Alternatív...

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Sporttudományi és Testnevelési Intézet

ALTERNATÍV KÖRNYEZETBEN ŰZHETŐ MOZGÁSFORMÁK

Szerzők

Hajduné Dr. László Zita, Szentgyörgyváryné Juhász Ivett, Dr. Tóth Ákos

Szerkesztette

Szentgyörgyváryné Juhász Ivett

Pécs, 2015

ISBN 978-963-642-666-8

TARTALOM

Bevezető

Hajduné Dr. László Zita: A játék, mint a mozgásos tevékenység alapvető formája

Szentgyörgyváryné Juhász Ivett: Környezet, kreativitás és fizikai aktivitás

Dr. Tóth Ákos: Táborozási ismeretek


A tananyag letöltése pdf formátumban (7 MB)