6.

6. Elvárások az úszásoktatási folyamattal kapcsolatban

Általános elvi megközelítésben mindenképpen kiemelt szerepe van annak, hogy az úszás tanításának folyamata legyen az egészség megtartásának, illetve a rekreációnak az eszköze. Lényeges szempont azonban, hogy eközben teljes körűen elégítse ki a gyermekek mozgásigényét, váljon a szabadidő eltöltésének hasznos eszközévé. Mindenképpen fejlessze az erkölcsi, akarati tulajdonságokat és kiválasztással biztosítson tehetséges gyermekeket a versenyzés irányába is. Társadalmi elvárásként jelenhet meg az is, hogy a gyermekek az oktatás folyamatában ismerjék meg a víz veszélyeit, tudják reálisan megítélni képességeik határait (Kiricsi J. 2002).

Speciális tantervi megközelítésben mindenképpen fontos, hogy megismerjék a vízzel kapcsolatos veszélyeket, előnyöket. Legyenek felkészítve az egyes úszótechnikák megtanulására, az iskolai úszásoktatás keretein belül sajátítsanak el jártasság, illetve készségszinten egy vagy több úszásnemet. Legyenek alkalmasak saját képességeik ismeretében veszélyhelyzetben, balesetnél valamilyen szinten segítséget adni (Kiricsi J. 2002).

A mai korszerű felfogás és értelmezés szerint egyértelműen az úszás tudása az életvédelemhez és a vízi balesetek megelőzéséhez kapcsolódik. Ebből az aspektusból vizsgálva az elsődleges cél nem más, mint az életben maradás esélyének megtartása. Az egészség megőrzése, a hatékony és tudatos emberi munkavégzés miatt az úszás elsajátításának óriási jelentősége van az egészséges életmód kialakításában. Életvitelünk megfelelő kialakításához nagymértékben hozzájárulhat az úszómozgás a prevenció, rekreáció és rehabilitáció folyamatában, ezeknek kifejezetten ajánlott módja is (sportsérülések, vázrendszeri megbetegedések, légzőszerv, stb..). Szabadidőnk helyes eltöltése, a hasznos és tartalmas időkihasználás fontos eleme lehet az úszással eltöltött pihenő (nyaralások, wellness,).

Mindenképpen meg kell említeni, hogy egyes munkaköröknél, külföldi munka ajánlatoknál kötelező előírás a megfelelő szintű úszástudás (testnevelő tanár, úszómester, vízimentő).

A fentiek fontossági sorrendisége egyértelműen bizonyítja, hogy az úszómozgások ismerete hozzájárulhat a teljes értékű, aktív és tartalmasan hasznos emberi élet kialakításában.

A példamutatás eszköze is lehet az úszás ismerete. Megfelelő szintű (készségszint) ismeretek birtokában képesek lehetünk segítségnyújtásra, életmentésre vízi balesetek észlelése esetén. Végül mindenképpen meg kell említeni, hogy a versenysport kiválasztásában nagy segítséget jelenthet az aqua illetve más vizisportok magas szintű ismerete (Kiricsi J. 2002).

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »