Testnevelő instruktor

Szakirányú továbbképzési szak

A „Testnevelő instruktor” szakirányú továbbképzési szakon, két féléves, 60 kredites, 180 órás képzés az alábbi jogosultságot biztosítja:

A testnevelő instruktor bemeneti feltételének megfelelő sportszakember a köznevelési törvényben meghatározott ideig taníthat közoktatási intézményben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (16) bekezdése értelmében, ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki testnevelő-edző szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik.

A „Testnevelő instruktor” 60 kredites képzés elvégzése tartalmazza azt az 50 kreditet, amely a testnevelő tanár MA szakképzettség megszerzésének előfeltétele. Így továbbtanulási lehetőséget is biztosít azoknak a sportoktatói vagy sportedzői képesítéssel rendelkező közismereti szakos tanároknak, akik a későbbiekben (2019/20. tanév után) is szeretnének az iskolai testnevelés oktatásában részt venni.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Testnevelő instruktor

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei:

  • testnevelő-edző alapképzési szakon szerzett oklevél, vagy
  • bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és sportoktatói vagy sportedzői képesítés

Képzési idő:

2 félév

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a végzettek a korábban sportszakos képzésben kialakított kompetenciáik szintjét megemelve, tudásukat elmélyítve, új ismeretanyaggal kiegészítve, szakmailag magasabb színvonalon láthassák el a mindennapos testnevelés feladatait, szervezzék és/vagy vezessék a tanulók testnevelés órához kapcsolódó egészségközpontú munkafeladatait.

Önköltség:

130 000,- Ft/félév

Konzultációk beosztása:

1. konzultáció: 2015. aug. 31. - szept. 2. (hétfő-szerda)

A többi konzultációs időpont is hamarosan kijelölésre kerül. Összesen 3 konzultációval kell a félév során számolni.

Információ:

Dr. Prisztóka Gyöngyvér
egyetemi docens
PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
72/503-600/24512
gyongy [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu