több billentyűn. Megjelenési formái a billentyű-szűkület (stenosis), vagy billentyű-elégtelenség (insufficientia). Szűkület (stenosis) esetén a billentyű nyitott állapotban is szűkebb marad a normálishoz képest, ez megnöveli az ellenállást a véráramlással szemben és ezáltal ró nagyobb munkát a szűkület előtti szívüreg izomzatára. Ha pl. az aortabillentyű szűkülete (stenosis) alakul ki, akkor megnövekszik az ellenállás a bal kamrából az aorta felé irányuló véráramlással szemben és ez fokozott munkát ró a bal kamrára.

Billentyű-elégtelenség (insufficentia) esetén a vér egy része visszaáramlik (regurgitáció) a billentyű előtti üregbe. Egy példát említve: kéthegyű vitorlás billentyű elégtelenség (mitrális insufficientia) miatt a vér egy része a bal kamra összehúzódás alkalmával visszaáramlik a bal pitvarba, ezáltal az ide-oda áramló kismennyiségű vér többletmunkát ró a bal szívfélre.

2.1.9. Értípusok, az erek felépítése és funkciója

Az ereknek három típusát különböztetjük meg:

 • 1.) Artéria (verőér, ütőér): a szív kamráiból a szervek felé vezető rugalmas falú ér.
 • 2.) Véna (gyűjtőér, visszér): a szív pitvaraiba vezető tágulékony falú ér.
 • 3.) Kapilláris (hajszálér): a kisartériát és a kisvénát összekötő vékony falú ér.

A verőerek, vagy artériák tágulásra képes (gumicsőre emlékeztető) csövek, eljutnak valamennyi szervhez, csonthoz, ízülethez, izomhoz, a központi és a perifériás idegrendszerhez stb. Ellátási területükön számos kisebb ágra, végül hajszálerekre (kapilláris) oszlanak. A kapillárisok összeszedődnek és visszerek (vénák) formájában visszajuttatják a vért a szívbe. Mindhárom értípus belső felületét egyrétegű laphám, endothel alkotja. Az artériák falában emellett kötőszövet és jelentős mennyiségű simaizom és rugalmas rost is található. A vénák falában több a kötőszövet, mint a simaizmok mennyisége.

Kapillárisok szerkezete

A hajszálér hálózatban lépnek ki a vérből a tápanyagok és az oxigén a sejtek felé és itt lépnek be a vérpályába a sejtek anyagcsere végtermékei és a széndioxid. A hajszálerek vagy kapillárisok falát csak lapos hámsejtek, endothel sejtek alkotják, amelyeket bazális membrán választ el a környező szövetektől.

Az erek falát alkotó rétegek

a.) A belső réteg (tunica intima) speciális endothel sejtekből és vékony kötőszöveti rétegből áll (6. ábra). Az endothel valamennyi érszakaszban megtalálható. Az endothel gátolja a vér alvadását és a sejtjei között lévő felszínzáró berendezések segítségével elzárja a vér útját az erek többi rétege felé. Egyes szervekben (pl. máj, vese), ahol élénk anyagtranszport folyik a szövetek és a vér között, az endothel réteg apró nyílásokkal rendelkezik (fenesztrált).

b.) A középső réteg (tunica media) simaizom sejteket és rugalmas rostokat tartalmaz, az egyes érszakaszokban eltérő arányban. A legnagyobb erekben a rost dominál, a középnagy és kisartériákban pedig a simaizom (6. ábra).

c.) A külső réteg (tunica adventitia) laza rostos kötőszövet, melyet főként kollagén rostok alkotnak. Ebben találhatók a nagyobb ereket ellátó saját erek elágazódásai is.

6. ábra: Sematikus ábra az erek falát alkotó rétegekről. Kép forrása: saját szerkesztés, a http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/corepages/vascular/vascular.htm alapján.

A verőerek (artériák) szerkezete

a.) Nagy artéria: a szívből eredő legnagyobb ereket és ezek elsődleges ágait nagy artériáknak nevezzük. Ezek középső rétegét rugalmas (elasztikus) rostokból álló lemezek alkotják, melyek között simaizomsejtek találhatók. A nagymennyiségű rugalmas rost jelenléte miatt ezeket rugalmas típusú ereknek is nevezzük. A szívből nagy nyomással érkező vér a nagy ereket kitágítja. Amikor a vér kiáramlása a kamrából megszűnik, a kitágult rugalmas lemezek összehúzódása biztosítja a vér folyamatos továbbítását az erekben a kamrai diastole alatt.

b.) Középnagy artériák: középső rétegét simaizomsejtek és rugalmas rostok alkotják, a simaizom van túlsúlyban, ezért ezeket az ereket izmos típusú vagy muscularis arteriáknak nevezzük. Ebbe a kategóriába tartoznak a végtagokat és a szerveket közvetlenül ellátó erek. A többszörösen elágazódó erek középső rétege egyre vékonyabb lesz.

c.) Legkisebb artériák (arteriolák): az előttük lévő érszakaszhoz képest a bennük lévő nyomás csökken és a vékony falú hajszálerekbe kis nyomással érkezik a vér. Az arteriolák simaizomsejtjeinek összehúzódása csökkenti az arteriolák összkeresztmetszetét, ezért az előttük lévő erekben nő a vérnyomás. Ez az érszakasz tehát a vérnyomás legjelentősebb szabályozó tényezője.

A visszerek (vénák) szerkezete

Átmérőjük és falszerkezetük alapján kis vénákat (venula), középnagy és nagy vénákat, fefutásuk szerint bőralatti un. felületes vénákat és a mély vénákat különböztetünk meg. A vénák fala szabálytalanabb és vékonyabb, mint a nekik megfelelő artériáké.

Egyes vénákban (főként az alsó végtag felületes vénáiban), vékony endothel lemezekből álló billentyűk vannak. Ezek biztosítják azt, hogy a vér csak a szív felé áramolhasson.

A bőralatti un. felületes vénák fala kitágulhat, ezáltal a billentyűk zárása tökéletlenné válik. Így a vénákban visszamaradó vér tovább tágítja az ereket, létrejön a visszér-tágulat (varikozitás), mely rontja a bőralatti kötőszövet táplálását, a tágult erekben gyulladás, a vér rögösödése (trombózis) jöhet létre. Az ilyen állapot komolyan gátolhatja a sporttevékenységet.

2.1.10. Vérkörök

Nagyvérkör

A szív bal kamrájából induló aorta viszi a vért a szervek felé, a verőerek (artériák) eljutnak valamennyi szervhez. A nagyvérkör artériái tápanyagokban és oxigénben dús vért szállítanak a szövetekhez, ahonnan magas széndioxid tartalmú és a szövetek anyagcsere végtermékeit szállító vér érkezik vissza a szívbe. Ellátási területükön az artériák számos ágra, végül hajszálerekre oszlanak, majd a hajszálerek összeszedődve, visszerek (vénák) formájában viszajuttatják a vért a szívbe. A vér a felső és alsó üres visszéren (v. cava superior, v.cava inferior) keresztül jut vissza a jobb pitvarba (7. ábra).

Kisvérkör

A jobb kamrából induló tüdőverőérrel (artéria pulmonalis, vagy truncus pulmonalis) kezdődik, mely a jobb kamrából a test által elhasznált, CO2-ban dús vért szállítja a tüdőbe. A vér felfrissítése, oxigénnel való telítése, ill. a CO2 leadása a tüdőben a léghólyagocskákat (alveolus) körülvevő kapilláris-hálózatban történik, ezt nevezzük külső gázcserének. A friss, oxigenizált vér a tüdő-vénákon (venae pulmonales) keresztül jut vissza a szív bal pitvarába (7. ábra).

7. ábra: A vér áramlása a szív üregeiben és a nagyerekben. A fehér színű nyilak a nagyvérkörből érkező vénás, CO2-ban dús vér útját mutatják a tüdőverőér irányába, a fekete színű nyilak a kisvérkörbe jutott, majd a tüdőben felfrissült, O2-ben dús vér útját mutatják vissza a bal pitvarba, majd bal kamrába, onnan az aortába.
Kép forrása: saját szerkesztés, a http://www.cardiachealth.org/how-does-your-heart-work-anatomy-heart-coronary-arteries alapján.

A nagyvérkör főbb erei

Az emberi test artériás rendszerének főbb ereit a 8. ábra mutatja.

8 ábra: A nagyvérkör fő artériái. Kép forrása: engedéllyel átvéve Csoknya M., Wilhelm M. tankönyvéből.

A főverőér (aorta)

A bal kamrából ered, kezdeti szakasza a felszálló főverőér (aorta ascendens) jobb felé halad felfelé, majd balra fordul, ez a része a főverőér íve (arcus aortae), ami a bal főhörgőt megkerülve a gerincoszlop bal oldalára kerül, innen kezdve leszálló főverőérnek (aorta descendens) nevezik. A leszálló aorta mellkasi szakasza végigfut a hátulsó gátorüregen, majd átlépve a rekesz ágyéki szárai között a gerinc elülső felszínén halad a IV-V. ágyéki csigolya magasságáig, ahol a két közös csípőverőérre (a. iliaca communis) oszlik.

Az aorta ágai

A felszálló aorta (aorta ascendens) kezdeti szakaszából ered a szívet ellátó jobb és bal koszorúér.

Az aorta ív (arcus aortae) első ága a jobb oldali karhoz menő kulcscsont alatti verőér (a. subclavia dextra) és a jobb oldali közös fejverőér vagy fő nyaki ütőér (arteria carotis communis dextra) közös eredő ága, a truncus brachiocephalicus (7. és 8. ábra). Ezt követi a 2. ág, a baloldali közös fejverőér (a. carotis communis sinistra), majd a 3. ág, a baloldali kulcscsont alatti verőér (a. subclavia sinistra).

Az a. subclavia mindkét oldalon ágakat ad a nyak és a vállöv izmaihoz és a pajzsmirigyhez. A mellkas belső felszínén végigfutó ága részt vesz a bordaközi izmok, az emlő, a mellhártya, a szívburok és a rekeszizom vérellátásában, végága a szegycsont mögött áthalad a rekeszizmon és belép az egyenes hasizomba. A nyakcsigolyák harántnyúlványai közötti csatornában haladó ága a csigolyaverőér (a. vertebralis) a gerincvelő nyaki szakaszát ellátja, az öreglyukon belép a koponya üregébe, majd a kétoldali ér egyesül az agyalapon futó verőérben (a. basilaris). Ebből származnak az agytörzset, a kisagy nagy részét és a belső fület ellátó erek is.

Az a. subclavia folytatása a hónalji-verőér (a. axillaris). Ez az ér is ágakat ad a vállövhöz, ellátja továbbá a mellkas oldalsó falát és a felső végtag artériájában (a.brachialis) folytatódik. Az a. brachialis a könyökárokban eloszlik az orsócsonti verőérre (a. radialis) és a singcsonti verőérre (a.ulnaris). Az a. radialis a csukló magasságában alkalmas pulzus tapintásra. Az a.radialis és a.ulnaris a tenyérben két artériás ívben találkozik, melyekből indulnak az ujjakat ellátó artériák.

A közös fejverőér vagy fő nyaki ütőér (a. carotis communis) pulzálása a nyakon jól tapintható. A pajzsporc felső szélénél két ágra, a belső és külső fejverőérre oszlik.

A belső fejverőér (a.carotis interna) az agy vérellátásának nagy részét biztosítja. Innen származik a szemgolyót ellátó ér is.

A külső fejverőér (a. carotis externa) ágat ad a pajzsmirigyhez és a gégéhez. Ellátja a nyelvet, a szájüreg, az orrüreg és szemüreg egyes képleteit, a garatot, a nagy nyálmirigyeket, a fej izmait és bőrét, áagat ad a nyakszirt tájékához, a dobüreghez és a kemény agyhártyához. A közös fejverőér elágazási szögletében egy speciális szervecske a fejverőér gomolyag (glomus caroticum) a helyezkedik el, ami a vér kémiai tulajdonságainak változását érzékeli (chemoreceptor) és a nyelvgarat idegen (IX. agyideg, n. glossopharyngeus) keresztül továbbít információt az agyba.

A leszálló aorta (aorta descendens) a mellkasi szakasza (aorta thoracica) 10 pár ágat ad a bordaközökbe a bordaközi izmok ellátására. A bordaközi erek (aa. intercostales) ágai hozzájárulnak a mély hátizmok, a mellkas és a hát bőrének vérellátásához, ágakat adnak a gerincvelőhöz is, zsigeri ágaik a hörgőket követve táplálják a hörgőket és a tüdő szöveteit. A leszálló aortából ágak erednek a nyelőcső, a rekeszizom, a szívburok és a gátor hátsó részének ellátására is.

A hasi szakaszon (aorta abdominalis) páros és páratlan ágakat különböztetünk meg. A páros ágak egy része a rekesz alsó felszínét és a hátsó hasfalat látja el. A többi páros ág és valamennyi páratlan ág a hasi szervek ellátására szolgál.

Párosak: a mellékvese középső verőere (a. suprarenalis media),
a veseverőér (a. renalis),
hereverőér (a. testicularis) férfiben, ill. a petefészek verőere (a. ovarica) nőben.

Páratlanok: a páratlan hasi zsigereket ellátó értörzs (truncus coeliacus),
felső bélfodri verőér (a. mesenterica superior),
alsó bélfodri verőér (a mesenterica inferior).

A közös csípőverőér (a. iliaca communis) a hasi aorta kettéágazásával jön létre az 5. ágyékcsigolya előtt, lefelé kifelé haladva a külső és belső csípőverőérre oszlik. A belső csípőverőér (a. iliaca interna) a kismedencébe fordulva zsigeri és fali ágakat ad.

Zsigeri ágai ellátják a kismedencei szerveket, a gáttájékot és a külső nemi szerveket. Fali ágai táplálják az ágyéki és keresztcsonti tájék ízületeit és izmait, a külső és belső csípőizmokat, a csípőízületet és combközelítő izmokat.

A külső csípőverőér (a. iliaca externa) egyenes folytatása a közös csípőverőérnek. Ellátja a csípőlapát belső felszínét, az elülső hasfalat, symphysist és részben a külső nemi szervek bőrét. Egyik ága az egyenes hasizomban összeköttetésben van az a. subclaviából leszálló érrel. A lágyékszalag alatt átbújva a lágyékhajlatban, majd a combon folytatódik, mint comb artéria (a. femoralis). Az a. femoralis ellátja a combon lévő összes képletet, izmokat is beleértve, részt vesz a térdízület vérellátásában, előlről-hátrafelé halad a térdhajlatba, ahol a térdalji verőér (a.poplitea) a folytatása. Ennek főbb ágai azelülső sípcsonti verőér (a.tibialis anterior) a lábszár elülső izomrekeszében halad tovább a lábfejre, a hátsó sípcsonti verőér (a.tibialis posterior) a lábszár mély hajlító izmai között fut le a talpra és a szárkapcsi verőér (a.peronea), mely a szárkapcsi izmok között fut. Az elülső sípcsonti verőér a két boka között halad a lábfejre, ahol a pulzus tapintásra is alkalmas lábfeji verőérbe (a. dorsalis pedis) folytatódik.

A test gyűjtőeres rendszere (vénák)

Az emberi test vénás rendszerének főbb vénáit a 9. ábra mutatja.

A vénás rendszert alkotó visszerek (gyűjtőerek, vénák) feladata az oxigénben szegény, széndioxidban gazdag elhasznált vér szállítása a szövetekből a szív felé. A testben a vénáknak két nagy csoportját különböztetjük meg: a felületi (bőr alatt futó) visszereket és az izmok között elhelyezkedő un. mélyvénás rendszert.

A felületes gyűjtőerek vagy bőrvénák a bőralatti zsírszövetben vannak és a mély vénákba ömlenek. A mély gyűjtőerek a végtagokon a comb, a tenyér és a talp kivételével párosával kísérik az artériákat, rendszerint közös kötőszövetes hüvelyben. A szív vénáinak kivételével a szervezet vénás vérét a felső és alsó üres visszér (vena cava superior és inferior) rendszere szedi össze (9. ábra).

9. ábra: A test vénás rendszere. Kép forrása: engedéllyel átvéve Csoknya M., Wilhelm M. tankönyvéből

A felső üres véna (vena cava superior) rendszere

Az agyból és a koponya belső felszínéről a koponya vénás öbleibe összegyűlt vér a torkolati nyílásnál (foramen jugulare) kezdődő belső nyaki vénába (v. jugularis interna) ömlik. Ez összeömlik a kulcscsont alatti vénával (v. subclavia) és létrehozzák a v. brachiocephalica-t. A két ér találkozási helye a vénás szöglet (angulus venosus), melybe baloldalon a legnagyobb nyirokértörzs ömlik (ductus thoracicus).

A fej és a nyak külső részeiről a külső nyaki véna (v. jugularis externa) szedi össze a vért, amely rendszerint a v. subclaviába ömlik.

A v. subclavia a hónaljárokban lévő hónaljvéna (v. axillaris) közvetítésével a mellkas és a has felső részének bőre, a válltájék és a felső végtag vérét gyűjti össze.

A bal v. brachiocephalica hosszabb, mint a jobb. A két nagy véna a jobb oldalon az I. sternocostalis ízület mögött egyesül, létrehozva a v. cava superiort, ami meredeken lefelé haladva a III. sternocostalis ízület mögött ömlik be a jobb pitvarba.

Az alsó üres véna (vena cava inferior) rendszere

A vér felfelé, a gravitációval szemben áramlik, ezt a feladatot az izomzat is segíti az összehúzódásásal, de a vénákban lévő billentyűk szintén fontos szerepet játszanak, mert a vér visszaáramlását megakadályozzák. A működő izmok gyakorlatilag kipumpálják a vért a vénákból, az ép billentyűk működése pedig a szív felé irányulóvá teszi a véráramlást.

Az alsó végtag vénái a combgyűjtőérbe (v. femoralis) szedődnek össze. Ez átlépve a lágyékszalag alatt felfelé halad, mint külső csípővéna (v. iliaca externa). A belső csípővénával (v. iliaca interna) való egyesülésével létrejön a közös csípővéna (v. iliaca communis).

A belső csípővéna (v. iliaca interna) a kismedencei szervek, a külső nemi szervek, a külső és belső csípőizmok, a keresztcsonti tájék és a combközelítő izmok vérét szedi össze. A v. cava inferior a hasi aortától jobbra, a gerincoszlop mentén halad felfelé. Rövid szakaszon beágyazódik a máj állományába. Abból kilépve átfúrja a rekeszt, majd a szívburkot és benyílik a jobb pitvar alsó részébe. A hasüregben felveszi a herék, ill. a petefészek, a vesék, a mellékvesék és a rekesz vénáit. Ezek páros vénák.

A páratlan hasi zsigerek (gyomor, lép, hasnyálmirigy, belek) vénás vérét a májkapu gyűjtőér (v. portae hepatis) szedi össze és viszi a májba. A májon áthaladó vér a májba ágyazott szakaszán ömlik be a v. cava inferiorba.

Főbb felületes gyüjtőerek (bőrvénák) a végtagokon

A kézfejen a bőr alatti zsírszövetben apróbb vénák fonata található, melyek a kézhát bőre alatt, főleg idősebb korban, jól láthatóak. Ezekből kialakul egy-egy nagyobb bőralatti véna: a v. cephalica és a v. basilica, a kettő közötti összeköttetés a könyökárokban a jól ismert könyökvéna (v. cubiti).

A lábfej felületi vénáiból indul medialisan a v. saphena magna, lateralisan a v.saphena parva. A két vénás törzset számtalan kis véna köti össze (anastomosis). Az elöl futó v.saphena magna a comb felső részéig halad felfelé, ott a mélybe fordul és beleömlik a v.femoralis-ba.

2.1.11. A nyirokrendszer

Nyirokerek ből és nyirokszervekből épül fel. A nyirokerekben kering a nyirok (lympha), amely a nyirokerekbe bejutott szövetközti folyadék. A nyirok különféle sejteket, főleg nyiroksejteket (B- és T-lymphocyták) is tartalmaz.

A nyirokerek endothel-sejtekből felépülő nyirok-kapillárisokkal kezdődnek. Mindenhol megtalálhatók a porc, a csontvelő, a központi idegrendszer és a szaruhártya kivételével. A nyirokkapillárisok nagyobb nyirokerekbe szedődnek össze, amelyek szerkezete a vénákéra emlékeztet, csak a faluk vékonyabb. A nyirokerekben is vannak billentyűk, a nyiroknak a szív felé irányuló áramlásának biztosítására.

Valamennyi nyirokér két fő nyirokvezeték rendszeréhez tartozik. A jobb oldali nyirokvezeték (ductus lymphaticus dexter) a fej és a nyak jobb oldalának, a jobb mellkasfélnek és a jobb felső végtagnak a nyirkát gyűjti össze. A jobb vénás szögletbe ömlik.

A mellkasvezeték (ductus thoracicus) a legnagyobb nyirokgyűjtő törzs. A felső testfél bal oldalának, az alsó testfélnek, hasi zsigereknek és az alsó végtagoknak a nyirkát gyűjti össze. A hasi aortával együtt halad át a rekeszen, majd a gerinc elülső felszínén végig futva a bal vénás szögletbe ömlik.

Nyirokszervek

Idetartoznak a nyiroktüszők, a nyirokcsomók, a mandulák, a lép és a csecsemőmirigy.

Nyiroktüszők (folliculi lymphatici): nyiroksejtek halmazai, melyek a szervek nyálkahártyájában vagy nagyobb nyirokszervekben találhatók.

Nyirokcsomók (nodi lymphatici): 20-30 mm hosszúságú, bab alakú, kötőszövetes tokkal körülvett, nyiroktüszőket tartalmazó szervek. A nyirokcsomóba bevezető nyirokerek (vas afferens) a tok alatti hézagrendszerbe öntik a nyirkot, amely átszivárog a tüszők között lévő résrendszerbe a kéreg- és a velőállományon át, majd a homorú részen lévő kapunál (hilus) az elvezető nyirokerek (vas efferens) elhagyják a nyirokcsomót A nyirokcsomókban lymphocyták és plazmasejtek képződnek, az utóbbiak immunanyagokat termelnek.

A hónaljárokban található nyirokcsomók a felső végtagról, mellkasról és az emlőkből, a lágyékhajlatban levők az alsó végtagról, külső nemiszervekből, gáttájékról, köldök alatti hasfalról és nők esetén a méhtestből gyűjtik össze a nyirkot. Számos nyirokcsomó található a nyakon, a nyaki nagyerek mentén, az állkapocs alatti tájékban és a zsigerek közelében is. Láncolatot képeznek a gerinc előtt, az aorta mentén is.

Az elsődleges, másodlagos, harmadlagos nyirokcsomókban a szervezetre káros anyagok kiszűrődnek, a nyirokcsomókból kilépő vas efferensekben az átszűrt nyirokban egyre több nyiroksejt (lymphocyta ) jelenik meg. Ha a nyirokcsomók megduzzadnak, fájdalmassá válnak, fontos jelzői lehetnek különböző megbetegedéseknek.

A mandulák (tonsilla) nyálkahártyába ágyazott nyiroktüsző halmazok. Csak elvezető nyirokereik vannak. A torokszorosban a két torokmandula (tonsilla palatina), a garat orri részében az orr-garat mandula (tonsilla pharyngea), a nyelvgyökön a nyelvgyöki mandula (tonsilla lingualis) található. A lokális védelemben van szerepük.

Lép (lien): a nyirokszervekhez soroljuk a lépet is. A hasüreg bal-felső részén, a rekeszizom alatt található szerv, mely részben nyirokszerv, részben a vér egy részének tárolását, valamint az elöregedett vörösvértestek lebontását is végzi. A lép állománya és a lép tokja simaizomszövetet is tartalmaz, melynek összehúzódása a tárolt vértmennyiség keringésbe történő visszajuttatását segíti elő.

A csecsemőmirigy (thymus) a pubertás végéig létező nyirokszerv, a szegycsont mögött, a gátorüreg felső részében található, pubertás után visszafejlődik. T-lymphocytákat termel, melyek a sejtes immunvédekezés fontos elemei (a T-lymphocyták a csecsemőmirigyből a többi nyirokszervbe jutnak, megtelepednek és pubertás után innen jutnak a keringésbe. Több alcsoportjuk ismert, más-más feladatuk van).

Ellenőrző kérdések:

 1. Melyek a szív üregei és azok főbb képletei ?
 2. Mely struktúrák biztosítják a vér áramlási irányát a szívüregekben?
 3. Melyek a pitvar-kamrai szájadékokban található billentyűk?
 4. Hol rögzülnek a vitorlás billentyűk ínhúrjai?
 5. Hány részből állnak a vitorlás billentyűk?
 6. Milyen típusú billentyű található a tüdőverőér kezdeti szakaszán?
 7. Melyik billentyű nyílik meg akkor, ha megtelik vérrel a bal pitvar?
 8. Melyik szívbillentyű lesz nyitva a kamrai szisztole alatt?
 9. Mely erek látják el a szívet oxigéndús vérrel?
 10. Hol található a szinuszcsomó? Hol található az AV-csomó? Mi a feladatuk?
 11. Melyek a szív ingerképző- és ingervezető részei az ingerület haladásának sorrendjében?
 12. Melyek azok az erek, amelyek a szív bal pitvarában nyílnak?
 13. Mit nevezünk felületes- és mély vénáknak?
 14. Melyik ér szállítja a felszívott tápanyagokat a májba?
 15. Honnan indul a veséket ellátó artéria?
 16. Melyek a kisvérkörhöz tartozó struktúrák?
 17. Hol találhatóak az Eberth-vonalak?
 18. Milyen jellegzetessége van a szívizomszövet felépítésének?
 19. Melyik ér indul ki a bal kamrából?
 20. Melyek az alsó végtagot ellátó főbb erek?
 21. Melyek az aortaívből induló erek?
 22. Melyek az agy vérellátását biztosító artériák?
 23. Hogyan nevezik az erek legbelső rétegét képező sejteket?
 24. Sorolja fel a főbb nyirokszerveket!
 25. Melyik szerv található a hasüreg bal-felső részén, közvetlenül a rekesz alatt? Mi a funkciója?
 26. Melyik nyirokszerv található a torokszorosban?

2.2. A légzőrendszer

A légzőrendszer feladata a szervezet gázcseréjének biztosítása, az oxigén felvétele és a széndioxid leadása. A külső gázcsere a tüdőben folyik: a belégzett levegőből az oxigén a vérbe, a vérből a széndioxid a kilégzett levegőbe jut. A levegő a légutakban áramlik. A sejtek, szövetek a vérből felveszik az oxigént, az anyagcseretermékeket és a széndioxidot visszajuttatják a vérkeringésbe, ezt nevezzük belső gázcserének. Magasabbrendű élőlények szövetei csak rövid ideig képesek elviselni az oxigénhiányt, ezért fontos a szövetek folyamatos oxigénellátása.

A légzőrendszer részei

Felső légutak

 • Orrüreg, amely a szaglószervet is tartalmazza.
 • Garat felső 1/3-a (az alsó 2/3-a közös a tápcsatorna egy részével).
 • Gége, a hangképzés szerve

Alsó légutak

 • Légcső és a főhörgők.
 • Tüdő, melyben a külső gázcsere történik.

2.2.1. Felső légutak részei és főbb jellemzői

Az orrüreg (cavum nasi)

Az orrüreg bonyolult falú, nyálkahártyával bélelt üregrendszer, melyet az orrsövény 2 részre oszt. Az orrsövényt hátul csont, elöl porc alkotja. Az orrüreg oldalsó faláról három, lefelé görbülő csontlemez emelkedik el, a felső, középső és az alsó orrkagyló. Alattuk húzódnak az orrjáratok.

Az orrüreg nyálkahártyájának legbelső felszínét jellegzetes légzőhám, a többmagsoros csillószőrős hengerhám borítja. A nyálkahártya bőven erezett tág kapillárisokkal. Ezekből ütésre, nyomásra, erősebb orrfúváskor vérzés indulhat (de gyakori sportsérülés esetén is, pl. kosárlabdában, kézilabdába, ökölvívásnál). Az orrüreg tetején a nyálkahártyában szaglóhámsejtek helyezkednek el, melyek a szaglás receptorai.

Az orrüreg hátul két nyílással (choana) a garat orri szakaszába nyílik.

Az orrüreg szerepe

 • A belélegzett levegő felmelegítése, páratartalmának növelése, tisztítása a szennyeződésektől; a beszívott por egy részét a nyák megköti.
 • Szaglóhám sejtjei révén a szaglás szerve.
 • A beszédhangok egyéni hangzásának kialakításában is részt vesz.

Az orrmelléküregek (sinus paranasalis)

A koponyacsontok belsejében nyálkahártyával bélelt üregek vannak, melyek összeköttetésben állnak az orrüreggel. Ilyenek az arcüreg, homloküreg, ékcsonti üreg, rostacsonti üregek. Az orrmelléküregek részt vesznek a belégzett levegő előmelegítésében és a páratartalmának növelésében. A felső orrjárat mögött nyílik be az ékcsonti öböl, a homloküreg és az arcüreg, valamint az elülső rostasejtek a középső orrjáratba nyílnak.

A garat (pharynx)

A garat az orrüreg, a szájüreg és a gége mögött függőlegesen elhelyezkedő, izmos falú cső, mely felül a koponya-alaphoz rögzül. Belső felszínét nyálkahártya béleli, falában vastag harántcsíkolt izomréteg van.

3 szakasza van:

 • Orri szakasz: melybe az orrüreg hátsó nyílása (choana) vezet. Itt található a garatmandula (tonsilla pharyngea) és a fülkürt (Eustach-kürt) nyílása.
 • Száji szakasz: az orri szakasz alatt található, ide nyílik a szájüreg a torokszorosnál. A garatnak ez a szakasza az, ahol a levegő és a táplálék útja közös.
 • Gégei szakasz: itt kezdődik a gége. A garat hátrafelé a nyelőcsőbe folytatódik.

Az orri rész tetején van a garatmandula (tonsilla pharyngea). Gyermekkorban gyakori a gyulladások miatti megnagyobbodása, amely megnehezíti az orron keresztüli légzést. Itt látható a fülkürt (tuba auditiva vagy Eustach-kürt) nyílása is. A fülkürt a dobüreget köti össze a garattal, szerepe a garat és a dobüreg között a légnyomás kiegyenlítése.

A levegő a garat orri részéből annak száji-, majd a gégei részébe, onnan a gégébe kerül. A tápcsatorna és a légutak közös garati szakasza teszi lehetővé, hogy a ki- és belégzést akár az orrüregen, akár a szájüregen keresztül is végezhetjük. A helyes légzési technikát sportáganként külön meg kell tanulni.

A gége (larynx)

A gége a nyak középső részén, a nyelvcsont alatt helyezkedik el. Vázát ízületekkel összekötött gégeporcok alkotják. Rajtuk izmok erednek és tapadnak, amelyek összehúzódása a porcok helyzetét megváltoztatja. (10. ábra).

10. ábra: A gége anatómiai szerkezete. Kép forrása: saját szerkesztés, engedéllyel felhasználva Csoknya M., Wilhelm M. tankönyvi ábráját.

A gége porcai:

 • pajzsporc
 • gyűrűporc
 • kannaporc

A pajzsporc a legnagyobb az öt gégeporc közül. Üvegporcból (hyalin porc) álló két lemeze elöl szögletben találkozik, ez közismert nevén az „ádámcsutka”, mely férfiakban jobban kiemelkedik, mint nőkben. A pajzsporc hátsó széléről felfelé és lefelé is ered egy-egy pár szarv alakú nyúlvány. A felső kötőszövetesen a nyelvcsont hátsó végéhez kapcsolódik, az alsó szarv a gyűrűporccal képez egytengelyű ízületet.

A gyűrűporc a pajzsporcnál jóval kisebb, pecsétgyűrűre emlékeztető hyalin porc. Elülső, keskenyebb része az ív, a kiszélesedő hátsó része a lemez, mellyel a 2 kannaporc képez forgóízületet, melyek függőleges tengely mentén mozoghatnak. A kannaporc háromoldalú piramisra emlékeztető páros porc. A kannaporcnak a bázisán egy előre és egy oldalra irányuló nyúlványt találunk. Az előrenéző nyúlványról ered a hangszalag (ligamentum vocale), mely a kannaporc és a pajzsporc között feszül ki. A két hangszalag közti terület a hangrés (rima glottidis). Belégzéskor és hangos beszédnél a hangrés tágra nyílik, kilégzéskor és halk beszédnél szűkül. Bizonyos gégeizmok összehúzódásával a hangrés tökéletesen elzárható. Köhögéskor a zárt hangrés hirtelen nyitására a levegő nagy sebességgel kiáramlik és a légutakba került idegen anyagokat, vagy a nyákot magával ragadja.

Gégefedő (epiglottis)

A gégefedő rugalmas porcból áll. Széles felső részét a gégebemenetet (aditus laryngis) határolja, elkeskenyedő alsó vége a pajzsporc szögletéhez rögzül belülről. A gégefedő szerepe a lenyelt tápláléknak és folyadéknak a gége két oldalán lévő mély barázdába való terelése, amin keresztül az a nyelőcsőbe jut. Előrebillenésével megakadályozza a táplálék gégébe jutását.

A gége ürege

Homloksíkban készített metszetben homokórára emlékeztető alakú. Belsejét nyálkahártya fedi. Középső része a legszűkebb, itt két redő található: a felső redő az álhangszalag, az alsó a hangszalag. Az álhangszalag fölé eső üregrész a gégetornác (vestibulum laryngis). A gége ürege a hangrés alatt kitágulva folytatódik a légcső üregébe.

A hangszalag (ligamentum vocale) a pajzsporc szögletének belső felszínétől a kannaporc elülső nyúlványáig húzódó páros redő. A hangszalaggal párhuzamosan keskeny harántcsíkolt izom (m. vocalis) található, mely a hangszalag feszességének „finom hangolását” végzi (énekeseknél a gyakorlással ez tökéletesíthető). Beszédkor a finomabb artikulációban van szerepe a m. vocalisnak.

A gége a hangadás szerve. A hangrésen kiáramló levegő rezgésbe hozza a hangszalagot, aminek hossza, feszessége és vastagsága szabja meg a hang magasságát, erejét pedig a kiáramló légáram erőssége. A hangképzésben, az egyéni hangszín kialakulásában, nagy szerepe van még a szájüregi képleteknek (a nyelvnek, fogaknak, szájpadnak és az ajkaknak) és az orrüregnek, orrmelléküregeknek is (közismert, hogy hurutos betegségeknél megváltozik a beszédhang, „náthás orrhangon” szólal meg az illető).

A gége működése

A gégeporcokat harántcsíkolt izmok mozgatják. Ezek a mozgások a légzéshez, a hangadáshoz és a gégeüreg elzárásához szükségesek.

A hangszalag megfeszül a pajzsporc lemezének előrebillenésekor, ezt a mozgást előidéző izom a hangmagasság beállítását végzi. A kannaporcok oldalsó nyúlványához elölről és hátulról is tapad egy-egy izom. A hátulsó izom összehúzódásakor a hangrés kinyílik. Ez a hangrés egyetlen nyitó izma. Bénulása fulladást okozhat. A másik izompár a hangrést zárja.

A gégeizmok beidegzését a n. vagus (X. agyideg) végzi.

2.2.2. Alsó légutak részei és főbb jellemzői

A légcső (trachea)

A 7. nyakcsigolyától (C7) a 4. hátcsigolyáig (Th4) tart, ahol a két főhörgőre (bronchus principalis dexter et sinister) oszlik. A légcső falát „C”- alakú üvegporcok alkotják. A porcos fal megakadályozza az üreg beszűkülését, ezáltal biztosítja a levegő szabad áramlását. A „C”–alakú porc szárait hátul simaizomból és kötőszövetből álló lemez. az egymás alatt lévő „C”-alakú porcokat pedig kötőszövetes szalagok kötik össze. A porcok közötti rugalmas rostos kötőszövetből álló szalagok a légcsőnek a nyak mozgásaihoz való alkalmazkodását is lehetővé teszik.

A hörgők és a légcső nyálkahártyáját csillószőrös hengerhám borítja. A hámsejtek közötti kehelysejtek és a nyálkahártya mirigyei nyákos váladékkal vonják be a felszínt. A csillók csapkodása a garat felé irányuló állandó áramlásban tartja a nyákfilmet, kifelé sodorva a légutakban lerakódott finom porcszemcséket, szennyeződést, és kórokozókat.

A tüdő (pulmo)

Páros szerv, amely a mellüregben helyezkedik el, a mellhártya zsigeri lemeze borítja. Felső része a tüdőcsúcs (apex pulmonis), mely kb. 2 harántujjnyival a clavicula fölé nyúlik. Alsó, kiszélesedő része a bázis (basis pulmonis), mely a rekeszizomra illeszkedik. Felszínei: bordai felszín, rekeszi felszín, gátori (mediastinalis) felszín. A mediastinalis felszínen van a tüdőkapu (hilus pulmonis). A tüdőkapun (hilus pulmonis) a főhörgő és a tüdőverőér lép be a tüdőbe, ill. a tüdőből itt lépnek ki a tüdő vénái és a nyirokerek. Az ereket és a hörgőket idegfonatok veszik körül. A bal oldalon a gátori felszínen a szív képez benyomatot. A 2 tüdő nem egyforma nagyságú, a szív elhelyezkedése miatt a bal oldali kisebb.

A jobb tüdőnek három lebenye van: felső- (lobus superior), középső- (lobus medius) és alsó lebeny (lobus inferior), melyeket hasadékok választanak el egymástól (1. ábra). A bal tüdőn a középső lebeny hiányzik, felső- (lobus superior) és alsó lebeny (lobus inferior) található.

2.2.3. A tüdő szöveti szerkezete

A főhörgő jobb oldalon három, bal oldalon két lebenyhörgőre oszlik. Ezekből 9-10 szelvényhörgő ágazik el, amelyek a tüdő anatómiai és funkcionális egységeinek, a tüdőszelvényeknek a tengelyében haladnak. A tüdőben a hörgők egyre kisebb hörgőkre, majd hörgőcskékre ágazva oszlanak (11/ A ábra). A légutak falában a porc egyre kevesebb lesz.

11. ábra: A tüdő szerkezete. A: a tüdő hörgőrendszerének sémás rajza; B: A léghólyagocskák sémás rajza; C: a léghólyagocskákat körülvevő érhálózat sémás rajza. Kép forrása: engedéllyel átvéve Csoknya M., Wilhelm M. tankönyvéből

A hörgőcskék (bronchiolus, bronchioli) fala porcot már nem, csak kötőszövetet és főleg simaizmot tartalmaz. A simaizom a hörgőcskék tágasságát széles határok között tudja megváltoztatni: a simaizom elernyedésével (szimpatikus idegrendszeri hatásra) a lumen tágul, összehúzódásával (paraszimpatikus idegi hatásra) a lumen szűkül.

A légutak végső szakasza a léghólyagocskákból (alveolus) áll (11/B ábra). Ezeket kívülről a kisvérkörhöz tartozó hajszálérhálózat veszi körül (11/C ábra) Az erek falán és az alveolusok falát alkotó hámsejteken (pneumocyta) keresztül történik a külső gázcsere.

A tüdő vázát sok rugalmas rostot tartalmazó, összességében azonban kevés kötőszövet alkotja. A rostok által alkotott térrácsban helyezkednek el az alveolusok. A belégzéskor megnyúlt rugalmas rostok összehúzódása jelentős tényezője a kilégzésnek.

A kötőszövetet számos nyirokér hálózza be. A kötőszövet falósejtjei részt vesznek a légutakba jutott szennyező anyagok eltávolításában, melyet a nyirokpályákba juttatnak.

2.2.4. A mellhártya (pleura)

A tüdőket és a mellüreg belső falát borító savós hártya, mely két, teljesen elkülönülő pleuraüreget hoz létre.

Fali lemeze (parietalis lemez) a mellkas falát belülről és a rekeszt felülről borítja. Zsigeri lemeze (visceralis lemez) a tüdő felszínét borítja, befedve a lebenyeket elválasztó hasadékok egymás felé néző felszíneit is. A fali és a zsigeri lemez a tüdőgyökeret alkotó erek és főhörgők mentén áthajlik egymásba. Így jobb és baloldalon is különálló, egymással nem közlekedő pleura-üreg alakul ki. A pleura fali és zsigeri lemeze között, a pleura-üregben, pár csepp folyadék van, amely vékony folyadékfilmet képez a mellhártya lemezeken, ezáltal súrlódáscsökkentő szereppel bír.

A tüdő alsó széle kilégzéskor oldalt és hátul nem éri el a rekeszt. Itt a pleura parietalis mellkasi és rekeszi lemeze létrehoz egy öblöt (sinus phrenicocostalis), mely a pleura-üreg legmélyebb része, ide nem terjed be a tüdő még a legnagyobb belégzés esetén sem.

A mellhártya szerepe a légzésben

Belégzéskor a mellkas átmérője a tér mindhárom irányában megnő. A pleura fali lemeze elmozdul a mellkasfallal együtt és magával húzza a tőle folyadékfilmmel elválasztott zsigeri lemezt is. Ez ahhoz a jelenséghez hasonló, melyet pl. két nedves üveglap széthúzásakor tapasztalunk. Az üveglapra merőlegesen ható erővel nem tudjuk elmozdítani egymástól az üvegeket bizonyos erőhatásokon belül, lap szerint azonban könnyen elcsúsztathatók egymáson.

A pleura zsigeri lemezére ható húzóerő miatt nő a tüdő térfogata, a levegő beáramlik a tüdőbe. A rekesz süllyedése megnyitja a sinus phrenicocostalis-t. A tüdő ide is benyomul, növelve a felvehető levegő mennyiségét, de az öblöt a legmélyebb belégzéskor sem tölti ki.

Kilégzéskor a belégző izmok ellazulnak, a hasűri nyomás a rekeszt a mellüreg felé nyomja, a kilégzést segítő belső bordaközi izmok összehúzódnak, és a mellkas fala visszaáll a belégzést megelőző helyzetbe.

Ellenőrző kérdések:

 1. Melyik szervben közös a táplálék és a levegő útja?
 2. Hol történik a külső gázcsere? Nevezze meg pontosan a szervet és az adott szervnek azon a struktúráit, ahol a gázcsere lezajlik.
 3. Melyik gégeporcok között feszül ki a hangszalag?
 4. Nevezze meg a gége porcait!
 5. Hány lebenyből áll a jobboldali tüdőfél?
 6. A mellhártya melyik lemeze borítja a tüdőt?
« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »