Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei

Továbbképzés (testnevelés)

A továbbképzések célja:

A rövidciklusú (30 órás) továbbképzések legfontosabb célja, hogy a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódóan biztosítsa a megnövekedett elvárásokra, új típusú kihívásokra való felkészülést, valamint a közoktatásban a NAT és Kerettantervek előírásainak megfelelő helyi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével történő megvalósítást.

E mellett azonban segítséget kíván nyújtani azoknak az érdeklődő szakembereknek is, akik nem feltétlenül dolgoznak a közoktatásban, de szeretnék megújítani, kiszélesíteni korábbi ismereteiket. Esetükben (elsősorban a nem pedagógiai végzettséggel rendelkezőknek) mind a 4x30 óra (120 kredit) elvégzése szükséges ahhoz, hogy eleget tegyenek a törvényi előírásoknak, így bekapcsolódhassanak a délutáni sportfoglalkozások vezetésébe.

A pedagógus végzettséggel rendelkezők esetében a közismereti tárgyhoz kapcsolódó speciális kompetenciák fejlesztését szolgáló rövidciklusú továbbképzések hiányát igyekszik pótolni a régióban az ajánlott továbbképzési program. Ezáltal biztosítja a 2011. évi. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § 2. bekezdése által előírt hétévenkénti 120 kredit (illetve ennek rész kredit számát biztosító) továbbképzés teljesítésének lehetőségét.

A tanfolyam sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk.

A képzésbe a következő végzettséggel rendelkezők kapcsolódhatnak be:

 • óvodapedagógus
 • tanító, tanító testnevelés speciális kollégium/tanító testnevelés műveltségterület
 • testnevelő tanár (főiskolai, egyetemi, mester)
 • rekreációszervező-egészségfejlesztő BSc/MSc
 • sportszervező BSc, sportmenedzser MSc
 • testnevelő-edző BSc
 • szakedző főiskolai/MSc
 • egyéb felsőfokú végzettség birtokában sportoktató, sportedző végzettséggel

4 x 30 órás (120 óra/120 kredit) továbbképzések választható modulokkal és tartalommal:

I. Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei: 30 óra (30 kredit)

 1. Aerobik alkalmazási lehetőségei az iskolában
 2. Népek és népcsoportok játékai
 3. Küzdőjátékok és feladatok alkalmazási lehetőségei
 4. Bevezetés a modern- és divattáncok világába
 5. Játékos prevenciós gyakorlatok

A modul órarendje

II. Kreatív mozgásformák: 30 óra (30 kredit)

 1. Aerobik – minden szinten
 2. Rekreációs kihívások
 3. Eséstechnikák – Önvédelem
 4. Képességfejlesztő zenés gimnasztika
 5. Játsszunk együtt! – adaptív lehetőségek

III. Alternatív környezetben űzhető sportok / Sportágak alternatív lehetőségei: 30 óra (30 kredit)

 1. Standfoci, futsal, lábtenisz
 2. Gördülő sportok (kerékpár, görkorcsolya, gördeszka)
 3. Strandkézilabdázás, Street handball
 4. Mini kosárlabdázás
 5. Strandröplabdázás

IV. Utánpótláskorú sportolók motoros képességeinek fejlesztése különböző sportágakban / Edzéselméleti ismeretek: 30 óra (30 kredit)

A legújabb, alkalmazható edzéselméleti ismeretek, edzéseszközök és edzésmódszerek sportági bontásban/ bemutatásban.

Tanfolyam tervezett időpontjai

2014/2015. tanév őszi és tavaszi féléveiben.

Őszi félév tervezett programja:

 • Augusztus 25-27. - Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei modul - Órarend
 • Őszi szünet (október vége) - Kreatív mozgásformák modul

Tavaszi félév tervezett programja:

 • Február - Alternatív környezetben űzhető sportok / Sportágak alternatív lehetőségei modul
 • Tavaszi szünet - Utánpótláskorú sportolók motoros képességeinek fejlesztése különböző sportágakban / Edzéselméleti ismeretek modul

Időtartam

30 óra továbbképzésenként (a tanfolyam elvégezhető modulonként, vagy akár a teljes 120 órás képzés is).
30 órás modulonként két és fél nap.

 • Helyszín: Pécsi Tudományegyetem TTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
 • Oktatók: Pécsi Tudományegyetem TTK STI oktatói
 • Csoport létszám: 25 fő
 • Részvételi díj: ingyenes

Információ:

Morvay-Sey Kata
tanársegéd
PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
72/503-600/24189
kata [p] morvay [p] sey [k] gmail [p] com