VI.

VI. A GYORSASÁG MÉRÉSE (Meszler Balázs)

A gyorsaság megjelenési formái az egyszerű és választásos reakciógyorsaság, az aciklikus gyorsaság (mozdulat- és mozgásgyorsaság, rajtgyorsaság, rúgó-, dobó- és ugrógyorsaság), a ciklikus gyorsaság (gyorsulási-lassulási képesség, gyorsasági koordináció) és a szupramaximális gyorsaság (Harsányi, 2000). A fejezetben a mozgásgyorsaság, az irányváltoztatásos gyorsaság mérésénél alkalmazott pályateszteket mutatjuk be, melyek főként a versenysportra jellemzőek. A mozgásgyorsaság azonos a nemzetközi szaknyelvben használt „agility” képességgel. E képesség hátterében az ingerületvezetés, az ideg-izom kapcsolat és az izomműködés hatékonysága áll. A vizsgálatok kivétel nélkül az időeredményt rögzítik. A legpontosabb eredményeket fotocella segítségével érhetjük el, azonban ennek hiányában a nagyobb számú vizsgálati személyzet egyidejű stopperórás mérésével is reális értéket kaphatunk.

Illinois teszt (Illinois Agility Run)

Szükséges eszközök: 8 db jelzőbója, mérőszalag, stopperóra.

6.1. ábra. Illinois teszt

Illinois teszt


6.1. video.
Illinois teszt

A teszt leírása (6.1. video): a vizsgálathoz négy bóját, téglalap alakban helyezünk el úgy, hogy egy 10x5 méteres területet alkossanak. Alapjai 5 m, míg oldalai 10 m hosszúak. Az alapvonal közepén (az 5 méteres vonal felén) négy bóját helyezünk el egy vonalban, egymástól egyenlő távolságra, a terület oldalával párhuzamosan. A feladat végrehajtási módja a következő (6.1. ábra): a vizsgálat akkor kezdődik, amikor a vizsgálati személy a kiindulási ponttól (1) elindul. A vizsgált személy egyenes vonalú futást végez a szemben lévő bójáig (2), majd visszafut az alapvonalig (3). Onnan a terület közepén elhelyezett összes bóját szlalomban megkerülve fut a 4-es, majd vissza a 3-as pontig. Miután visszatért az alapvonalhoz, a jobb felső sarokban lévő bójához fut (6), majd vissza a célba (7), ahol megérinti a bóját. A gyakorlat a bója megérintésekor ér véget. A próbát kétszer ismételtetjük, az ismétlések között minimálisan 3 perces pihenő idővel.

Értékelés: a vizsgálat célcsoportja a 16 – 19 éves korosztály. A két kísérlet közül a jobbat értékeljük a 6.1. táblázat szerint.

6.1. táblázat. Illinois teszt értékelése (Forrás: Davis és mtsai, 2000)

Értékelés Férfi (s) Nő (s)
Kiváló <15,2 <17,0
Átlagos felett 15,2 – 16,1 17,0 – 17,9
Átlagos 16,2 – 18,1 18,0 – 21,7
Átlagos alatt 18,2 – 18,3 21,8 – 23,0
Gyenge >18,3 >23,0

Megjelenése a szakirodalomban: Miller és mtsai (2006).

T-teszt (T-Test)

Szükséges eszközök: 4 db jelzőbója, mérőszalag, stopperóra.

6.2. ábra. T-teszt

T-teszt


6.2. video.
T-teszt

A teszt leírása (6.2. video): T alakzatban négy bóját helyezünk el a pályán. Három bója egymástól 5 m távolságra van egymástól, míg a negyedik a középsőtől 10 m-re. A feladat végrehajtási módja a következő (6.2. ábra): a mérés akkor kezdődik, amikor a vizsgált személy az 1-es bójától elindul. Egyenes vonalon fut a 2-es bójáig, amit megérint. Oldalazással megkerüli a 3-as bóját, majd folytatja az oldalazást 4 felé. A 4-est megkerülve oldalazva halad egész a 2 érintéséig. Innen hátrafele futással halad tovább a kiindulópontig (1), ahol a bója megérintésével fejezi be a feladatot. A próbát háromszor ismételtetjük, az ismétlések között minimálisan 3 perces pihenőidővel.

Értékelés: a vizsgálat érvénytelen, ha oldalazás közben a vizsgálati személy keresztezi lábait, nem érinti meg a bóját, vagy törzse nem előre fele néz a feladat végrehajtása közben. A három kísérlet közül a legjobbat értékeljük a 6.2. táblázat szerint.

6.2. táblázat. T-teszt értékelése (Forrás: http://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm)

Értékelés Férfi (s) Nő (s)
Kiváló <9,5 <10,5
9,5 – 10,5 10,5 – 11,5
Közepes 10,5 – 11,5 11,5 – 12,5
Gyenge >11,5 >12,5

Megjelenése a szakirodalomban: Miller és mtsai (2006).

10 méteres ingafutás (10 meter shuttle)

Szükséges eszközök: 2 db váltóbot, vagy jelzőbója, 2 db jelzőbója, mérőszalag, stopperóra.

6.3. ábra. 10 méteres ingafutás

10 méteres ingafutás


6.3. video.
10 méteres ingafutás

A teszt leírása (6.3. video): két jelzőbóját helyezünk a talajra, 10 m távolságra egymástól Az egyik oldalra a két váltóbotot (jelzőbóját) teszünk. A vizsgálati személy a váltóbotokkal ellentétes oldalról indul a mérőszemélyzet jelzésére. A feladat, hogy a két váltóbotot a lehető leggyorsabb futómozgással átvigye a 10 méterre lévő másik oldalra (6.3. ábra). A stopperórát akkor állítjuk meg, amikor a második váltóbotot is lerakta a talajra. A vizsgálatot kétszer végeztetjük el, köztük minimum 2 perces pihenőidővel.

Értékelés: Ha leejti a váltóbotot, vagy nem vitte át a 10 méteres vonalon, dobta, nem pedig letette, akkora gyakorlatot érvénytelennek kell tekinteni. A két kísérlet közül a jobbat rögzítjük. Életkori, nemi elvárt értékek nincsenek, a vizsgálatot ajánlott a képességet fejlesztő edzésprogramot megelőzően, és azt követően elvégezni.

Futólétra-teszt (Quick Feet Test)

Szükséges eszközök: sík talaj felület, 20 lépcsős futólétra, stopperóra.

6.4. ábra. Futólétra-teszt

A teszt leírása: a vizsgálati személy feladata, hogy a futólétra elejétől a lehető leggyorsabban eljusson a végig, úgy, hogy minden lépcsőfokba belépve, nem érinti lábával a fokokat (6.4. ábra). A gyakorlat a mérőszemélyzet jelzésére indul, a stopperóra akkor áll meg, mikor az utolsó lépcsőfokot átlépve érintette a talajt. A vizsgálatot kétszer végeztetjük el, köztük minimum 2 perces pihenőidővel.

Értékelés: a vizsgálat érvénytelen, ha lábával érinti a fokokat, kilép a létrán kívülre, vagy nem lép bele minden fokba. A két kísérlet közül a jobbat értékeljük a 6.3. táblázat szerint.

6.3. táblázat. Futólétra- teszt értékelése (Forrás: http://www.brianmac.co.uk/qikfeet.htm)

Értékelés Férfi (s) Nő (s)
Kiváló <2,8 <3,4
Átlagos felett 2,8 – 3,6 3,4 – 4,2
Átlagos 3,7 – 4,4 4,3 – 5,0
Átlagos alatt 4,5 – 5,2 5,1 – 5,8
Gyenge >5,2 >5,8

Szökdelő-teszt (QuadrantJump Test)

Szükséges eszközök: mérőszalag, ragasztószalag, stopperóra.

6.5. ábra. Szökdelő-teszt

Szökdelő-teszt


6.4. video.
Szökdelő-teszt

A teszt leírása (6.4. video): ez egy futást nem igénylő vizsgálat, ami kis területen történő maximális sebességű mozgásvégrehajtást igényel. A jó teljesítmény hátterében nem csak a gyorsaság, hanem a jó egyensúlyozó képesség is áll. A ragasztószalaggal egy 90 x 90 cm-es négyzetet jelölünk ki, illetve a négyzet közepén két vonalat keresztezünk a 6.5. ábran látható módon. A vizsgálati személy a kiindulási helyről, jelre indulva páros lábon szökdelve halad a megadott irányba. A haladási irányt a vizsgálat előtt ismertetjük, valamint próba lehetőséget adunk. A szökdelés menete a következő: 1-2-3-4-1-2 és így tovább. A próbát 10 másodpercig végeztetjük, majd a páros lábú talajra érkezések számát rögzítjük. Két értékelhető gyakorlatot vizsgálunk, köztük minimum 2 perces pihenőidővel.

Értékelés: minden talajra érkezés egy pontot ér, ha mindkét lába egyszerre érkezik a talajra. Fél (0,5) pontot levonunk, ha a vizsgálati személy rálép a vonalra, egy lábbal érkezik a talajra, vagy nem egy ütemben. A két gyakorlat pontszámát átlagolva a végeredményt rögzítjük.

Megjelenése a szakirodalomban: Johnsonés Nelson (1986).

505-teszt (505 Agility Test)

Szükséges eszközök: sík talaj felület, mérőszalag, fotocella vagy stopperóra, 4 db jelzőbója.

6.6. ábra. 505-teszt

505-teszt


6.5. video.
505-teszt

A teszt leírása (6.5. video): a kezdő vonalat két bója között jelöljük ki, attól 15 m-re pedig szintén két bója közé a forduló pontot. A fotocellákat a kezdő vonaltól 10 méterre állítjuk fel a 6. ábrán látható módon. A vizsgálati személy a kiindulási pontról indulva a forduló vonalig fut, ahol a vonalra rálép, megfordul és átfut a fotocellák között (6.6. ábra). A vizsgálatot kétszer ismételtetjük, köztük minimálisan egy perces pihenő idővel és a jobb eredményt értékeljük. Ajánlott a tesztet mindkét irányba fordulással felmérni.

Értékelés: a felmérésben a fotocellák közötti első, illetve a másik áthaladást mérjük. Fotocellák hiányában stopperórával mérjük a 10 méteres vonalon a két áthaladás közötti időtartamot. Ez esetben érdemes nagyobb számú vizsgálati személyzetet bevonni az idő rögzítéséhez, majd az időeredményeket átlagolva kapjuk a valid értéket.

Megjelenése a szakirodalomban: Drape és Lancaster(1983).

20 méteres ingafutás (20 Yard Shuttle Test)

Szükséges eszközök: sík talaj felület, stopperóra, mérőszalag, 3db jelzőbója, ragasztószalag.

6.7. ábra. 20 méteres ingafutás

20 méteres ingafutás


6.6. video.
20 méteres ingafutás

A teszt leírása (6.6. video): a vizsgálatot az NFL Draft felmérésein, a SPARQ értékelő rendszerében, valamint számos egyéb, populációs vizsgálatban használják. A vizsgálati alanynak egy 20 yard hosszú (18.288 méter) területen kell ingafutást végrehajtania. A 20 yardot az egyszerűbb mértékegység váltás miatt 20 méternek is tekinthetjük. Két bójával kijelölünk egy 20 méteres távolságot, aminek közepére szintén egy jelzőbóját teszünk. A bóják meghosszabbításaként érdemes a talajra jelölőszalagot ragasztani az áthaladás átláthatósága miatt. A vizsgálati személy jelre a középső bójától indul (6.7. ábra) az egyik bója irányába (5 m), majd a bója vonalában irányváltoztatással átfut a túlsó bójáig (10 m) és vissza a kiindulási helyre (5 m). Fontos, hogy minden irányváltoztatás előtt érintse meg a jelzőszalagot, illetve a végén haladjon át rajta. A vizsgálatot háromszor végeztetjük el, köztük minimálisan egy perces pihenő időkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a teszt nem azonos az állóképesség mérésénél leírt 20 m-es ingafutás teszttel.

Értékelés: a három kísérlet közül a legjobbat rögzítjük másodpercben. Életkori, nemi elvárt értékek nincsenek, a vizsgálatot ajánlott a képességfejlesztő edzésprogramot megelőzően, és azt követően elvégezni.

Cikk-cakk teszt (Zig Zag Test)

Szükséges eszközök: sík talaj felület, mérőszalag, stopperóra, 5 db jelzőbója.

6.8. ábra. Cikk-cakk teszt

Cikk-cakk teszt


6.7. video.
Cikk-cakk teszt

A teszt leírása (6.7. video): a bójákat a 6.8. ábrán látható módon helyezzük el egymástól, a leírt távolságra. Négy bójából egy négyzetet alakítunk ki, melynek alapjai 16 lábra (4,88 m), oldalai 10 lábra (3,05 m) vannak egymástól, valamint a négyzet közepére is egy bóját helyezünk. A könnyebb kijelölés érdekében dolgozhatunk 5x3 méteres négyzettel is (6.8. ábra). A kiinduló helyzet a bal alsó bója (1). A vizsgálati személy innen indulva fut előre, egyenes vonalon, majd megérinti a 2-es bóját. Irányváltoztatással halad tovább a középen elhelyezett bója felé (3), majd azt megkerülve tovább a 4-es bójáig. A 4-es érintését követően halad az 5-ös érintéséig, és a középső bóját (3) felülről megkerülve vissza a kiindulási helyhez (1). A feladat pontos végrehajtását a mellékelt video mutatja (video 6.7).

Értékelés: a tesztet kétszer végeztetjük el, köztük minimálisan másfél perces pihenő idővel, majd a jobb eredményt rögzítjük. Életkori, nemi elvárt értékek nincsenek, a vizsgálatot ajánlott a képességfejlesztő edzésprogramot megelőzően, és azt követően elvégezni.

Négyzetfutás (Box Drill)

Szükséges eszközök: sík talaj felület, mérőszalag, stopperóra, 4 db jelzőbója.

6.9. ábra. Négyzetfutás

Négyzetfutás


6.8. video.
Négyzetfutás

A teszt leírása (6.8. video): a vizsgálat szintén az NFL Draft rendszerében használatos. A bójákat négyzet alakban 10 yardra, ez esetben 10 méterre állítjuk fel egymástól. A gyakorlat megkezdése az egyik alsó bójától indul (1), majd a vizsgálati személy egyenes vonalú futással halad a 2-es pontig, ezután oldalazva a 3-as bójáig, majd egyenes vonalon hátra és szintén egyenes vonalon vissza a kiinduló helyre, ahol a bóját megérinti (6.9. ábra). Ekkor állítjuk meg a stopperórát, a többi esetben nem kell a bójákat érinteni.

Értékelés: a tesztet mindkét oldalról kétszer végeztetjük el, köztük minimum egy perces pihenővel, majd másodpercben mérve a jobb eredményeket rögzítjük. Életkori, nemi elvárt értékek nincsenek, a vizsgálatot ajánlott a képességfejlesztő edzésprogramot megelőzően, és azt követően elvégezni.

8 Foot Up and Go teszt

Szükséges eszközök: sík talaj felület, egyenes támlájú szék, mérőszalag, stopperóra, jelzőbója.

A teszt leírása: a vizsgálat idősek gyorsasági, egyensúlyozó és agility képességeivel foglalkozik. A széket a biztonságos végrehajtás miatt a falnak támasztva helyezzük el, majd tőle 8 láb távolságra (2,44 m), azaz 2,5 méterre egy jelzőbóját állítunk. A vizsgálati személy a széken ül, kezeit a térdeire helyezi. Ebből a kiinduló helyzetből áll fel és gyors járással (futni nem lehet) a bóját megkerülve visszaül a székre.

Értékelés: a tesztet kétszer végeztetjük el, köztük minimálisan egy perces pihenővel, majd a jobb eredményt értékeljük. Életkori, nemi elvárt értékek nincsenek, a vizsgálatot ajánlott a képességfejlesztő edzésprogramot megelőzően, és azt követően elvégezni.

Megjelenése a szakirodalomban: Rose és mtsai (2002), Jones és Rikli (2002).

AAHPERD vizsgálat

Szükséges eszközök: sík talaj felület, egyenes támlájú szék, mérőszalag, stopperóra, jelzőbója.

A teszt leírása: a vizsgálat idősek gyorsasági, egyensúlyozó és agility képességeit méri fel. A széket a biztonságos végrehajtás miatt a falnak támasztva helyezzük el, majd tőle 31 láb távolságra (9,45 m), azaz 9,5 méterre egy jelzőbóját helyezünk el. A vizsgálati személy a széken ülve, kezeit a térdeire helyezve, ebből a kiinduló helyzetből áll fel és gyors járással (futni nem lehet) a bóját megkerülve visszaül a székre, majd ismét feláll és a másik oldaláról kerüli meg a bóját. A mérés akkor ér véget, mikor másodszor is leült.

Értékelés: a tesztet kétszer végeztetjük el, köztük minimálisan két perces pihenővel, majd a jobb eredményt rögzítjük. Az értékeléshez a vizsgálatot ajánlott a képességfejlesztő edzésprogramot megelőzően, és azt követően elvégezni.

Megjelenése a szakirodalomban: Osness és mtsai (1990).

További, fotocellát igénylő vizsgálatok:

RAT-teszt és CODS-teszt

A RAT (Reactive agility test) és a CODS (Change of direction speed test) a szakirodalom által elfogadott, megbízható vizsgálatok, melyek a gyorsaságot, az irányváltoztatási gyorsaságot, a gyorsasági koordinációt mérik. A vizsgálatok feltétele a fotocellás számítógépes berendezés. Azoknak a sportszakembereknek, kinek vizsgálataihoz adottak a tárgyi feltételek, a következő szakirodalmat javasoljuk: Sheppard és mtsai (2006).

IRODALOMJEGYZÉK

Drape JA, Lancaster MG (1985) The 505 test: A test for agility in the horizontal plane. Australian Journal for Science and Medicine in Sport 17(1), 15 18.

Johnson BL, Nelson JK (1986) Practical Measurements for Evaluation Physical Education. 4th edition 228-230.

Jones CJ, Rikli RE (2002) Measuring functional fitness of older adults. The Journal on Active Aging. 4-30.

Harsányi L (2000) Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Miller MG, Herniman JJ, Richard MD, Cheatham CC, Michael TJ (2006) The effects of a 6-week plyometric trainingprogram on agility. Journal of Sports Science & Medicine 5, 459-465

Osness WH, Adrian M, Clark B, Hoeger W, Raab D, Wisnell R. (1990) Functional fitness assessment for adults over 60 years (a field based assessment) American Alliance for Health. Physical Education Recreation and Dance.

Rose D, Jones C, Lucchese N (2002) Predicting the Probability of Falls in Community-Residing Older Adults Using the 8-Foot Up and- Go: A New Measure of Functional Mobility. Journal of Aging and Physical Activity 10, 466-475.

Sheppard JM, Young WB, Doyle TLA, Sheppard TA, Newton RU (2006) An evaluation of a new test of reactive agility andits relationship to sprint speed and change ofdirection speed. Journal of Science and Medicine in Sport 9, 342—349.

Felhasznált weboldal:

http://www.topendsports.com/testing/agility.htm

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »