Felhasznált irodalomak

Ádám, Gy., Fehér, O. (1988) Élettan biológusoknak I-II. Tankönyvkiadó, Budapest

Berne, L. (2005) Principles of Physiology (Third edition) Mosby

Bodzsár É. (1999): Humánbiológia. Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös Kiadó

Bouchard, M.A.C. (2014) Advances in exercise, fitness, and performance genomics in 2013. Med Sci Sports Exerc, 46: 851-859.

Bruce, R.A., Lovejoy, F.W., Pearson, Jr. R., Yu, P.N.G., Brothers, G.B., Velasquez, T. (1949). Normal respiratory and circulatory pathways of adaptation in exercise. J. Clin. Invest 28 (6 Pt 2): 1423–1430.

Cain, PA, Ahl, R, Hedstrom, E, Ugander, M, Allansdotter-Johnsson, A, Friberg, P, Arheden, H (2009) Age and gender specific normal values of left ventricular mass, volume and function for gradient echo magnetic resonance imaging: a cross sectional study. BMC Medical Imaging, 9:2

Csoknya, M., Hernádi, I. (2009) Az emberi szervezet felépítése és működése. Pécs

Csoknya, M., Wilhelm, M. (2013): A sportmozgások biológiai alapjai II., Pécs

Dickhuth, H.H (2005) Sportélettan, sportorvostan, Dialog Campus Kiadó

Fischer E. (2004) A funkcionális sejttan alapjai. Dialóg Campus Kiadó

Fonyó, A. (2008) Az orvosi élettan tankönyve. Medicina Kiadó

Frenkl, R. (1985) Sportélettan, Budapest

Ganong, W.F. (1990) Az orvosi élettan alapjai. Medicina Kiadó

Gayton, H. (2012) Medical Physiology. Elsevier

Gilbert HF. (2000) Basic concepts in Biochemitry: A student’s survival guide. McGraw-Hill Companies, Inc.

Gilroy A.M. (2012) Atlas of Anatomy. Thieme Medical Publishers,

Hamamoto et al (2005) In situ Ca 2+ dynamics of Purkinje fibers and its connection with subjacent ventricular myocytes. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 38/4, 561-569

Hansen JT. (2009) Netter’s Anatomy Coloring Book. Publisher: Saunders; 1 ed.

Hanson, P. (1984) Clinical Exercise Training. In: Sport Medicine. Ed: Strauss, R. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company. 13-40.

Kahle, W, Leonhardt, H, Platzer, W. Anatómia I-III., SH atlasz

Katch VL, McArdle WD, Katch FI. (2011) Essentials of exercise physiology. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business

McArdle, WD., Katch, FI., Katch, VL. (1996): Exercise Physiology. Williams and Wilkins, Baltimore (USA).

Kapit, W., Macey, RI., Meisami, E. (1987): The Physiology Coloring Book. Addison Wesley Longman Inc, Menlo Park (USA).

Kékes, E, Regös, L. (1995) EKG atlasz, Programozott EKG tankönyv, Springer Hungarica

Kiss, F, Szentágothai, J. (2001) Az ember anatómiájának atlasza, I-II. (Medicina)

Magyar, I, Petrányi, Gy. (1970): A belgyógyászat alapvonalai I-II. Medicina Könyvkiadó, Budapest

Marinov, B., Kostianev, S., Turnovska, T. (2000) Submaximal treadmill test for screening of physical capacity in pediatric age group. Pediatria XL(2): 38-41.

Martin, DE, Youtsey, JW. (1987) Respiratory anatomy& Physiology. C.V.Mosby Co.

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (2009) Sports and exercise nutrition. Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer

McCardle, W.D., Katch, FI., Katch, VL. (1997): Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer

McPhee, SJ, Lingappa, VR, Ganong, WF, Lange, JD. (2006) Pathophysiology of Disease, McGraw-Hill

Mészáros, J. (2003) A gyermeksport biológiai alapjai. Budapest, A TF egyetemi tankönyve

Nyitrai L, Pál G. (2013) A biokémia és a molekuláris biológia alapjai. e-tankönyv:

Pavlik, G. (2011) Élettan- Sportélettan, Medicina Kiadó

Perini, R., Veicsteinas, A. (2003) Heart rate variability and autonomic activity at rest and during exercise in various physiological conditions. Eur J Physiol. 90: 317-325.

Pocock, Richards (2006) Human Physiology (Third edition). Oxford University Press

Rogers, K. (2011) Blood physiology and circulation. Encyclopadia Britannica, Inc. New York

Sobotta (2012) Az ember anatómiájának atlasza I-III. (szerkesztők: Paulsen, F. - Waschke, J., Medicina Kiadó (ISBN szám: 978 963 226 366 3)

Szarvas, F, Csanádi, M. (2006) Belgyógyászati fizikális diagnosztika. Semmelweis Kiadó, Bp,

Szeberényi, J. (2011) Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó

Szentágothai, J, Réthelyi, M. (2002) Funkcionális anatómia I-III. (Medicina, 8., átdolg. és bőv. kiadás)

Tanaka, H., Monahan, K.D., Seals, D.R. (2001) Age-predicted maximal heart rate revisited. J. Am. Coll. Cardiol, 37: 153-156.

Tulassay, Zs. (2007) A belgyógyászat alapjai. Medicina Kiadó, Budapest

Waite GN, Waite LR. (2007) Applied Cell and Molecular Biology for Engineers. The McGraw Companies, Inc.

Wolfarth, B., Rankinen, T., Hagbero, J.M., Loos, R.F., Pérusse, L., Roth, S.M., Sarzynski,

« Előző fejezet Tartalomjegyzék