Részismeretek megszerzésére irányuló képzés testnevelésből

Testnevelő tanári előtanulmányok - 50 kredit

A részismeretek megszerzésére irányuló képzés célja: a Testnevelő tanár mesterképzés megkezdéséhez szükséges szakmai ismeretek/kreditek megszerzése. A nem testnevelés szakos tanári (tanítói) diplomával rendelkező, fői skolát/egyetemet végzettek csak a testnevelési tanulmányokat megalapozó szakmai ismeretek megszerzését szolgáló, levelező tagozatos részismereti képzés elvégzése után jelentkezhetnek egyszakos „Testnevelő tanár MA” tanulmányokra a 2015/16-os felvételi eljárásban. A mesterképzés ideje tanári végzettséggel 2 félév, tanítói végzettséggel 3 félév.

A „Részismeretek megszerzésére irányuló képzés testnevelésből” azoknak nyújt lehetőséget (közismereti szakos tanároknak, testnevelés műveltségterületet végzett tanítóknak, rekreáció MSc diplomával rendelkezőknek), akik a „Testnevelő instruktor” képzés bemeneti feltételeit nem teljesítik (nincs sportoktató, sportedzői végzettségük), de a későbbiekben tervezik a Testnevelő tanári MA képzettség megszerzését.

A felvétel feltételei:

Pedagógusképzés képzési területen alap- vagy mesterképzésben (korábban főiskolai/egyetemi szintű képzésben) szerzett, tanítói, tanári oklevél

Képzési idő:

2 félév - konzultációs rendben

Önköltség:

130 000,- Ft/félév

Konzultációk beosztása:

1. konzultáció: 2015. aug. 31. - szept. 2. (hétfő-szerda)

A többi konzultációs időpont is hamarosan kijelölésre kerül. Összesen 3 konzultációval kell a félév során számolni.

Információ:

Dr. Prisztóka Gyöngyvér
egyetemi docens
PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
72/503-600/24512
gyongy [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu