2.

2. A gyógytestnevelés személyi és tárgyi tényezői

2.1. A gyógytestnevelő pedagógus személyisége

A gyógytestnevelés foglalkozások ellátásához gyógytestnevelő tanár végzettséget ír elő a törvény.2 Hazánkban nappali és levelező tagozaton a Testnevelési Egyetemen képeznek testnevelés szakpárral gyógytestnevelő-egészségfejlesztőket, míg vidéken egyedül a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központban folyik képzés nappali szakon.

Gyógytestneveléshez köthetően az országban több helyen is folyik szakirányú továbbképzés (a teljesség igénye nélkül): Gyógytestnevelő asszisztens (PTE TTK STI), Óvodai/Iskolai gyógytestnevelés (PTE IGYK), Gyógytestnevelés tanítására felkészítő (NYME ACSJK, DEGYFK), Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés (ELTE TÓK).

A gyógytestnevelő tanárok kizárólagos feladatvégzése gátolhatja az ellátás hatékonyságot. Véleményünk szerint szükséges lenne, hogy újra engedélyezzék a gyógytestneveléshez köthető végzettségekkel (pl. gyógytestnevelő asszisztens, szakirányú továbbképzések) rendelkezők is részt vehessenek a foglalkozások vezetésében 6. osztályig önállóan, 7. osztálytól pedig gyógytestnevelő tanár felügyelete mellett.

Így a szakellátás megoldható lenne egy gyógytesnevelő tanár, de több asszisztens (és több óvoda, iskola) segítségével. A gyógytestnevelés megszervezése intézményi szinteken könnyebb, gördülékenyebben megoldható, a gyermekek az ismert személyhez jobban kötődnek, feladatvégzésük tudatosabb. A szülők és a tanárok között egyszerűbben megoldható az információcsere, gyorsabb a visszacsatolás az iskolaorvos, védőnő, vagy az esetleges szakellátás felé, ráadásul a helyben történő foglalkozások az arra rászorulóknak időt, energiát az utazás költségét spórolja meg.

Mivel gyógytestnevelő tanár csak testnevelő végzettséggel lehet megszerezni, így rendelkeznie kell az általános pedagógus személyiségtulajdonságaival, pedagógiai képességekkel, valamint a testnevelés tudományának alapjaival. Prisztóka (1988) alapján ezek az alábbiak:

Általános vonások:
kiegyensúlyozottság
hivatástudat, -szeretet
kitartás
szívósság
türelem
optimizmus
humor
Nevelési relációkban alapvetőek:
gyermekszeretet
megértés
érdeklődés
empátia
igazságosság
humánum
Tanítási relációban:
szaktudás
közlőképesség
logikus magyarázat
objektív értékelés
Legfontosabb speciális tanári képességek:
kommunikatív, kapcsolatteremtő képesség
konstruktivitás, szervezőkészség
pedagógiai megfigyelőképesség
megosztott figyelem
pedagógiai tapintat

A testnevelők számára ki kell emelnünk a sportképességeket és meghatározott körű mozgáskészségeket, mely a mentális és szomatikus egészség mellett az egyik legfontosabb.

A gyógytestnevelők számára elengedhetetlen a folyamatos szakmai tudásfejlesztésre és továbbképzésre való nyitottság és igény. Képesnek kell lenni a tapintatos bánásmódra, a differenciált és reális értékítéletek meghozására. Jártasnak kell lenniük a prevenciós és rehabilitációs gyakorlatok és módszerek alkalmazásában. Elengedhetetlen, hogy megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezzenek, illetve egyben jó pszichológusnak is kell lennie, hogy a gyermekek számára képesek legyenek megoldani a zavartalan beilleszkedést, az örömteli és elismerő légkört a foglalkozásokon, tanórákon.

2.2. A gyógytestnevelés foglalkozáson alkalmazott eszközök

A 15/2003. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. 9. melléklet a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelethez Jegyzék a pedagógiai szakszolgálati intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről tartalmazza az alábbi előírásokat:

Helyiség: tornaterem – intézményenként a székhelyen és a tagintézményben

A gyógytestnevelés megszervezésének eszközei: A gyógytestnevelés eszköz- és szerigénye a testnevelés eszköz- és szerigényével megegyezik.

Az eszközhasználat előtt a legfontosabb szempont az, hogy balesetmentesen és biztonságosan lehessen a feladatot végrehajtani, továbbá megfelelő eszközként szolgáljon a választott gyakorlati tartalomhoz. Itt kell kiemelni, hogy a tornaterem/tornaszoba padlózatának burkolata se legyen semmiképp sérült, vagy hiányos. Megfelelő a parkettás, műanyag padló, sportpadló, esetlegesen PVC padló is. Ezek mindegyikét könnyű tisztítani.

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a higiéniai előírásokat az eszközök alkalmazása során ne hanyagoljuk el. Biztosítsuk a tisztítást vagy szerezzünk be új eszközöket (pl. termések esetében könnyen megoldható az új beszerzés, de üveggolyó vagy kavics tisztítása is könnyen kivitelezhető).

Az eszközhasználat során természetesen használjuk a testnevelésben megszokott torna- és, kéziszereket. Pl.: zsámoly, svédszekrény, tornapad, szőnyeg, különböző típusú labdák: tömött medicinlabda, gumilabda, kosár- és röplabda, kötél, karika, stb..

De ezeken kívül az intézmények bővíthetik eszközeiket, melyek beszerzését az intézmények gazdasági helyzete befolyásol legtöbbször. A komplex fejlesztőhatások miatt az alábbiakat ajánljuk:

Togu Jumper

http://resources.sport-tiedje.com/bilder/togu/jumper_rot_detail.jpg

Letöltés ideje: 2015.04.08.
Gimnasztikai labda (fit ball)

http://www.thera-team.hu/termekek.php?category=thera-bandgimnasztikailabdaajandekdvd-vel

Letöltés ideje: 2015.04.08.
Erősítő gumiszalag

http://www.powersport.hu/termek/reszletek/3926/erosito.gumiszalag.150.cm-es.hosszban.html

Letöltés ideje: 2015.04.08.
Stabilitás tréner

http://www.thera-team.hu/Images/Products/MediumImages/stabilitas_trener_kek_m.jpg

Letöltés ideje: 2015.04.08.
Egyensúlyozó labda

http://www.olcsobbat.hu/termek/_moonhopper_egyensulyozo_labda-4f8cc8bbc1a99f7e6e00ed7f/

Letöltés ideje: 2015.04.08.
Egyensúlyozó dynair párna

http://vitalcafe.hu/egyensulyozo-korong-szett

Letöltés ideje: 2015.04.08.
Egyensúlyozó korong

http://www.katica.hu/intezmenyi/2565-swp-egyensulyozo-korong-65cm-2palya.html

Letöltés ideje: 2015.04.08.

A változatos eszközhasználathoz célszerű különböző terméseket, illetve kisebb anyagi vonzatot jelentő eszközöket alkalmazni a foglalkozások során. Ezek az alábbiak lehetnek: léggömb, papír (papírzsebkendő vagy papírszalvéta, rajzlap), színes ceruza (esetleg filc), üveggolyó, termések (makk, gesztenye, dió, mandula, mogyoró), kavics, nylon szalag, teniszlabda, zokni, sál.

Ha apró eszközökkel színesítjük a gyakorlatokat, akkor ügyeljünk arra, hogy az eszközök számát (pl. kavics vagy bármely termés) pontosan tudjuk. Így megakadályozhatjuk, hogy ne az összes eszköz kerüljön vissza, s azzal a későbbiekben esetleg balesetet okozzanak a foglalkozásszobában, tornateremben. Nem elhanyagolható szempont továbbá az sem, hogy így ténylegesen könnyebben tudjuk az eredményeket követni. (Pl. Ha egy sorverseny során a bevitt 40 kavicsból az egyik csapat 18, míg a másik 22 kavicsot szerez meg, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az összes kavics megvan.)

Felhasznált irodalom:

Dr. Krizsaneczné Németh Edit (1979): Játékos gyermektorna. Sport, Bp.

EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (15/2013. (II. 26.)) 6. melléklet a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelethez: 1. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményei a megyében, fővárosban az Intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
Letöltés ideje: 2015.02.10.

Gárdos Magda – Mónus András (1982): Gyógytestnevelés. Sport, Bp.

Prisztóka Gyöngyvér (1988): Testneveléselmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs

2 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (15/2013. (II. 26.)) 6. melléklet a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelethez: 1. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményei a megyében, fővárosban az Intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM Letöltés ideje: 2015.02.10.

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »