Gyógytestnevelő asszisztens

Szakirányú továbbképzési szak

(Szakirányú továbbképzési szak létesítésének nyilvántartásába vétele FF/1329-6/2014 (2014.08.15.), Képzés nyilvántartásba vétele FF1771-2/2014 (2014.09.19.))

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Gyógytestnevelő asszisztens

A felvétel feltételei:

Pedagógusképzés képzési területen alap- vagy mesterképzésben (korábban főiskolai/egyetemi szintű képzésben) szerzett óvodapedagógusi, tanítói, testnevelő tanári; illetve testnevelő-edző alapszakos oklevél.

Képzési idő:

2 félév (60 kredit/160 óra)

A képzés célja:

Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az óvodai és általános iskolai színtérben specifikus ismereteik birtokában alkalmassá válnak arra, hogy a gyermekek testi fejlődésében prevenciós, korrekciós, továbbá gyógytestnevelési feladatokat lássanak el. A továbbképzés során kialakított, szélesített és elmélyített személyes adottságok és készségek az általános és szakmai alapozó, valamint a differenciált és szakmai gyakorlati ismeretekhez köthetően hozzájáruljanak az óvodai és iskolai gyógytestnevelés feladatainak eredményes ellátásához szükséges pedagógusi személyiségjegyek megerősítéséhez és továbbfejlesztéséhez.

Képzési tartalom:

  1. Funkcionális anatómia, Sportmozgások biomechanikája, Mozgástanulás, mozgásfejlődés; Egészségnevelés pedagógiája, Vízhezszoktatás, vízijátékok – úszás elmélet
  2. Gyógytestnevelés belgyógyászati és ortopédiai alapok, Gyógytestnevelés elmélete és módszertana
  3. Óvodai-iskolai mozgásfejlesztő játékok, Mozgásképző gimnasztika, Jóga, relaxáció gyerekeknek, Ülőtorna, Vízhezszoktatás, vízijátékok – úszás gyakorlata
  4. Gyógytestnevelés gyakorlata, Gyermek-foglalkozás vezetési gyakorlat, Gyógytestnevelés gyakorlat vezetés

Konzultációk beosztása:

  • 1. konzultáció: 2014. aug. 28-29. (csütörtök-péntek)
  • 2. konzultáció: 2014. okt. 29-31. (szerda-péntek)
  • 3. konzultáció: 2014. nov. 28-29. (péntek-szombat)

Órarend

Információ:

Vass Lívia
tanársegéd
PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
72/501-519, 72/503-600/24189
livivass [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu