Zárszó

Zárszó

Jelen egyetemi jegyzet célja bemutatni az illem, az etikett és a protokoll alapfogalmait, funkcióját és szükségességé, áttekintve a társadalmi és a személyes érintkezés alapvető szabályait, a viselkedés kultúra aktív és passzív elemeit. A jegyzet különös figyelmet szentel az írásbeli érintkezés formáinak (névjegy, meghívó, levelezés stb.), valamint a rangsorolás elvi és gyakorlati kérdéseinek. Foglalkozik az egyes protokoll szakterületek sajátos szempontjaival, így a diplomáciai, az állami, a katonai , az egyházprotokoll területek rövid ismertetével, különös tekintettel a sportprotokoll és sportdiplomácia írott és íratlan szabályainak bemutatására. A rövid terjedelemnél fogva leginkább útmutatóként, rövid összefoglalásként szolgál a leendő sportdiplomaták, sportszervezők számára, de gyakorló szakemberek számára is hasznos lehet, mint kézikönyv.

A könyv szakmai alapja a Nemzetközi Protokoll Iskola egyetemi képzés során elhangzott előadások anyaga, a szerzők gyakorlati tapasztalata, valamint a lábjegyzetben feltüntetett források.

A protokoll és rendezvényszervezés iránt érdeklődöknek ajánljuk szíves figyelmébe az alábbi kiadványokat:

  • Protokoll egyetemi jegyzet (Magyar Protokolosok Klubja) 2002.;
  • Ottlik Károly: Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában, Protokoll '96 Könyvkiadó, 2003.;
  • Ottlik Károly: Protokollkódex. Dinasztia Kiadó, 1999, Budapest
  • Görög Ibolya: Protokoll – az életem. Athenaeum Kiadó, 1999;
  • Dr. Sille István: Illem etikett, protokoll, Akadémia Kiadó, 2013.
  • Fekete Károly: Protokoll, egyetemi jegyzet Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
  • Sille István: Az etikett és a protokoll kézikönyve. KJK, 1988, Budapest.
« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »