Adaptált testnevelés és sport instruktor

Szakirányú továbbképzési szak

(PTE Szenátusa által elfogadva, OH engedélyeztetési eljárás folyamatban)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Adaptált testnevelés és sport instruktor

A felvétel feltételei:

  • Testnevelő tanár (főiskolai, egyetemi, MA) oklevél
  • Gyógytestnevelő tanár oklevél
  • Gyógypedagógus oklevél
  • Tanító oklevél testnevelés speciálkollégium/műveltségterület végzettséggel
  • Testnevelő-edző BSc oklevél

Képzési idő:

2 félév (60 kredit/160 óra)

A képzés célja:

Az Adaptált testnevelés és sport képzés alapvető célja specifikus kiegészítő elméleti és gyakorlati, szakmódszertani ismeretek nyújtása, amelyre ráépíthetők és felhasználhatók a korábban megszerzett ismeretek. Megismerteti a résztvevőkkel a sajátos nevelési igény létrejöttével, a különböző testi sérülés okozta megváltozott motoros, pszichés, mentális állapotban bekövetkezett és módosult feltételeket. További cél olyan adaptációs lehetőségek bemutatása, amely hozzájárul a sajátos nevelési igénnyel élő iskolai tanulók aktivitásra, egészségesebb életmódra neveléséhez. A program megismerteti az integráció jelenlegi helyzetét a társadalmi és iskolai színtereken. Az alapvégzettséggel rendelkezők szakmaiságát nagymértékben javítva hozzájárul, hogy a mozgásformák és sportágak egyéni sajátosságokhoz adaptált alkalmazásával oldják meg a testnevelési foglalkozásokon belüli együttnevelést.

Képzési tartalom:

  • Funkcióképesség-egészség-fogyatékosság, komplex rehabilitáció értelmezése,
  • Testneveléselmélet, Sportjátékok elmélete és gyakorlata, Pedagógia-sportpedagógia,
  • Adaptált testnevelés és sport, Teljesítmény és viselkedészavarok
  • A sajátos nevelési igény alapismeretei, Fogyatékkal élő személyek adaptált testkultúrája, egészséges életmódra nevelése, Együttműködés és integráció
  • Egészségi problémák – sportorvoslás, Testnevelés tanítás módszertana, Funkcionális, adaptált gimnasztika, Hátrányos helyzettel és fogyatékkal élők rehabilitációs sportmozgásai, Rehabilitáció-szabadidősport, Mozgáskorlátozott személyek életmódja, életminősége, Hátrányos helyzettel és fogyatékkal élők adaptációs sportmozgásai a gyakorlatban (Hospitálás és esetfeldolgozó szeminárium)

Konzultációk beosztása (tervezet):

1. konzultáció: 2014. aug. 28-29. (csütörtök-péntek)

Részletes órarend a jelentkezések után kerül kiküldésre. A többi konzultációs időpont is hamarosan kijelölésre kerül (őszi szünetben, ill. péntek-szombatra). Összesen 3 konzultációval kell a félév során számolni.

Információ:

Dr. Tóvári Ferenc
adjunktus
PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
72/501-519, 72/503-600/24172
toferenc [k] freemail [p] hu