8.

8. Felhasznált irodalom

 1. Ángyán L. Az emberi test mozgástana, Motio Pécs, 2005.
 2. Berne RM, Levy MN. Principles of Physiology (Third edition) Mosby, 2000.
 3. Csoknya M. Az idegrendszer összehasonlító morfológiája, Dialóg Campus, Pécs, 1998.
 4. Csoknya M, Wilhelm M. A sportmozgások biológiai alapjai I. Dialóg Campus, Pécs, 2006.
 5. Csoknya M, Hernádi I. Az emberi szervezet felépítése és működése, PTE, 2009.
 6. Dickhuth H. Sportélettan, sportorvostan, Dialóg Campus, 2000.
 7. Edwards WH. Motor Learning and Control, From Theory to Practice, Wadsworth Cengage Learning, 2011.
 8. Fonyó A. Ligeti E. Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, 2008.
 9. Fonyó A. Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, 1999.
 10. Frenkl R. Sportélettan, Budapest, TF, 2000.
 11. Ganong WF. Az orvosi élettan alapjai, Medicina, 1990.
 12. Hall JE. Gayton and Hall Textbook of Medical Physiology (Twelfth Edition), Saunders, 2010.
 13. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of Neural Science (Fifth Edition), McGraw-Hill Companies, 2012.
 14. Levitan IB, Kaczmarek LK. The neuron, Cell and Molecular Biology (Third Edition), Oxford University Press, 2002.
 15. Nolte J. The Human Brain. An Introduction to Its Functional Anatomy (Fourth Edition), Mosby, 1999.
 16. Pavlik G. Élettan-sportélettan, Medicina, 2011.
 17. Pocock G, Richard CD. Human Physiology (Third edition), Oxford University press, 2006.
 18. Rohen JW, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E, Chung KW. Color Atlas of Anatomy (Seventh edition), Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
 19. Schmidt RA, Lee T. Motor Control and Learning (Third Edition), Human Kinetics Publishers, 2004.
 20. Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor Learning and Performance (Third Edition), Human Kinetics Publishers, 2004.
 21. Snell RS. Clinical Neuroanatomy (Sixth Edition), Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
 22. Squire LR. Fundamental Neuroscience (Third Edition), Elsevier, 2008.
 23. Szentágothai J, Réthelyi M. Funkcionális anatómia, Medicina, 1989.
 24. Withers PC. Comparative Animal Physiology (First Edition), Saunders, 1992.
« Előző fejezet Tartalomjegyzék