15.

15. Módszertani ajánlás és útmutató az iskolai úszásoktatáshoz

A következő módszertani javaslatot ajánljuk mindenkinek, aki kisgyermekek úszásoktatásával foglalkozik, vagy majd a jövőben azt tervezi intézményesített keretek között, akár a mindennapos testnevelésbe történő bevonással is.

 • az úszás alapjának lerakása optimális esetben a 4-9 év közötti években kezdődhet el
 • az alapozó időszak, vagyis a vízhez szokatás legfontosabb módszertani alapelve és feladata, a víz megszerettetése a gyermekekkel
 • meg kell ismertetni a tanulókkal a víz pozitív és negatív tulajdonságait is
 • érezzék a biztonságot a tanulók már a kezdeti lépésektől kezdve
 • az oktató lehetőleg minden feladatot mutasson be a tanulóknak
 • a tanár legyen türelmes a tanulókkal
 • a kezdő szakaszban a 10-15 tanulónál több ne legyen egy csoportban
 • foglalkoztatási formákat a tanulók tudásszintjéhez kell igazítani
 • éljünk a differenciálás lehetőségeivel az oktatásban egy-egy foglalkozáson belül is
 • az úszásnemek tanításánál az egyéni képességek eltérése miatt a differenciált csoportmunka a leghatékonyabb (kezdő, középhaladó, haladó)
 • az oktatási folyamat megkezdése előtt mérjük fel a tanulók tudásszintjét
 • fektessünk nagy hangsúlyt a higiéniai szabályokra, szokásokra, azok ismertetésére és alkalmazására
 • az első órát balesetmegelőzési oktatással kell kezdeni!

15.1. Tematika az általános iskolások úszásoktatásához

A következő tematika kifejezetten az iskolai szervezett keretek között szervezett úszásoktatásoknál jelenthet segítséget az oktatóknak, testnevelő tanároknak, amelyet Sövegjártó Rita (2008) útmutatásaink felhasználásával készített. A rendelkezésre álló órakereteket mindig a tantervi előírások, a rendelkezésre álló tárgyi és anyagi feltételek illetve lehetőségek szabják meg.

  Tartalom Módszer Cél Követelmény
  Koordinációs feladatok: Járások, futások, szökdelések, vízbeugrások, Tudjanak tájékozódni, közlekedni a vízben A helyváltoztatások, tovább haladások koordinált végrehajtása.
1. óra
Kezdők Vízalámerülés, arc és a fej víz alá hajtásának feladatai Arcmosás, hajmosás, fröcskölés, buborékolás, lemerülés, vízi gombóc, hason fekvés A tanulók tudjanak a víz alá bújni, lehajtott fejjel történő játékos feladatokat könnyen végre tudjanak hajtani. Nyitott szemmel tájékozódjanak a víz alatt, biztos egyensúlyi helyzetben hajtsák végre a vízi gombócot, és a hason fekvést
Haladók Mélyvízben az addig tanultak átismétlése Vízbeugrások, taposás, egy kiválasztott úszásnem Egy úszásnem víz biztos ismerete Legalább 200 métert tudjanak leúszni
2. óra
Kezdők Előző órán tanultak átismétlése Járások, futások, szökdelések, vízbeugrások, lemerülés, kincskeresés, búvárkodás Tudják végrehajtani, amit előző órán már elsajátítottak Medence szélétől való elrugaszkodással, önállóan mindenki tudjon 5 métert siklani, levegővétel nélkül
Hason siklás Ăšszólap segítségével végezzenek hason siklást Mindenki önállóan, lehajtott fejjel, összezárt lábbal hajtsa végre a faladatot A siklást egyedül hajtsák végre, biztos egyensúlyi helyzetben feküdjenek a hátukon
Háton siklás Segédeszköz segítségével háton siklást végezzenek A tanulók, önállóan, segítség nélkül fel a tudjanak feküdni a hátukra
Haladók Az úszómozgások pontosítása A gyors, a mell, a hátúszás gyakorlása Tudjanak folyamatosan leúszni 200 métert Az egyes úszásnemeket kézség szinten sajátítsák el
3. óra
Kezdők A tanult feladatok átismétlése, kézség szintre fejlesztése A gyorsúszás lábtempó beállítása szárazföldön: lábfej, térd Falnál kapaszkodással és segédeszköz segítségével tudjanak 5 méter gyors úszás lábtempót úszni Minden tanulónak gyors úszás lábtempóval meghatározott távolságot kell leúszni.
Gyorsúszás lábtempójának beállítása A lábtempó gyakorlása: falnál kapaszkodással és haladással.    
Haladók Az úszómozgások pontosítása A kar és lábtempó gyakorlása segédeszközökkel, és anélkül. Minél eredményesebben sajátítsák el a tanulók az úszásnemeket Tudjanak tájékozódni és biztonságosan helyet változtatni.
4. óra
Kezdők Gyorsúszás lábtempójának további gyakorlása A lábtempó gyakorlása: falnál, haladással. Segédeszközök használata: úszólap, korong A technika elsajátítása, önálló feladatvégzés Meghatározott távolságot gyorsúszás lábtempóval, levegővétel nélkül ússzanak le
  Hátúszás lábtempójának beállítása A hátúszás lábtempó beállítása szárazföldön: lábfej, térd.

Lábtempó gyakorlása

Hátúszás lábtempó úszólap segítségével Láblerakás nélkül tudjanak 10 métert úszni
Haladók Az úszómozgások pontosítása A kar és lábtempó gyakorlása segédeszközökkel, és anélkül. Minél eredményesebben sajátítsák el a tanulók az úszásnemeket Tudjanak tájékozódni és biztonságosan helyet változtatni
5. óra
Kezdők Gyors- és hátúszás lábtempójának gyakorlása A lábtempó gyakorlása segédeszközökkel: úszólap, korong; és anélkül A feladatok kézség szintű elsajátítása Folyamatos lábtempó, levegővétellel, láblerakás nélkül
Haladók Vízbiztonság magas szintre emelése Ritmus- és iramváltásos feladatok gyakorlása   Ăšszás közben tudjanak ritmust és iramot, illetve úszásnemet váltani
6. óra
Kezdő Mellúszás kartempó oktatása, gyakorlása A mellúszás kartempó beállítása siklás közben A mellúszás kartempó helyes technikájának elsajátítása Ismerjék meg a helyes kartempó technikáját, és tudjanak legalább 5 métert úszni, mellúszás kartempóval
Haladó Az úszómozgások pontosítása Gyors-, a mell- és a hátúszás kar és lábtempójának gyakorlása táv növelésével Az úszás tudás magasabb szintre emelése Ismerjék a tanult 3 úszásnem helyes technikáját
7. óra
Kezdő Mellúszás kartempó gyakorlása Kartempó gyakorlása segédeszközzel a comb között: korong, úszólap Helyes technika végrehajtása, biztos egyensúlyi helyzet Tudjanak meghatározott távolságot, láblerakás nélkül úszni
Haladó Mellúszás lábtempó oktatása, beállítása, gyakorlása Lábtempó beállítása tanári segítséggel, kapaszkodással a falnál A helyes technika minél előbbi elsajátítása. A lábfej helyes beállítása Ăšszólap segítségével legalább 5 métert mellúszás lábtempót tudjanak úszni
8. óra
Kezdő A mellúszás kar és lábtempójának gyakorlása Mellúszás kar és lábtempó gyakorlás 10-15 méter leúszása Kartempó és lábtempó kézség szinten való elsajátítása segédeszközökkel Technikailag helyes végrehajtás, 15 méter leúszása láblerakás nélkül
Haladó Hátúszás lábtempó késleltetett kartempóval Hát láb, jobb kar magas, bal kar mélytartásban. 5-6 másodpercenként kartartás csere A lábtempó végrehajtása technikailag helyes késleltetett kartempóval Tudjanak jó vízfekvéssel háton, kartempóval 15 métert úszni
9. óra
Kezdő A mellúszás kézzel és lábbal A mellúszás kar és lábtempójának összekapcsolása, levegővétel nélkül 1 kartempó és egy lábtempó helyes végrehajtása 2 mellúszó ciklus végrehajtása tökéletes technikával
Haladó Hátúszás kartempóval és lábtempóval Folyamatos hátúszás kézzel - lábbal, láblerakás nélkül   15 méter szabályos hátúszást, helyes vízfekvéssel úszni
10. óra
Kezdő A kezdők mély vízhez szoktatatás Kapaszkodás, víz alámerülés, vízbeugrások, taposás tanár segítségével A taposás elsajátítása Tudjanak taposni önállóan 2-3 métert
Haladó Az eddig tanultak átismétlése, a technikai elemek csiszolása Gyakorlás: gyors láb, mellúszás kézzel - lábbal, hátúszás kézzel - lábbal   A kedvenc gyakorlat kiválasztása, mindegyik úszásnemből legalább 20 métert folyamatos úszással kell megtenni

Bízunk benne, hogy az összefoglaló táblázat segítségül szolgál azoknak, akiknek iskolai kereteken belül lehetőségük lesz tanulóikat megismertetni a vízzel, az uszodai légkörrel, az úszással. A fentiekben 10 tanítási óra tematikus terve szerepel, természetesen az iskolai lehetőségek és órakeretek ettől eltérhetnek.

15.2. Óravázlatok

A következőkben az előző táblázat első, negyedik és nyolcadik óráját ismertetjük, mint részletes óravázlat. Ezek a vázlatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél több kisiskolás tanuljon meg úszni, ismerje meg az úszás szépségét, az egészséges életmód kialakításában betöltött szerepét. Egyes feladatokhoz képes illusztráció is tartozik, ami segítséget nyújthat a téma iránt érdeklődőknek. Az óravázlatokat Sövegjártó Rita (2008) közreműködésével készítettük, a képek mindegyike Pécsett, a PTE TTK uszodájában a szükséges engedélyekkel, szülői hozzájárulásokkal készült.

1. óra vázlata

Tartalom Módszer
Öltözői rend ellenőrzése

Tanulók zuhanyoztatása
Utasítás

Álljatok sorba, és mindenki zuhanyozzon le!
Bemelegítés
Alapkoordinációs feladatok: / kezdőknek

Sípjelre vízbeugrás, utána futás a másik oldalra
Utasítás

Álljatok a medence szélére, sípjelre ugorjatok be a vízbe, és fussatok át a másik oldalra.
Sípjelre vízbeugrás, utána, hátra felé futás a másik oldalra Közlés

Medence szélén állva sípjelre ugorjatok be a vízbe, és hátrafelé fussatok át a másik oldalra
Sípjelre vízbeugrás, utána páros lábon szökdelés a túloldara előre-, és hátrafelé szökdelés vissza, csípőre tartással Utasítás

Végezzetek vízbeugrást sípjelre, majd páros lábon szökdeljetek a túloldara előre, és hátrafelé vissza.
Sípjelre vízbeugrás, utána egy lábon szökdelés oda, és másik lábon vissza Közlés

Sípjelre vízbeugrás, és egy lábon szökdelés a másik oldalra, majd vissza lábtartás cserével
Vízalámerülés, arc és a fej víz alá hajtásának feladatai
Medence szélén ülve arc és hajmosás Utasítás

Üljetek le a medence szélére. Merítsetek a kezetekkel vizet, és mossátok meg az arcotokat és a hajatokat.
Medence szélén ülve sípjeltő-sípjelig tartó függőleges lábmozgás Utasítás

Maradjatok a medence szélén, mozgassátok a lábatokat függőleges irányb le-föl, sípjeltől-sípjelig.
Vízben kapaszkodással buborékfújás Utasítás

Ereszkedjetek be a vízbe! Fogjátok, meg a medence szélét, hajtsátok az arcotokat a vízbe, és a szátokkal fújjatok buborékokat.

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani
Vízben kapaszkodással vízi gombóc Utasítás - Tanári bemutatás

Vízben kapaszkodással végezzetek vízi gombócot úgy, hogy mindkét térdetek húzzátok fel a pocakotok alá!

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani,
- a fejeteket rendesen hajtsátok bele a vízbe,
- lábatokat a pocakotokhoz húzzátok fel.
Vízben kapaszkodással hason fekvés Utasítás - Tanári bemutatás

Vízben kapaszkodással feküldjetek fel hasonfekvésben a vízre úgy, hogy a lábatokat hátra kinyújtjátok.

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani,
- a fejeteket rendesen hajtsátok bele a vízbe,
- a lábatokat hátra nyújtsátok ki
5 másodpercen keresztül tartó hason fekvés Utasítás

Sípjelre feküdjetek fel a vízre hasonfekvésbe, fejeteket tegyétek a víze. Addig maradjatok hasonfekvés helyzetében, amíg nem hallotok a víz alatt egy sípjelet.

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani,
- a fejeteket rendesen hajtsátok bele a vízbe,
- a lábatokat hátra nyújtsátok ki,
- próbáljatok sípjelig a víz alatt maradni
10 másodpercig tartó hason fekvés Utasítás

Sípjelre hasonfekvésben feküdjetek fel a vízre. Addig maradjatok hason fekvés helyzetében, míg nem hallatok a víz alatt egy sípjelet.

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani,
- a fejeteket rendesen hajtsátok bele a vízbe,
- a lábatokat hátra nyújtsátok ki,
- próbáljatok sípjelig fejetekkel a víz alatt maradni
Haladók (mélyvízben gyakorlás)
A nagy vízben tanultak átismétlése A mai órán átismételjük, amit már tanultatok
10 darab bombaugrás, taposással Utasítás

Sípjelre ugorjatok bombaugrással a vízbe úgy, hogy második sípjelig taposással maradjatok a felszínen.

Szempont:
- fejeteknek sípjelig végi kint kell lennie a vízből,
- a kéz a víz alatt menjen,
- oldalra menjen a láb, ne biciklizz
Úszólappal 4 hossz gyorsúszás lábtempó levegővétellel Utasítás

Ússzatok 4 hossz gyorsúszás lábtempót, vízbe hajtott fejjel, levegővétellel.

Szempont:
- a kezetek végig nyújtva legyen,
- a fejeteket hajtsátok be a vízbe,
- a lábatokat végig a víz alatt mozgassátok
Úszólappal 4 hossz hátúszás lábtempó Utasítás

Ússzatok 4 hossz hátúszás lábtempót úgy, hogy az úszólapot végig szorítsátok a hasatokra.

Szempont:
- a lábtempó folyamatos,
- a fejeteket hajtsátok hátra, végig az uszoda menyezetét nézzétek.
4 hossz hátúszás kar- és lábtempóval Utasítás

Ússzatok 4 hossz hátúszást kézzel - lábbal

Szempont:
- a lábtempó folyamatos,
- a kar a fül mellett menjen, ne oldalt.
Óra végén játék A következő sípjelig lehet szabadon játszani.

4. óra vázlata

Tartalom Módszer
Bemelegítés
Koordinációs feladatok

10 db bombaugrás
Közlés

Sípjelre 10 bombaugrás következik.

Szempont:
a térdeteket húzzátok fel a hasatok elé
Sípjelre vízbeugrás, utána páros lábon szökdelés a medence másik oldalára előre, és körbe-körbe szökdelés vissza, végig csípőre tartással Utasítás

Végezzetek vízbeugrást sípjelre, majd páros lábon szökdeljetek a másik oldalra előre, visszafelé körbe-körbe, csípőre tartással
Sípjelre vízbeugrás, utána páros lábon szökdelés a másik oldalra előre és hátrafelé szökdelés vissza, csípőre tartással Utasítás

Végezzetek vízbeugrást sípjelre, majd páros lábon szökdeljetek a másik oldalra előre, és hátrafelé vissza csípőre tartással végig.
Mozdulatlan hasonfekvés a falnál kapaszkodással Utasítás

Feküldjetek fel a vízre hasonfekvésben a falnál kapaszkodással, maradjatok mozdulatlanul.

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani,
- a fejeteket hajtsátok bele a vízbe,
- a lábatokat hátra nyújtsátok ki
Hason fekvésben siklás a medence másik oldalára, úszólappal Utasítás

Fogjatok úszólapot! Sípjelre végezzetek siklást a medence másik oldaláig.

Szempont:
- sípjelre először a fejeteket hajtsátok a vízbe,
- az úszólapot végig nyújtott könyökkel fogjátok
Medence szélén ülve gyorsúszás lábtempójának beállítása Utasítás

Üljetek ki a medence szélére. Nyújtsátok ki a lábatokat! Egyenesítsétek ki a térdeteket, a lábfejeteket feszítsétek le. Végezzetek apró kicsi lábmozgásokat föl-le irányban.
Hasonfekvésben lábmozgás, falnál kapaszkodással (5 db) Utasítás

Ereszkedjetek be a vízbe! Fogjátok meg a falat és mozgassátok a lábatokat kapaszkodással a víz alatt föl-le irányban.

Szempont:
- medence szélét végig nyújtott kézzel fogjátok,
- a lábatokat végig a víz alatt mozgassátok
Úszólappal hasonfekvésben lábmozgás, minden oldalon sípjelre indulással (8 hossz) Utasítás

Fogjatok úszólapot! Sípjelre indulással végezzetek hasonfekvésben lábmozgást föl-le irányban.

Szempont:
- sípjelre először a fejeteket hajtsátok a vízbe,
- az úszólapot végig nyújtott kézzel fogjátok,
- a lábatokat ne rakjátok le, ússzatok el a falig
Koronggal hasonfekvésben lábmozgás, minden oldalon sípjelre indulással (8 hossz) Utasítás

Az úszólapot cseréljétek le korongra. Sípjelre indulással végezzetek hason fekvésben lábmozgást az előzőekhez hasonlóan.

Szempont:
- sípjelre először a fejeteket hajtsátok a vízbe,
- az úszólapot végig nyújtott kézzel fogjátok,
- a lábatokat ne rakjátok le, ússzatok el a falig
háton siklás gyakorlása (10 hossz) Utasítás

Fogjatok úszólapot! Forduljatok szembe a medence szélével. Ereszkedjetek nyakig a vízbe! Sípjelre hajtsátok hátra a fejeteket, és feküdjetek fel a hátatokra, lábatokat nyújtsátok ki.

Szempont:
- az úszólapot végig szorítsátok a hasatokhoz,
- a fejeteket hajtsátok hátra,
- sípjeli mozdulatlanul feküdjetek a hátatokon
hátonfekvésben lábmozgás, úszólappal Utasítás

Forduljatok szembe a medence szélével. Ereszkedjetek nyakig a vízbe! Sípjelre hajtsátok hátra a fejeteket, és feküdjetek fel a hátatokra, és kezdjétek el a lábmozgást.

Szempont:
- az úszólapot végig szorítsátok a hasatokhoz,
- a fejeteket hajtsátok hátra,
- a lábatokat végig nyújtva a víz alatt mozgassátok
Haladók ( mélyvízben gyakorlás)
10 darab bombaugrás, taposással Utasítás

Sípjelre ugorjatok bombaugrással a vízbe, majd a második sípjelig taposással maradjatok a víz felszínén.

Szempont:
- fejeteknek sípjelig végig kint kell lennie a vízből,
- a kéz a víz alatt menjen,
- oldalra menjen a láb, ne biciklizz
Úszólappal 4 hossz gyorsúszás lábtempó levegővétellel Utasítás

Ússzatok 4 hossz gyorsúszás lábtempót, vízbe hajtott fejjel, levegővétellel.

Szempont:
- a kezetek végig nyújtva legyen,
- a fejeteket hajtsátok be a vízbe,
- a lábatokat végig a víz alatt mozgassátok
Úszólappal 4 hossz hátúszás lábtempó Utasítás

Ússzatok 4 hossz hátúszás lábtempót, úgy, hogy az úszólapot végig szorítsátok a hasatok alá.

Szempont:
- a lábtempó folyamatos,
- a fejeteket hajtsátok hátra, végig az uszoda menyezetét nézzétek
Hátúszás lábtempó segédeszközök nélkül (4 hossz) Utasítás

Rakjátok le az úszólapot. Sípjelre ugorjatok be a vízbe, a kezeteket szorítsátok a combotok mellé, és ússzatok 4 hossz hátúszás lábtempót
4 hossz hátúszás kar- és lábtempóval Utasítás

Ússzatok 4 hossz hátúszást karral - lábbal

Szempont:
- a lábtempó folyamatos,
- a kar a fül mellett menjen, ne oldalt
Óra végi játék Óra végén 5 perc szabad játék

8. óra vázlata

Tartalom Módszer
Bemelegítés
Mellúszás kartempó és lábtempó gyakorlása

Sípjelre vízbeugrás, utána hátrafelé futás a másik oldalra
Közlés

Medence szélén állva sípjelre ugorjatok be a vízbe, és hátrafelé fussatok át a másik oldalra
Sípjelre vízbeugrás, utána páros lábon szökdelés a másik oldalra előre, és hátrafelé szökdelés vissza, végig csípőre tartással Utasítás

Végezzetek vízbeugrást sípjelre, majd páros lábon szökdeljetek a másik oldalra előre, és hátrafelé szökdeljetek vissza, végig csípőre tartással.
Sípjelre vízbeugrás, utána egy lábon szökdelés a másik oldalra,, és másik lábon vissza Közlés

Sípjelre vízbeugrás és egy lábon szökdelés a másik oldalra, és vissza irányba szökdelés lábtartás cserével
Mozdulatlan hasonfekvés a falnál kapaszkodással Utasítás

Végezzetek hasonfekvést a falnál kapaszkodással, mozdulatlanul.

Szempont:
- kezeteket végig nyújtva kell tartani,
- a fejeteket rendesen hajtsátok bele a vízbe,
- a lábatokat hátra nyújtsátok ki
Mellúszás kartempó és lábtempó gyakorlása

mellúszás kartempó gyakorlása 10 hossz
Tanári bemutatás - Utasítás

Ússzatok 10 hossz mellúszás kartempót, összezárt lábbal, vízbehajtott fejjel.

Szempont:
- a kezeteket ne oldalra vigyétek, hanem lefelé a hasatok felé, és ne a fületek mellett vigyétek előre, hanem az arcotok, orrotok előtt,
- lábatokat zárjátok össze
mellúszás kartempó, koronggal a láb között Tanári bemutatás - Utasítás

Ússzatok 4 hossz mell kart koronggal a térdek között

Szempont:
- a kezeteket ne oldalra vigyétek, hanem lefelé a hasatok felé,
- lábatokat jól zárjátok össze, hogy a korongot ne hagyjátok el
mellúszás kartempó gyakorlása, úszólappal a láb között Tanári bemutatás - Utasítás

Ússzatok 6 hossz mellúszás kartempót, úszólappal a lábatok között!

Szempont:
- a kezeteket ne oldalra vigyétek, hanem lefelé a hasatok felé, és ne a fületek mellett vigyétek előre,
- lábatokat jól zárjátok össze, hogy az úszólapot ne hagyjátok el
mellúszás lábtempó beállítása a falnál kapaszkodással Tanári bemutatás - Utasítás

Falnál kapaszkodással sípjelig végezzetek mellúszás lábtempót, levegővétellel

Szempont:
- karotok végig nyújtva legyen,
- a lábfejetek fordítsátok ki,
- a fejeteket rendesen hajtsátok be a vízbe, levegővétel van, de láblerakás nincs
mellúszás lábtempó, úszólappal 10 hossz Tanári bemutatás - Utasítás

Fogjatok úszólapot! Ússzatok 10 hossz mellúszás lábtempót, levegővétel nélkül.

Szempont:
- karotok végig nyújtva legyen,
- a lábfejetek fordítsátok ki,
- a fejeteket rendesen hajtsátok be a vízbe,
- ússzatok el a falig
mellúszás kézzel - lábbal, levegővétellel Tanári bemutatás - Utasítás

Úszatok mellúszást kézzel - lábbal. Először egy kartempó, majd egy lábtempó.

Szempont:
- ujjaitokat zárjátok össze, a lábfejetek fordítsátok ki,
- miután befejeztétek a kartempó, utána indul a lábtempó,
- a kezeteket ne oldalra vigyétek, hanem lefelé a hasatok felé
Haladók (mélyvízben gyakorlás)
10 db bombaugrás, taposással Utasítás

Sípjelre ugorjatok bombaugrással a vízbe, úgy hogy második sípjelig taposással maradjatok a vízfelszínen.

Szempont:
- fejeteknek sípjelig végi kint kell lennie a vízből,
- a kéz a víz alatt menjen,
- oldalra menjen a láb, ne biciklizz.
Úszólappal 10 hossz hátúszás lábtempó Utasítás

Ússzatok 10 hossz hátúszás lábtempót úgy, hogy az úszólapot végig szorítsátok a hasatok alá.

Szempont:
- a lábtempó folyamatos,
- a fejeteket hajtsátok hátra, végig az uszoda tetejét nézzétek
10 hossz hátúszás kar- és lábtempóval Utasítás

Ússzatok 10 hossz hátúszást kézzel - lábbal

Szempont:
- a lábtempó folyamatos,
- a kar a fül mellett menjen, ne oldalt
Óra végén játék! A következő sípjelig lehet szabadon játszani!

15.3. Eredmények az úszásoktatással kapcsolatos vizsgálatokból

Az úszás megtanulásának folyamatában több vizsgálatot végeztünk 2012-2014. évben (Tóvári F. és mtsai). Ezek főképpen a gyermekek, a szülők és úszás oktató testnevelő tanárok körét célozták meg. A következőkben a teljesség igénye nélkül ismertetnénk néhány eredményt. A megkérdezett 1787 gyermek közül:

 • a gyermekek 61 % -a jelölte meg kedvenc sportjaként az úszást a rangsor első három helyének valamelyikében
 • a gyermekek 84 %-a szereti az úszófoglalkozásokat
 • a gyermekek kedvenc feladatai az úszófoglalkozásokon a lemerülések, lábtempók, vízbeugrások, a szabadon végrehajtott játékok
 • a gyermekek kezdetben a mélyvíztől (36%) és a vízalámerüléstől (31%) félnek legjobban
 • a gyermekek kedvenc úszásneme sorrendben a mellúszás (53%), a hátúszás (29%) és a gyorsúszás (18%)
 • a megkérdezett gyermekek 54 %-a nem szeretne versenyszerűen úszni
 • a gyermekek 72 %-ának nem úszó a példaképe
 • a gyermekek 71 %-a nem szeretné, ha a testnevelés órákon csak úszás lenne
 • a gyermekek 84 %-a szerint az úszás azért fontos, hogy ne fulladjunk meg
 • a gyermekek 62%-a szerint a mellúszást könnyebb volt megtanulni, mint a többi úszásnemet
 • a megkérdezett gyermekek 30 %-a szokott álmodni az úszásórákról (pozitív álom)
 • a szülők 54 %-a szerint a gyermekek mesélnek otthon az úszásórákról
 • a megkérdezett tanárok véleménye szerint a gyermekek az „úszós napokon” fáradtabbak, könnyebben kezelhetőek, nyugodtabbak, fegyelmezettebbek, koordinációs képességeik fejlődtek a foglalkozások alatt.

A továbbiakban Tóvári és mtsai. által 2015. év tavaszán Pécsett a PTE TTK uszodájában végzett vizsgálat eredményeiből adunk tájékoztatást. A vizsgálatban minden kisgyermeket egyénileg kérdeztünk meg (260 fő) és a véleményük alapján tettünk megállapításokat.

1. Szerinted miért fontos, hogy tudjunk úszni?

 1. Azért, hogy ne merüljek el vízben. (41fő)
 2. Azért, hogy ne féljek a tengerben. (6 fő)
 3. Azért, hogy ne fulladjak meg a vízben. (125 fő)
 4. Azért, hogy mély vízbe is mehessek. (47 fő)
 5. Azért, hogy később versenyen vehessek részt versenyzőként. (12 fő)
 6. Azért, hogy adott esetben életet menthessek. (29 fő)

A legtöbb ember életében adódhatnak olyan helyzetek, amikor fontos, hogy tudjon úszni, és ezzel az úszástudással biztonságban érezhesse magát. Nyugodtan gondolhatunk első körben a nyaralásra, pihenésre, hiszen az átlag ember ideje nagy részét jobbára vízparton tölti a szabad hétvégéin. Ilyenkor természetesen egyből a saját testi épségünk kerül előtérbe. Ez nem önzés, hanem automatikus reakció arra, ha egy elképzelt bajba kerülünk. A kisiskolás korban többször előkerül a haláltól való félelem, ezért tértem ki a fulladás veszélyére is.

Azt is tudjuk, hogy az úszás alapvető generikus mozgás (az atlétikai alapmozgások mellett). Fejleszti a fizikai erőnlétet, növeli a tüdőkapacitást és az állóképességet külső és belső inger hatására, megfelelő edzésterhelésre. Emiatt sokkal edzettebbek leszünk, terhelhetőségünk megnő, erősödünk.

Az optimális terhelések folyamata teljesítménynövekedést okoz. Az edzésfolyamat során létrejövő szuperkompenzációk sorozata létrehozza az edzettséget, vagyis a gyermek felkészíthető lesz később a versenysportra. A gyermek már az úszásoktatás során is terhelhető, alakítható, így már a fizikai teherbíró képessége alapján is felvetődhet a rendszeres sport, a versenyzés lehetősége is.

Az úszás elősegíti az alkalmazkodási képességet a más közeghez. „Megtanít” a vízben mozogni. Az úszást bizonyos betegségeknél terápiás jelleggel is ajánlják, például hiperaktivitásnál, gerincferdülésnél vagy túlsúlynál.

2. Szereted az úszófoglalkozásokat?

 1. Igen, szívesen járok órára. (254 válasz)
 2. Nem, az iskolának/szüleimnek felelek meg. (6 válasz)

A kérdés arra irányult, hogy a gyermek vajon kötelezően vagy kedvtelésből jár-e az úszásórára. Tudjuk, hogy ebben a korban még a szülő választ a gyermeknek sportágat. Ám az, hogy erre szívesen jár-e, nagyban függ az oktató tanár személyiségétől, mentalitásától, hozzáállásától. A gyermekek pontosan érzik, hogy az oktató kötelelességből vagy szeretetből van-e velük, kényszerrel vagy kedvvel tanítja őket. A válaszok aránya és százaléka vissza kell, hogy tükrözze a tanárról alkotott véleményt.

A végeredmény egyértelmű lett. A gyermekek 97%-a adott pozitív visszajelzést. A válaszolók 3%-a támasztotta alá a sportszociológia azon felvetését, hogy a kényszerből folytatott tevékenység rányomja a bélyegét az órákra, a lelkesedésre, tehát a gyermek csak kötelességből jár úszni. A kapott eredmények mellett azonban kimondható, hogy a „kötelezően kapott“ sportnál bizony a tanár szerepe is nagyon fontos, hogy a kezdeti „kényszerből“ a sportág örömmel való űzésévé váljon az úszás.

3. Melyik a kedvenc úszásnemed, amiben a legjobban szeretsz úszni?

 1. A mellúszás a kedvencem. (130 fő)
 2. A hátúszás a kedvencem. (74 fő)
 3. A gyorsúszás a kedvencem. (45 fő)
 • a taposást jelezte 10 tanuló
 • mindegyik úszásnemet a kedvencének tartja 1 tanuló

Korábbi megfigyelésekből és a szakirodalomból az derül ki, hogy a tanulók nagy része a mellúszást részesíti előnyben. Ugyan a mellúszás közel nem olyan könnyű úszásnem, mint a gyorsúszás, mégsem azt választják a gyermekek első helyen. Meghatározó a mellúszás szimmetriája, de a döntő jellemző, hogy a tekintet a haladási iránynak megfelelő irányba néz. Nem kell a fejet forgatni, nem kell azt várni, hogy a kéz elérje a medence falát. A fordulásnál nem a medence oldalát vagy alját kell követni, nem a plafont vagy a jelzőszalagot kell figyelni, hanem tökéletesen látható a fal és az úszó közötti távolság az úszómozgás közben. A sportmozgások jellegük szerinti felosztásában a mellúszás a ciklikus, szimmetrikus, keresztezetlen mozgások közé tartozik, a jobb és a bal végtagok egyszerre működnek. Tehát megnyerő az is a mellúszásban, hogy a lábak és a karok egymással párban, tükörképében mozognak. A levegővétel is könnyebb, nem kell a fejet forgatni hozzá, akár mindegyik karmunkára vehető levegő. Ugyan az arc mindaddig a vízfelszín alatt marad, amíg a karmunka előrehajtó fázisa a végéhez nem közelít, de utána megtöri a fej a víz felszínét, az úszó levegőhöz juthat. A test nem forog, inkább fel-le mozgást végez, hullámszerűen változik. Hiába kell nagyobb erőkifejtés az előrehaladáshoz, mégis a felmérések többségében általában a mellúszás lesz a megnyerő mozgásforma a gyermekeknél.

4. Az iskola keretein kívül is jársz úszni?

 1. Igen, járok külön úszásoktatásra. (113 fő)
 2. Nem. Csak az iskolai kereteken belül járok úszni. (147 fő)

Korábban kifejtettük, hogy az iskolai testnevelés mellett a szülő választ egy sportágat a gyermekének hatéves kora körül. A szülők többségét nem elégíti ki az iskola keretein belül végzett, tantervi testnevelés óra ideje mozgás szempontjából. Ezt a kérdést azért tettem, fel, hogy megtudjam, a vizsgált gyermekek közül mennyien vannak azok, akik az úszást választották vagy kapták a szüleiktől mint iskolán kívüli tevékenyéget.

A megkérdezettek közül 113 gyermek jár az iskolán kívül is úszni. Nekik az úszás vált rendszeres mozgássá, sporttá. Ez a létszám a megkérdezettek 43%-a. Feltételezhetően a másik 147 tanuló is jár valamilyen mozgásos elfoglaltságra, de itt konkrétan az úszásra voltunk kíváncsiak.

5. Úszó a példaképed?

 1. Igen. (23 válasz)
 2. Nem. (142 válasz)
 3. Nincs sportoló példaképem (95 válasz)

A Kislexikon szerint a példakép szó egy mintául választott személy, akiben a példakép választó különösen értékes, számára vonzó tulajdonságokat érez meg vagy ismer fel. Nem tudni pontosan, hogy a gyermek példakép választása pontosan mire alapul, de feltehetően a mintaszerűségen, vagy az érzelmi vonzalmon. Rendkívül fontos az is, hogy kit választunk mi felnőttek követendő példának, hiszen a mi választásunk is befolyásolhatja a gyermeket, kulcskérdés, hogy mi magunk példák lehetünk-e gyermekeinknek. A gyermek számára az első minta a szülők élete, személyisége lehet.

A sportszociológia szerint nagyban befolyásoló a környezetünk viselkedése, amikor példaképet választunk. Ahol a szülők is figyelemmel kísérik a sporteseményeket, de főleg az úszósportot, ott várhatóan nagyobb arányban fog megjelenni az úszó példakép. A nevelés arra irányul, hogy előmozdítsa a pozitív példakép választását. Beleszól, alakít a média is, hiszen a médiumok segítségével láthatjuk és hallhatjuk is őket. A figyelemmel követett sportesemények is közel hozzák a szívhez a kiválasztott sportolót. A kisgyermeknél még befolyásoló lehet a példakép megjelenése, ismertsége és eredményei, hiszen minél többet látja képernyőn, annál jobban megjegyzi a nevét.

Kialakíthatjuk a gyermekben a haza iránti kötődést is, amikor a piros, fehér, zöld színekben versenyző sportolónak közösen szurkol a szüleivel, barátaival.

Feltételezzük, hogy akik az úszást nem csak iskolai kereteken belül űzik, azok a gyermekek jobban kötődnek az úszáshoz, azok közvetítéséhez, eredményeihez, személyeihez. Várhatóan ők jobban és odafigyelőbben követik a sporteseményeket, bajokságokat, versenyeket.

Az úszócsillagok közül előkerült Hosszú Katinka és Gyurta Dániel neve, mely talán nem is volt különösebben meglepő, hiszen róluk nagyon sokat lehet hallani a médiában. Nem kis meglepetésemre a felsorolásba benne volt a világcsúcstartó, kétszeres paralimpiai bajnok, Sors Tamás neve is. Örömmel töltött el bennünket az a tény is, hogy egy-két válaszoló a saját úszócsoportjába és osztályába járó, eredményesen versenyző kislányt jelölte meg példaképkén

6. Kezdetben mitől féltél a legjobban az uszodával kapcsolatban?

 1. Attól, hogy belemegy az orromba a víz. (19 fő)
 2. Attól, hogy belemegy a szemembe a víz. (19 fő)
 3. Attól, hogy vizet nyelek. (16 fő)
 4. Attól, hogy víz alá merülök vagy elmerülök teljesen. (80 fő)
 5. Attól, hogy nem ér le a lábam a mély vízben. (41 fő)
 6. A mélyvízbe ugrástól féltem legjobban. (32 fő)
 7. Nem volt kezdeti félelme 53 tanulónak.

A félelem egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk. Kihívással nézünk szembe, amelyet inkább elkerülnénk. Jelen esetben kitértünk néhány fizikálisan kellemetlen helyzetre, valamint a bizonytalanságra. A még úszni nem tudó gyermek nyilván attól fog félni, hogy a más közegben elmerül. A problémát mindig érdemes kisebb darabokra osztani. A kisebb darabokkal sikeresebben birkózik meg az ember, és így elér a teljes megoldásig. Ezért kezdődik az úszás vízhezszoktatással. Lépések egymásutánja a fejlődés. Mindig egy kicsit többet kell elérni, előrébb kell jutni. A megkérdezett gyermekek egy részének nem volt félelme, amikor a medence széléhez állt. Ez a csoport feltehetően később sem fog félni a vízben, így hamarabb elkezdődhet náluk a fejlődés.

A félelemérzettel rendelkező tanulók legnagyobb része a víz alá merüléstől fél. Elsőre nem tudja felmérni, mivel jár az, ha a fej a vízfelszín alá bukik. Elképzelnek olyan dolgokat, melyek még meg sem történtek, csak esetleg hallottak róluk. A gyermekek egy része a mélyvízben fél. Érzi, hogyha nem tud megfelelően kapaszkodni, mozogni, akkor elsüllyed és a vége ugyanaz lesz, mint a víz alá merülésnek. Ezek a helyzetek mind az önbizalomhiány miatt következnek be. A harmadik legtöbb szavazatot, 32db megjelölést a vízbe való ugrás kapta. Itt is beszélhetünk önbizalomhiányról, de itt elsősorban az ismeretlennel szembeni bizonytalanság kerül előtérbe. Mi történik, ha beleugrik a gyermek a más, a szárazföldi környezettől teljesen eltérő közegbe? Ez a gyermek is sok mindent előre vetít, de elsősorban itt is a merülés kerül előtérbe.

Ezek a félelmek előbb vagy utóbb leküzdhetőek, hiszen nagyon kevés az olyan ember, aki felnőtt korra, úszástanulás után sem tud úszni. Az, hogy a félelmét mikorra és hogyan tudja leküzdeni a gyermek, abban van nagy szerepe az oktató pedagógiai munkájának.

7. Sikerült már leküzdened az előbb említett félelmeidet?

 1. Igen. (184 fő)
 2. Nem. (23 fő)

Nem volt kezdeti félelme 53 tanulónak.

Ha sikerül szembenéznünk a félelmeinkkel, akkor kevésbé tűnnek ijesztőnek, mint amekkorának gondoltuk azelőtt azokat. A siker elhomályosítja a korábbi félelem vélt nagyságát. Ha sikerült szembenézni a félelmekkel és sikerült azokat leküzdeni, sokkal kiegyensúlyozottabb az ember és boldogabb. Ilyenkor nem maradhat el az önjutalmazás sem. Ha sikert arat az ember minden félelme ellenére, az azt jelenti, hogy valami olyat vitt végbe, amire korábban nem volt képes. És ez az igazi siker! Ilyenkor büszkék lehetünk magunkra. A gyermekben a siker, a félelem leküzdése erősíti az önbizalmat. Sokkal többre lesz képes a tanuló, ha a gátjain átsegítjük őt. Ezeket a helyzeteket kell felismerni oktatóként és segítő kezet nyújtani a gyermek felé.

8. Szoktál-e az alábbiak közül valamelyikről álmodni?

 1. Én tartom az úszás órát. (8 fő)
 2. Úszóversenyt nyertem és nekem, miattam szólt a Himnusz. (12 fő)
 3. Úszóversenyen vettem részt versenyzőként. (22 fő)
 4. Búvárkodom. (68 fő)
 5. Kimentettem valakit a vízből. (15 fő)

Nem álmodott ilyen témában 135 tanuló.

Az álmot pszichológusok hosszú sora vizsgálta már, de a legkiemelkedőbb képviselő Sigmund Freud. Vajon mit tükröz, mit fejez ki egy-egy álom? Nem tudjuk pontosan megmondani, de feltételezhetően hatással van az álom alakulására az aznapi tevékenység. Azért tettük bele ezt a kérdést a felmérésbe, hogy megtudjuk, szokott-e hatást gyakorolni az úszásoktatás és az órán szerzett tapasztalat a gyermekekre. Véleményünk szerint az álmokban jellemzően nem az álomképek a lényegesek, nem az, ami igazából történt, hanem az, amilyen érzések és a hangulatok maradnak utána, vajon gyakorol-e maradandóbb érzelmi hatást egy-egy úszásóra az azon részt vevő gyermekre. Ha igen, körülbelül milyen témakörben hat?

Az eredményből adódóan meg kell állapítsuk, hogy a vizsgált tanulók csak fele álmodott már az említett, úszással kapcsolatos témák valamelyikében. Ez nem jelenti azt, hogy az úszásóra nem gyakorolt hatást a gyermekre, ezért az agy nem foglalkozott a hatással később álom képében; hanem jelentheti azt, hogy az agy rangsorolt, differenciált és más aznapi hatások kerültek előtérbe.

Az álmodó diákok legnagyobb része a víz alá merüléssel, konkrétan a búváskodással álmodik. A búvárkodás nemcsak a víz alatti életet tárja elénk, hanem magában foglalja a levegőtlenség, a légzési nehézségekből adódó kellemetlenséget is. A búvárkodás összetett cselekvés, a gyermekek mégis félelem nélkül gyönyörködnek álmukban a víz alatti életben. Mindez természetesen feltételezi még az úszás technikai jelenlétét is.

A következő két eredmény megint csak jól elkülönül a többi választól. Összekapcsolódik a verseny és a győzelem hangulata. A gyermekek egy része a versenyzésről álmodik, másik meg is nyeri a versenyt, első helyezést ér el, érte szól a Himnusz. Ezzel nemcsak úszástudását bizonyítja, hanem még elismerést is kivív magának a társadalomban. A gyerekeknek szükségük van a dicséretre, a pozitív visszacsatolásra. Elképzelhető, hogy emiatt is győz álmában a versenyen.

Végül csak a legkisebb arányban szeretnének a gyermekek velünk, oktatókkal helyet cserélni. Mosolyogva mondhatnánk azt, hogy a korábban említett hierchia működik, vagyis inkább a felnőtt legyen felelős az óráért, a gyermek inkább tanuljon és játsszon.

9. Érzed-e az oktató odafigyelését, szeretetét feléd az órán?

 1. Igen, az oktatóm kellő figyelmet fordít rám és segít. (255 fő)
 2. Nem. Túl sokan vagyunk, nincs idő egyénileg mindenkire. (5 fő)

Úgy gondolom, talán ez a legfontosabb kérdés, melyet pedagógiai oktató-nevelő szinten vizsgálni érdemes. Az ekkora gyermek még őszinte, nem befolyásolható, azt mondja az oktatóval vagy az úszásórával kapcsolatban, mely igazán a véleménye. Nem függ ettől semmi, hiszen egy esetleges negatív visszajelzés után szabadon váltható csoport vagy egyesület. Feltételezzük, hogy eddig nem jut el senki. A negatív visszajelzés arra is jó, hogy felmérjük kinek, hol kellene a „még jobb“ érdekében változtatni. A rátermett, hivatástudattal rendelkező oktató képes a gyermeket „megszelidíteni“ és a jó időben, jól megválasztott tanári attitűddel nevelni a tanulót a sportág szeretetére.

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »