Kreatív mozgásformák

Akkreditált pedagógus továbbképzés

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézete 30 órás költségtérítéses akkreditált továbbképzést indít a 2015/2016. tanév őszi félévében „Kreatív mozgásformák” címmel a következő részismereti modulokkal:

Kreatív mozgásformák: 30 óra (30 kredit)

 1. Aerobik – minden szinten (2 óra elmélet+ 4 óra gyakorlat)
 2. Rekreációs kihívások (2 óra elmélet+ 4 óra gyakorlat)
 3. Eséstechnikák – Önvédelem (2 óra elmélet+ 4 óra gyakorlat)
 4. Képességfejlesztő zenés gimnasztika (2 óra elmélet+ 4 óra gyakorlat)
 5. Játsszunk együtt! – adaptív lehetőségek (2 óra elmélet+ 4 óra gyakorlat)

A továbbképzések célja:

A rövidciklusú (30 órás) továbbképzés legfontosabb célja, hogy a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódóan biztosítsa a megnövekedett elvárásokra, új típusú kihívásokra való felkészülést, valamint a közoktatásban a NAT és Kerettantervek előírásainak történő helyi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével történő megfelelést.

Pótolja a rövidciklusú továbbképzések hiányát a régióban, melyek a sportszakemberek és pedagógusok közismereti tárgyhoz kapcsolódó speciális kompetenciáit fejlesztik.

Ezáltal biztosítja a 2011. évi. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62§ 2. bekezdése által előírt hétévenkénti 120 kredit (illetve ennek rész kredit számát biztosító) továbbképzés teljesítésének lehetőségét.

A tanfolyam sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk.

 • Tanfolyam tervezett időpontja: 2015. augusztus 24-25-26. (hétfő-kedd-szerda)
 • Képzési időtartam: 30 óra (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat)
 • Hétfő és kedd: 8.00-19.00 óráig (45 perces ebédszünettel)
 • Szerda: 8.00-13.30 (45 perces ebédszünettel)
 • Órarend

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem TTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Sporttudományi és Testnevelési Intézet RG terem (gyakorlat), Kálmánchey terem (elmélet)

Oktatók: Pécsi Tudományegyetem TTK STI oktatói

 • Csoport létszám: max. 25 fő
 • Minimális létszám: a képzés min. 20 fő jelentkezése esetén indul

Részvételi díj: 40.000 Ft / fő / 30 óra

Jelentkezés:

Online formában történik a képzés megjelölésével és a szükséges adatok kitöltésével.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jelentkezés csak akkor válik hivatalossá, ha a rendszer által küldött emailt megerősíti a résztvevő 24 órán belül!

A képzés csak megfelelő létszámú jelentkező regisztrálása esetén indul!
(Erről 2015. június 21-én értesítést küldünk az online felületen megadott email címre!)

Jelentkezési határidő: 2015. június 20. (éjfél)

Költségtérítés befizetésének határideje: 2015. június 21-30. között (A szükséges információkat emailben elküldjük a jelentkezettek részére.)

Jelentkezési feltétel:

A képzésbe a következő végzettséggel rendelkezők kapcsolódhatnak be:

 • óvodapedagógus
 • tanító, tanító testnevelés speciális kollégium/tanító testnevelés műveltségterület
 • testnevelő tanár (főiskolai, egyetemi, MA)
 • rekreációszervező-egészségfejlesztő BSc/MSc
 • testnevelő-edző BSc

A továbbképzés anyagának záró-ellenőrzési módja:

 1. Gyakorlati bemutatás (Részmodulonként) - a tanult technikai-taktikai elemek, mozgásformák, szabályok, játékok, gyakorlatsorok, eszközzel (szerrel és eszköz), szer nélkül végzett feladatok ismerete és bemutatása, valamint alapvető oktatásmódszertani eljárások ismerete
 2. A képzés egy szabadon választott moduljához kapcsolódóan legalább 16000 karakteres (8-10 oldalas) portfólió készítése (előre meghatározott tartalmi és formai szempontok szerint) megadott határidőre, nyomtatott formában és emailben benyújtva.

Tanúsítvány annak adható ki, aki mindkét részfeladatot "megfelelt" minősítéssel teljesíti.

Információ:

Morvay-Sey Kata
tanársegéd
PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
72/503-600/24189
kata [p] morvay [p] sey [k] gmail [p] com