Irodalom

Irodalomjegyzék

„Health at a Glance Europe 2012” ( http://www.oecd.org/health/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf , letöltve 2014.03.06)

Aarø, L. E., Wold, B., Kannas, L. and Rimpelä, M. (1986) Health behaviour in schoolchildren. A WHO cross-national survey. A presentation of philosophy, methods and selected results of the first survey. Health Promotion, 1, 17–33.

Adams T, Bezner J, Steinhardt M (1997): The conceptualization and measurement of perceived wellness: Integrating Balance across and within dimensions, American Journal of Health Promotion, 11(3): 208-218.

Antonovsky, A. (1987): Unrevealing the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well (San Francisco: Jossey-Bass).

Ardell, D (1996): A Secular Approach to Spirituality, Meaning and Purpose. In Book of Wellness, Prometheus Books

Ardell, D (1996): A Secular Approach to Spirituality, Meaning and Purpose. In Book of Wellness, Prometheus Books

Ardell, D. (1986): High level wellness. Berkeley, California: Ten Speed Press

Bahr, O. alii (2003): Salutogenesis in General Practice: How to Use the Potential of Doctor-Patient-Communication to Promote Health. 2nd Conference on Making Sense of Health, Illness and Disease. Oxford, St. Hilda College

Barabás K., Kósa K. (2006): A táplálkozási hibák okozta betegségek és megelőzésük. Gyermekétkeztetés jelentősége. In: Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára. Szerk.: Barabás Katalin, Medicina, Budapest, 105.

Cooper, K.,H. (1987): A tökéletes közérzet programja. Sport. Budapest, 19.

Darren, E.R.,Whitney C.,Bredin, S.D.(2006): Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174 (6), 801-811.
(http://cmaj.ca/cgi/reprint/174/6/801 2010.11.22. 19:02)

Egészségfelmérés 2009. Statisztikai tükör,(2010) IV. évf. 50. szám
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf, letöltve 2014.03.10)

Idler, E.- Benyamini, Y. (1997): Self-rated health and mortality:a review of twenty-seven community studies. Journal Health Social Behavior, 38, 21-37.

Jeges S, Varga K. (2008): A szalutogenetikus életstratégia értéktényezői, JURA, 1. 44.

Kósa, K. (2006): Az egészség és az egészséget meghatározó tényezők.

In: Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára . Szerk.: Barabás Katalin, 13.

Lee Y, Mitchell DC, Smiciklas-Wright H, Birch LL.(2001): Diet quality, nutrient intake, weight status, and feeding environments of girls meeting or exceeding recommendations for total dietary fat of the American Academy of Pediatrics. Pediatrics. 2001;107:e95. [PMC free article] [PubMed]

Lindschinger, M. (2003): Étrend a stressz ellen. (Anti-Stress-Ernảhrung, Kneipp-Verlag, Leoben), Sasfiók Trade Kft., Gyenesdiás, 105.

Mózsik Gy., Figler M. (2000): A klinikai táplálkozástudomány és dietetika alapjai I. Élelmiszereink, táplálékaink és azok táplálkozástudományi és dietetikai vonatkozásai. Hotter-Minerva Nyomda Kft., felelős kiadó: Tahin Tamás, Pécs.

Német Á., Költő A.(szerk.) (2010): Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja, 2010. Országos Gyermekegészségügyi Intézet
(http://www.csagyi.hu/kutataspolicy/hazai/item/310-iskolaskoru-gyermekek-egeszsegmagatartasa)

Sándor J. (2006): Az illegális drogfogyasztás, mint korunk új kockázati tényezője. In: Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára. Szerk.: Barabás Katalin, Medicina, Budapest, 224-229.

Simich R. (2010). Iskola – egészségfejlesztés - szexedukáció. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 45-67.

Sipos E., Tóth Á.: Sport – Sense of Coherence –Self-Esteem among 16-17 Year-Olds. European Journal of Mental Health (közlésre elfogadva, várható megjelenés: 2015)

Varga K. (2013): Fénykör. Értékszociológia, nemzetstratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 389-410.

Sipos K. (szerk.) (1995): Drogmegelőzés az iskolában. Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központja. Budapest

Skrabski, Á. Kopp, M., Rózsa, S.,Réthelyi, J.(2004): A Koherencia, mint a lelki és testi egészség alapvető meghatározója a mai magyar társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5., Akadémiai Kiadó, Budapest, 7-25.

Szatmári Z. (főszerkesztő) (2009): Sport, életmód, egészség. Akadémiai Kiadó. Budapest, 587-597.

Százados I., Százados M. (2009): Útikönyv a táplálékok világához. Fedezzük fel ennivalóinkat! Athenaeum

Szilágyi V. (2000). Szexuálpedagógia. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest.11-16. 161.

Szovák E., Tóth Á., Jeges S. (2012): Bizonyítékokon alapuló gyakorlat. Mozgásos rekreációs tréningprogram hatásvizsgálata. Rekreáció.eu, 42-47.

Takách G. (1998): A drog. Megelőzés, felismerés, rehabilitálás. Sub’, Rosa Kiadó, Budapest.

Tóth Á., Szikszay P., Prisztóka Gy. (2014): Az Optimális Életprofil kérdőívvel nyert adatok mint az alkoholbetegek gyógyulási folyamatának indikátorai. Népegészségügy, 92. 1. 26-36.

Tóth, Á., Szovák E., Rétsági E.(2009) Fizikai aktivitás, percipiált egészség és wellness egyetemisták körében. Magyar Sporttudományi Szemle, Budapest, 10. 37.19-24.

Varga K. (2004): Az egészségérték ébresztése, Egészségfejlesztés, 45. 5-6.

Varga K.(2005a):Szalutogenezis – „a visszacsapás rugóhatása”, Egészségfejlesztés, 46. 1-2.

Varga, K. (2005b): A szalutogenezisről – képben és fogalomban. Egészségfejlesztés 46.3. 15–22.

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »