I.

I. BEVEZETÉS

A mozgás az ember létfenntartásának feltétele, melyet motorikus képességei határoznak meg. A „motor”, mint latin eredetű szó jelentése, valamilyen folyamatnak az elindítója, vagy mozgási energiát létrehozó eszköz. Az emberi szervezet egy „tökéletesen megalkotott” biológiai rendszer, melyben az egyes bonyolult szervrendszerek egymással összhangban, biológiai folyamatok révén indítják el a mozgást, mint mechanikai jelenséget. Cselekvéseink kimenetelét, eredményességét olyan motorikus képességek befolyásolják, melyek a szervrendszerek együttes működési kapacitásától függenek. Az ember évezredek óta próbára teszi saját képességeit, és akár tudatosan, vagy akár tudaton kívül is, de ugyanazon cselekvések ismétlésekor visszajelzést vár, hogy képességei elégségesek-e egy cél eléréséhez. Míg a motorikus képességek elveszítése jelentősen csökkenti az ember mozgás- és életterét, ezeknek a képességeknek a végletekig történő fejlesztése ugyanakkor kiemelkedő sportteljesítményre vezethet.

A motorikus képességeket a modern kor embere tudatosan fejleszti, mert az elkényelmesedett, hipoaktív életmód mellett ráeszmélt arra, hogy csak ily módon képes mozgásképességét hosszú ideig megőrizni. Az élsport világában pedig a fizikai erőnlét számos pillérének fejlesztésével valósítják meg a sportolók legmerészebb álmaikat. Bármelyik végletről is van szó, képességeink fejlesztéséhez tudatos, tervszerűen irányított mozgásprogramokra van szükség, amelyben időközönként ellenőriznünk kell azok hatékonyságát. A szervezett fizikai aktivitás valamennyi színterén, legyen az iskolai testnevelés, fitnesz, sportedzés, rekreáció vagy rehabilitáció, a kitűzött célok elérése érdekében információt kell gyűjtenünk az adott intervenciós program hatásmechanizmusáról. A motorikus képességek mérése olyan folyamat, amelyben az emberi képességeket meghatározott időközönként megfelelő környezetben, megfelelő eljárásokkal és eszközökkel vizsgáljuk, és az adatgyűjtés után olyan következtetéseket vonunk le, melyek a mozgásprogram továbbtervezésének kiindulópontját jelentik.

Jelen tankönyv olvasói betekintést nyerhetnek az emberi motorikus képességek mérésének folyamatába és megismerkedhetnek annak módszertanával az egyszerű pályatesztektől kezdve a bonyolultabb laboratóriumi tesztekig. A tankönyv használatát ajánljuk mindazoknak a testnevelő tanároknak, edzőknek, fitnesz szakembereknek, terapeutáknak és kezdő kutatóknak, akik az ember fizikai teljesítőképességével foglalkoznak.

  Tartalomjegyzék Következő fejezet »