Előszó

A sportjátékok a világ legnépszerűbb sportágai közé tartoznak. A sportjátékok meghatározásának definíciójából kiderül, hogy van egy közös sporteszköz, amely mindegyikben megtalálható. Ez a nagyon sok változatossággal (méret, szín, alak, anyag, stb.) rendelkező sporteszköz a labda, ezért a sportjátékokat más néven labdajátékoknak is nevezzük. A labdás sportágak oktatás módszertani céllal írt könyveiben a szerzők általában rendszerezik a sportágra jellemző mozgásanyagot, majd ezután kitérnek az egyes technikai és taktikai elemek oktatására. A rendszerzés alapját a legtöbb esetben az dönti el, hogy a labda milyen szerepet tölt be a mozgások kivitelezésében. A szakirodalmi áttekintésből kiderült, hogy a legtöbb esetben az oktatási folyamat a labdanélküli mozgásanyag oktatásával kezdődik, majd ezt követi a labdás technikai elemek oktatása. A tanulási folyamatot felgyorsítja, ha a kettő együtt, egymással párhuzamosan kerül gyakorlásra. Ezután következhet a taktikai elemek oktatása, amelyet a szakemberek egyöntetű véleménye szerint csak a megfelelő technikai tudásszint és kondicionális képességek birtokában lehet hatékonyan oktatni. A játékosok a technikai elemeket a mérkőzéseken valamilyen céllal alkalmazzák, ami már a taktika részeként fogható fel. A végrehajtás legmagasabb szintje az, amikor a játékosok ellenféllel szemben, zavaró körülmények között is pontosan és eredményesen tudják a technikai és taktikai elemeket alkalmazni. Tankönyvünk abból célból íródott, hogy útmutatást nyújtson a testnevelés szakos hallgatóknak és segítséget adjon azoknak a tanítóknak és testnevelő tanároknak, akik iskolai körülmények között szeretnék tanítványaikat a kézilabdázás, a kosárlabdázás, a labdarúgás és a röplabdázás alapvető technikai elemeire megtanítani. Elsősorban a labdás technikai elemek pontos leírására és a tanításuk közbeni didaktikai lépések ismertetésére vállalkoztunk. A teljesség igénye nélkül néhány előkészítő játékot és rávezető gyakorlatot is bemutatunk, amelyek nagym értékben hozzájárulnak egy új mozgás gazdaságosan kivitelezett technikai végrehajtásához. A legjellegzetesebb hibák előfordulási lehetőségeire és a hibajavításuk módszereire is felhívjuk a figyelmet. Terjedelmi okok miatt a taktikai mozgásanyag részletes feldolgozására nem fektettünk olyan nagy hangsúlyt, de az előkésztő játékok során megjelenésük elkerülhetetlen, hisz ezekben technika és a taktika egymással szerves egységet képez.

Dr. Németh Zsolt
szerkesztő

  Címlap