7.

7. Tesztkérdések

 1. Mit nevezünk motoros egységnek?
 2. Mit jelent a „közös végső pálya” elve?
 3. Sorolja fel a szarkomer részeit!
 4. Sorolja fel az izom-kontrakcióban szerepet játszó fehérjéket (minimum négyet).
 5. Mit nevezünk elektromechanikai kapcsolásnak a harántcsíkolt izom esetén?
 6. Sorolja fel a triád részeit!
 7. Ismertesse a troponin, tropomiozin fogalmát, elhelyezkedését!
 8. Milyen alegységekből épül fel a troponin molekula?
 9. Mi a troponin I molekula szerepe?
 10. Mi a troponin C molekula szerepe?
 11. Mi a troponin T molekula szerepe?
 12. Ismertesse a csúszó-filamentum modell lényegét!
 13. Mit jelent a glikolízis fogalma?
 14. Mit jelent a béta-oxidáció fogalma, mi a jelentősége?
 15. Sorolja fel az izomrosttípusokat, jellemezze a fáradásuk szerint!
 16. Mi különbség a fehér és vörös izom anyagcseréje között?
 17. Sorolja fel az izomkontrakciók típusait!
 18. Jellemezze az izotóniás összehúzódást!
 19. Jellemezze az izometriás összehúzódást!
 20. Jellemezze az auxotóniás összehúzódást!
 21. Mit jelent a motoros véglemez fogalma?
 22. Definiálja a dermatóma fogalmát!
 23. Sorolja fel a neuron részeit!
 24. Csoportosítsa a neuronokat funkció alapján!
 25. Csoportosítsa a neuronokat nyúlványszámuk alapján!
 26. Nevezzen meg a gliasejtek funkciói közül minimum kettőt!
 27. Írja fel a GHK egyenletet!
 28. Nevezze meg az akciós potenciál felszálló szárában (depolarizáció) szerepet játszó iont!
 29. Mi a feszültségfüggő ioncsatorna működésének lényege?
 30. Ismertesse a Na/K pumpa működését!
 31. Nevezze meg, hogy az idegsejt mely részén keletkezik az akciós potenciál!
 32. Mit jelent az EPSP fogalma?
 33. Mit jelent az IPSP fogalma?
 34. Nevezze meg az ingerület vezetés két fő típusát!
 35. Hogyan befolyásolja az axon átmérője az axoplazma ellenállását és ingerületterjedés sebességét
 36. Sorolja fel az idegrost-típusokat Erlanger-Gasser beosztása szerint!
 37. Mondjon példát elektromos szinapszisra emberben!
 38. Nevezze meg az ideg-izom szinapszis ingerületátvivő anyagát!
 39. Milyen enzim hatástalanítja a neuromuszkuláris junkcióban az acetilkolint?
 40. Milyen típusú receptor található az ideg-izom szinapszisban?
 41. Mondjon példát serkentő és gátló ingerületátvivő anyagra!
 42. Mondjon észter típusú neurotranszmittert!
 43. Sorolja fel a receptorcsaládok két fő típusát!
 44. Mi okozza a harántcsíkolt izom halál utáni rigorállapotát?
 45. Mely szervünk detektálja a fej helyzetét és lineáris gyorsulását?
 46. Mi a gamma motoneuronok (g-efferensek) szerepe?
 47. Mi az mPFC szerepe a mozgásszabályozásban?
 48. Hol található a Purkinje sejt? Mi a szerepe?
 49. Mit jelent az adekvát inger kifejezés?
 50. Mit jelent a receptív mező fogalma?
 51. Nevezze meg a motoneuronok két legfontosabb típusát!
 52. Sorolja fel a bőr mechanoreceptorait!
 53. Sorolja fel a gerincvelő részeit!
 54. Nevezze meg a legpontosabban, hogy hol találhatóak a mozgató neuronok sejttestei a gerincvelőben?
 55. Nevezze meg a legpontosabban, hogy hol találhatóak az érző neuronok sejttestei?
 56. Mit jelent a reflexív fogalma? Nevezze meg a részeit!
 57. Mondjon példát proprioceptív reflexre!
 58. Mondjon példát exteroceptív reflexre!
 59. Sorolja fel sorrendben a patella reflexben szerepet játszó struktúrákat! Kezdje a receptor felől!
 60. Hol található a Golgi-féle ínorsó? Mi a szerepe?
 61. Nevezze meg az inverz miotatikus reflex receptorát!
 62. Miért nevezzük a talamuszt a `tudat kapujának`?
 63. Mi az a motoros homunculus?
 64. Mit jelent, hogy a primer motoros kéreg szomatotópiás vetülésű?
 65. Sorolja fel az agykéreg rétegeit!
 66. Nevezze meg az agyhártyákat!
 67. Nevezze meg a legpontosabban, hogy hol található a szomatomotoros kéreg!
 68. Nevezze meg a legpontosabban, hogy hol található a primer hallókéreg!
 69. Nevezze meg a legpontosabban, hogy hol található a primer látókéreg!
 70. Definiálja a sulcus és a gyrus fogalmát!
 71. Mely típusú mozdulatokért felelős a piramispálya?
 72. Mely típusú mozdulatokért felelős az extrapiramidális pályarendszer?
 73. Mi a premotoros area feladata?
 74. Mi a szupplementer motoros area feladata?
 75. Mi a poszterior parietális agykéreg legfontosabb feladata?
 76. Sorolja fel a három legfőbb agykérgi mozgásszabályozó területet!
 77. Sorolja fel a kisagy funkcióit!
 78. Mi a kisagyi modul? Rajzolja le vázlatosan!
 79. Sorolja fel a bazális ganglionokat!
 80. Nevezze meg a Parkinson-kór három fő tünetét!
 81. Rajzolja le a hurokpályák közvetlen útját (talamusz nyitás)!
 82. Rajzolja le a hurokpályák közvetett útját (talamusz zárás)!
 83. Mi a Huntington-kór tünete?
 84. Sorolja fel az extrapiramidális gerincvelői leszálló pályákat!
 85. Mit jelent a vesztibuláris érzékszev esetén a `mechanoelektromos transzducer`kifejezés?
 86. Mely ion beáramlása okozza a vesztibuláris érzékszerv depolarizációját!
 87. Sorolja fel az agytörzsi vesztibuláris magokat!
 88. Mi a Deiters mag szerepe?
 89. Rajzolja le a sarcomerhossz és a relatív feszülés közötti összefüggés grafikonját!
 90. Mely izomrostokat nevezzük intrafuzálisnak?
 91. Mely izomrostokat nevezzük extrafuzálisnak?
 92. Mely látótérből érkezik információ a bal agyféltekéhez?
 93. Nevezze meg az egyszerű tanulási formákat!
 94. Soroljon fel négy összetett tanulási formát!
 95. Hol található az otholitszerv, mi a feladata?
 96. Mit jelent a dekortikációs rigiditás?
 97. Mit jelent a decerebrációs rigiditás?
 98. Mit nevezünk diszinhibíciónak vagy gátlásoldásnak?
 99. Sorolja fel az agyidegeket!
 100. Milyen csont-összeköttetési típusokat ismer?
« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »