Lezajlott a „Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei” továbbképzés

2014. augusztus 29., 15:35

A „Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés legfontosabb célja az volt, hogy biztosítsa a szakemberek számára a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódó új típusú kihívásokra való felkészülését.

A rövidciklusú akkreditált továbbképzés igyekezett pótolni a testneveléshez kapcsolódó olyan továbbképzések hiányát, melyek az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és egyéb (sport)szakemberek e területhez kapcsolódó speciális kompetenciáit fejlesztik.

E mellett a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012 „Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon” keretén belül ingyenesen biztosítja a közoktatásban dolgozók részére a törvény által előírt hétévenkénti 120 kredit (illetve ennek rész kredit számát biztosító) teljesítésének lehetőségét a régióban.

A Pannon TV beszámolója a képzésről: