Bevezető

Bevezető

A tananyag három alapvető téma köré íródott, melyek közül mindegyiknek a célja, hogy elméleti és gyakorlati ismeretanyagán keresztül támogatást biztosítson a gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozó sportszakembereknek. Az anyagrészek mindegyikére igaz, hogy széleskörűen felhasználhatóak, iskolai, táborozási, rekreációs és egyéb szabadidős tevékenységi rendszerben felhasználhatóak.

Az első rész a főként a testnevelési és népi játékokat foglalja magában és mutat rá lehetőségeire elsősorban az iskolai keretek között. Ezek a mozgásos tevékenységek az egészséges felnőtté váláshoz szükségesek, hiszen, a későbbiekben megfelelő értékrend kialakításához vezető út során legfontosabb tevékenységének a gyermekkorban a játékot tekintjük. Ebben ki tud a legmegfelelőbb ütemben fejlődni az önállóság, a kreativitás, és az aktivitásra való törekvés. A játék, mint a nevelés egyik fő mozgásos tevékenységformája során arra törekszünk, hogy megjelenítsük és beépítsük mindazokat a feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, segítik a közösségi életre való felkészítésüket és a szociálisan hátrányos helyzetekben lévők felzárkóztatását.

A játék és a játékos tanulás a gyermek olyan tevékenysége, ahol természetes kíváncsisága, az örömszerzés élménye önfeledten is az alapja lehet a személyiségfejlesztésnek, és erre épül a játékban az integrált tanulás. A belső indíttatásból vezérelt játéktevékenység célja a gyermekek szabad képzettársításának, valamint az intellektuális fejlődésének elősegítése. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé.

A játék, mint mozgásos tevékenységformának a feltételeit biztosítani kell, minden életkori szakaszban, - helyet, időt, eszközöket és örömszerzési lehetőségek - a különböző játékformákhoz, ilyen például: a gyakorló játékok, a szerepjátékok, a konstruáló játékok, és a szabályjátékok.

A második fejezet, már több korosztályra kiterjesztve a minket körülvevő környezetet, az abban rejlő lehetőségeket használja ki kreatívan, változatosan, fizikai aktivitással összhangban. A tananyag alternatív környezetben űzhető mozgásokról nyújt széleskörű ismereteket. A különböző mozgásformákról a megszokottól eltérő körülmények között segíti a programok tervezését. Az oktatásában megjelenítető mozgásprogramok: sportjátékok, sportági ismereteken alapuló feladatmegoldások, rekreációs aktivitások, relaxációs és stressz oldó technikák, hagyományőrző és egyéb játékok stb. gyakorlási lehetőségei, változatos szabályokkal megjelenítésre kerülnek alternatív helyszíneken. Mindez szükséges, mert a testnevelésórán megszerzett tudást, a játékos tevékenységek során elsajátított képességek csak úgy kamatoztathatóak, ha a mindennapi testmozgásba is át tudja az egyén konvertálni őket. A testnevelés oktatása, széleskörű ismeretanyagot biztosít a tanulóknak, de nem feltétlen biztosít tudást és lehetőséget az alternatív környezetben történő gyakorlat végrehajtáshoz.

A harmadik fejezetben a mindennapoktól eltérő k örülménye3k közötti szerveződés alapvető szabályaival ismerkedhetünk meg. A csoportokkal foglalkozó, több napos szervezést felvállaló szakemberek ismereteihez szükséges táborozási tananyaganyaggal ismerkedhetünk.

A táborozási ismeretek olyan, az alapvető sportszakember képzésből kihagyhatatlan tananyagot ölel fel, amely a természetben való eligazodáshoz az iskolán kívüli táborok vezetéséhez, szervezéséhez elengedhetetlenek. A tananyag a legnagyobb körültekintést igénylő táborokkal a sí és vízi táborral foglalkozik részletesebben.

Az olvasóban tudatosul, hogy az egészséges életvitelhez nagyban hozzájárulnak a szabadban végezhető, évszaknak megfelelő kirándulások, túrák és rekreációs tevékenységek. A táborok vezetése a pedagógusi munka egyik csúcs, mert idegen környezetben 24 órán át a gyerekekkel foglalkozni óriási felelősség. A tananyag nem csak iskolai, de sport és rekreációs táborok szervezéséhez, és vezetéséhez is nagyszerű kézikönyv.

  Címlap