IV.

IV. PROTOKOLL ALAPISMERETEK

IV.1. A protokoll rövid története

A protokoll már évezredek óta része életünknek. Az ókori Egyiptomból származó sírfestmények és fennmaradt írások tanúskodnak az alkalmazandó szigorú viselkedési szabályokról; míg i.e. III-II. évezredben Indiában Manu törvényében szabályozták többek között az ajándékozást. Constantinus Porphyrogenetos, azaz VII. Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár 912-ben írta meg a Ceremóniák könyve című összefoglaló protokoll könyvét, amely nem csak a hivatalos császári udvari rendezvényekre, hanem az étkezésre, az öltözködésre vonatkozó szabályokat is tartalmazta; ezek megtartását szigorúan megkövetelte.

IV.2. A protokoll funkciója és szintjei

A protokoll célja alapvetően a zökkenőmentes út és udvarias kapcsolatteremtés lehetőségének megteremtése a hivatalos kapcsolatokban. A protokoll ismerete és megtartása biztosíték arra, hogy a felek nem követnek el, akaratlanul, olyan hibát, amely meghiusíthatja tárgyalásuk célját és hátrányosan befolyásolhatja kapcsolataikat.

- A diplomáciai protokoll

A protokoll terület legmagasabb szintje. Ez ad keretet a szuverén országok egymás közti diplomáciai aktusainak és az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolatainak. A diplomáciai protokoll szabályai általánosan ismertek és számos helyen elfogadottak, így a partnerek magatartása kiszámítható; a szabályoktól való eltérés pedig egyértelműen érzékelhető.

- Az állami protokoll

Az állami protokoll alanyainak, tehát az államfő, a kormányfő, az országgyűlés elnöke, a külügyminiszter által lebonyolított belföldi - külföldi utazások, részvételüket igénylő állami rendezvények illetve általuk fogadott delegációk látogatása során alkalmazott szabályok összessége. A külföldi protokoll ügyekért és a delegációk fogadásáért számos országban a Külügyminisztérium Protokoll Főosztálya felelős, míg a belföldi ügyeket és más állami vezetők által képviselt protokoll rendezvények szervezését a saját intézményük protokoll osztálya látja el.

- Önkormányzati – intézményi - vállalati protokoll

Az állami protokoll kevésbé szigorú szintje; önkormányzati / városi képviselők számára és / vagy részvételével megszervezett rendezvényeken követett protokoll szabályok összessége. Különösen fontos az intézmények és nagyvállalatok vezetőinek részvételével bonyolított hivatalos és munkalátogatások, gyárlátogatások, alapkőletétel, avatások, átadások során alkalmazott protokoll szabályok betartása, amely az üzleti siker alapja.

- Társasági / közéleti protokoll

Társasági, közéleti rendezvényeken (bálok, hangversenyek, bemutatók, kiállítások stb.) során alkalmazott viselkedési, rangsorolási, (rang, kor, nem alapján), megszólítási, ültetési, levelezési szabályok együttesen.

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »