5.

5. Játéktár

5.1. Küzdőjátékokat előkészítő érintéses, bizalomépítő játékok

A gyerekek számára sokszor nehézséget okoz olyan tevékenységek végzése, ahol a társat meg kell érinteni. A küzdőjátékok és küzdősportok esetében a testi kontaktus elkerülhetetlen, gyakran adódnak látszólag kényelmetlen helyzetek (pl. társ hátán, hasán lovagló ülésben történő feladatok, láb közé vétel, átkarolás stb.)

A partner küzdőstílusának megismerése, erejének felmérése a küzdelem, küzdelem közben testközelben, érintéssel, fogáskereséssel történik. Ha egy idegent kell megérinteni, a személyes szférájába belépni, akkor felléphetnek gátlások, amelyek a tevékenység végrehajtását meggátolják, behatárolják.

Annak ellenére, hogy a sporttevékenység során (pl. sportjátékok) a gyerekek sokszor testközelbe kerülnek, egy-egy pillanatra érintik is egymást, érdemes a küzdőjátékokat az érintéses játékokkal előkészíteni. A bemutatott játékokkal kialakítható a bizalom a játékostársak iránt (Bächle-Heckele, 2008 alapján), s fokozatosan alakítható ki a testi kontaktus elfogadása. Érdemes a fokozatosság elvét betartva a megszokott érintésektől (pl. kézfogás, vállérintés), a közbeiktatott eszközökkel (pl. labda, poháralátét) történő érintkezéseken át a szoros testközeli helyzetekig eljutni.

5.1.1. Amőba

Szükséges szerek, eszközök: -

Párokat alakítunk, melyek a teremben egy kijelölt vonal mögött helyezkednek el. A párok egymásnak háttal, karjukat könyökhajlatban összekulcsolva helyezkednek el. Ezután az „amőbáknak” minél gyorsabban kell a teremben mozogniuk, egy kijelölt távolságra eljutniuk, anélkül, hogy szétszakadna a páros.

Változatok:

(1) Játszható fogójátékként is, ahol az egyes amőbák próbálják egymást megfogni. Egy előre kijelölt útvonalon történő haladással is játszható.

Csapatjátékként is játszható:

(2) Ha a terem négy sarkába egy-egy csapatot állítunk és megszámozzuk őket, akkor játszható úgy is, hogy a tanár által megemlített két számot viselő csapatoknak kell minél gyorsabban helyet cserélni. Az a csapat győz, amelyik először ér a másik helyére.

(3) Akár fitball, labda befogásával is játszható a játék.

5.1.2. Kapd el!

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegfelület (tatami), zsámoly, vastag tornaszőnyeg

Ötfős csoportokat alakítunk, amelyek szőnyegen helyezkednek el. Az egyik játékos háttal a többieknek feláll egy zsámolyra. A zsámoly meghosszabbításában, bal és jobb oldalon két-két tanuló helyezkedik el szorosan egymás mellett, úgy, hogy alkarban behajlított, tenyérrel felfelé néző kezét egymás mellé helyezi. A zsámolyon álló tanuló jelre merev testtel hátradől. A társak elkapják, megtartják és lassan a szőnyegre eresztik. Használjunk a biztonság miatt vastag tornaszőnyeget! Játszható úgy is, hogy arccal a dőlés irányába (hassal lefelé) végezzük a zuhanást!

5.1.3. Állj fel, ha tudsz!

Szükséges szerek, eszközök: -

A párok egymásnak háttal helyezkednek el nyújtott ülésben, karjukat könyökben összekulcsolják. A feladat során minél gyorsabban kell felállnia a párosnak.

Változatok:

(1) A játékot indíthatjuk guggolásból is.

(2) Játszható úgy is, hogy a párok versengenek egymással, mely során ötször kell guggolásból felállni és visszaereszkedni a kiinduló helyzetbe.

(3) Több játékossal is játszható (3-4).

5.1.4. Árvíz

Szükséges szerek, eszközök: szükség esetén kendő

A játéktéren szőnyegeket, zsámolyokat, szekrényeket helyezünk el. A gyerekek a kijelölt játéktéren mozoghatnak, de a szerekre csak akkor léphetnek, kapaszkodhatnak (kötél, bordásfal) fel, ha a játékvezető „árvizet” kiállt. A játékosok egymásnak segíthetnek pl. húzással. A szerek (szigetek) számát csökkentsük, így egyre közelebb kerülnek a játékosok egymáshoz egy-egy szigeten.

Változat:

Meghatározhatjuk, hogy egy-egy szerre hányan léphetnek fel. Az utolsó kiesik / büntetőpontot kap.

5.1.5. Cirkuszi mutatvány

Szükséges szerek, eszközök: vastag tornaszőnyeg

A szőnyeg méretétől függően három-öt játékos hanyattfekvésben, felemelt lábakkal helyezkedik el. A segítő (tanár) a talpukra helyez egy szőnyeget. Feladat: a szőnyeg jobbra, illetve balra forgatása anélkül, hogy az leesne a földre.

Változatok:

(1) Több csapat versengéseként is játszható. Melyik csapat tudja először teljesíteni a forgatást jobbra és balra?

(2) Játszható fitballal is, úgy hogy egy jelet teszünk a labdára (filccel). Feladat a jel körbeforgatása, anélkül, hogy a labda leesne a földre.

5.1.6. Csapj a kezére!

Szükséges szerek, eszközök: -

Arckört alkotnak a játékosok, egy játékos pedig a kör közepén helyezkedik el. A kört alkotó játékosok karjukat előre nyújtják könyökben behajlítva, tenyérrel lefelé fordítva. A felkarok szorosan a testhez érnek. A középen álló játékos megpróbál valakinek a kezére ütni, a kört alkotók ez ellen a kezek oldalra történő mozgatásával védekezhetnek. A karokat fel-le mozgatni, visszahúzni nem szabad. Akinek a kezét megérinti a középső játékos, azzal helyet cserél.

5.1.7. Csináld gyorsan!

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékvezető számokat mond, amelyek különböző feladatokat jelentenek. Például 1-es: társ függőleges emelése, 2-es: társ hasonfekvésben helyezkedik el, a másik játékos pedig a hátára fekszik, 3-as: hárman kézfogással kört alkotnak stb. Aki a feladatot legutolsóként teljesíti, nem talál a feladathoz elég gyorsan partnert, az büntetést kap.

5.1.8. Csüngőhasú kismalac

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékosok párokban helyezkednek el. Az egyik játékos térdelőtámasz helyzetben, a másik pedig háttal a szőnyegnek, hasával szemben a társának helyezkedik el és felkapaszkodik rá, úgy, hogy kezeivel és lábaival átkarolja. Feladat a társat egy előre meghatározott távolságon „elszállítani”. Szerepcserével játsszuk!

5.1.9. Emeld fel!

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékosok egy előre kijelölt területen menekülhetnek a (2-4) fogók elől. Ha valakit megfognak, az kezeit magastartásba emelve áll, amíg a még meg nem fogott játékosok közül ki nem váltja őt valaki úgy, hogy szabályosan kiemeli őt. Ügyelni kell arra, hogy a kiemelés egyenes derékkal történjen!

5.1.10. Farönk mozgató

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékhoz háromfős csapatokat alkotunk. Két játékos egymással szemben helyezkedik el, közéjük áll a harmadik játékos. A középső játékos teljes testét megfeszítve, mint egy fatörzs, talpát a talajon rögzítve áll. A két segítő előre-hátra dönti a „fatörzset”, aki ellenállás nélkül kis kitéréssel előre és hátra (esetleg oldalra) dőlve teljesíti a feladatot. Érdemes a vállak támasztásával játszani!

Változatok:

(1) Játszható csukott szemmel, a bizalom kialakítására (alkalmazhatunk vastag szőnyeget).

(2) Körben állva, több játékossal is játszható, ahol egy játékos áll középen a többiek pedig, enyhe lökéssel mozdítják ki a középsőt!

5.1.11. Gordiuszi csomó

Szükséges szerek, eszközök: -

A játék elején a játékosok arckört alkotnak. Kezüket mellső középtartásba emelik, becsukott szemmel lassan közelítenek a kör közepe felé. Ha beérkeztek oda, mindenki igyekszik két másik játékos kezét megragadni. Ha ez sikerült, akkor indul a játék. A szemek kinyitása után mindenki megpróbálja anélkül, hogy a kezeket elengedné az így kialakult csomót kibogozni. A kezeket tilos elengedni!

Változatok:

Elég létszámú játékos esetén játszható két csapat egymás elleni küzdelmeként is, ahol az a csapat nyer, amelyiknek előbb sikerül kört alkotni.

5.1.12. Gyorsétkezde (Mc Donald’s)

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékosok a kijelölt játéktéren szaladnak. A játékvezető „Hamburger” kiáltására, párokat alkotnak, és egymás hátára fekszenek. „Sajtburger” felkiáltásra hárman helyezkednek el, ahol egyik játékos kerül középre, „sült krumpli” kiáltásnál négyen fekszenek egymás mellé, „sült krumpli ketchuppal” esetén, pedig a négy játékosra keresztben egy ötödik fekszik. Természetesen variálhatók a feladatok (pl. pizza / hot-dog). Ki hajtja végre utolsóként a feladatot? Kinek nem jut csapat?

5.1.13. Gyorssegély

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegfelület (tatami)

Három-ötfős csapatokat alkotunk, ahol minden játékos egy számot visel. (1-5 illetve létszámnak megfelelően). A játékvezető egy számot kiált, az a játékos, aki ezt a számot viseli, lassan „elájul” és a szőnyegre fekszik. A többi játékos feladata, hogy az „elájultat” talpra állítsa. Az elájult játékos csak a testének megfeszítésével segítheti a feladat végrehajtását. Játszhatjuk csapatok versenyeként is, ahol a gyorsaság is számít!

5.1.14. Haladás kígyóként

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékosok terpeszülésben szorosan egymás mögött helyezkednek el, úgy, hogy egymás derekát megfogják. Feladat egy előre kijelölt távolságra eljutni, anélkül, hogy felállnának. Az előrehaladást csípőemeléssel és apró szökdeléssel kell megoldani.

Változatok:

(1) Játszható több csapat versenyeként is előre meghatározott távolságra.

5.1.15. Hányan érintenek? (Fardel (szerk.), 2000 alapján)

Szükséges szerek, eszközök: szükség esetén kendő

Egy játékos áll egy tanulókból (3-4fő) álló kör közepére. Szemét becsukja (kendővel bekötjük), a körülötte állók társukra helyezik egy, vagy mindkét kezüket. A játékos feladata, hogy kitalálja hány kéz érinti őt. Fontos, hogy kijelöljük a tabu területeket, ahová nem nyúlhatnak a játékosok, illetve a kezeket a megérintett testrészen kell hagyni, nem lehet a kezek helyzetét változtatni. Érdemes a feladatot csendben játszani!

5.1.16. Hát fogó

Szükséges szerek, eszközök: -

A fogó során mindenki-mindenki ellen küzd. Cél a társak hátának megérintése, mely elől fordulatokkal és futással lehet kitérni. A játék végén azok a nyertesek, akiknek nem érintették meg egyszer sem a hátát.

Változatok:

A menekülés és haladás módját (kúszás, pókjárás stb.) illetve a játéktér méretét változtatva tehetjük izgalmasabbá a játékot.

5.1.17. Helycsere

Szükséges szerek, eszközök: padok, zsámolyok

Két csapat egymástól 6m-es távolságban helyezkedik el egymástól. Középen egy kis kapun (zsámoly, pad) keresztül kell jelre a másik oldalra jutni minél előbb. A kapu mérete változtatható!

Változat:

Két csapat egy (két) pad végén helyezkedik el egymás mögött. Jelre a padon haladva kell a másik oldalra jutni, tehát a csapatnak helyet cserélni. Aki lelép, leesik a padról az kiesik.

5.1.18. Kártyás párkereső

Szükséges szerek, eszközök: kártyák különböző érintéses feladatokkal (mindegyikből kettő darab)

A játék elején minden játékos húz egy kártyát, ezután elolvassa, milyen feladatot tartalmaz a kártya. Pl. jobb fül fogása bal kézzel, könyökfogás, térd érintése kézzel

Minden egyes feladathoz két kártya tartozik. A játék kezdete után nem szabad beszélni. A párok úgy találják meg egymást, hogy mindenki a vele szembe érkező játékost úgy érinti meg, ahogyan a papírján állt. A játék addig tart, amíg sikerül mindenkinek megtalálni a párját.

5.1.19. Kézfogó játék

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékosok az egész játéktéren megkötések nélkül futhatnak, mozoghatnak. Amikor egy szembe érkező játékossal találkoznak, kezet fognak vele és bemutatkoznak. Mindkét kézzel játsszuk.

Változat:

(1) Játszható ökölbe zárt kézzel történő egy illetve kétkezes érintéssel is.

5.1.20. Kígyó játék

Szükséges szerek, eszközök: akadálypálya esetén szőnyegek, zsámolyok

A játékosok (4-6) egymás mögött egyes oszlopban helyezkednek el, minden játékos az előtte álló vállára helyezi kezeit. A legelöl álló játékos (a kígyó feje) kivételével, mindenki becsukja a szemét. A játék célja egy előre kijelölt pályán (akár lehet egyszerű akadálypálya is) végigmenni, anélkül, hogy bárki is elengedné az előtte állót vagy kinyitná a szemét.

Változatok:

(1) Ha több csapatot alkotunk, akkor játszható csapatok egymás elleni küzdelmeként, ahol egy előre kijelölt távot, esetleg egyszerű akadálypályát kell minél gyorsabban teljesíteni.

5.1.21. Köszöntő tánc

Szükséges szerek, eszközök: magnó / CD lejátszó, zene

A kijelölt játéktéren mozoghatnak a gyerekek mialatt zene szól. Ha az oktató megállítja a zenét, minden játékos a hozzá legközelebb állót köszönti. Az oktató a zene megállításával egy időben megnevezi azt a testrészt (pl. kéz, popsi, orr, könyök, talp stb.), aminek érintésével köszönthetik a másikat. Ezután újra elindul a zene és folytatódik a játék.

Változat:

Játszhatjuk úgy is, hogy akinek nem jut pár vagy utolsóként teljesíti a feladatot, az egy büntetőpontot kap.

5.1.22. Labdakörző

Szükséges szerek, eszközök: páronként egy labda (különböző méretűek)

A párok tagjai egymással szemben, karjukat összefogva helyezkednek el, úgy, hogy mellkasuk (hasuk) közé egy labdát szorítanak. Ezután előre meghatározott feladatokat kell végrehajtani, mint például forgás körbe, ereszkedés törökülésbe, haladás a labdával. A feladatok közben a labdát nem szabad leejteni!

(1) Játszható poháralátéttel, teniszlabdával, gumilabdával, fitballal.

5.1.23. Macska és egér

Szükséges szerek, eszközök: -

A játékosok kézfogással nagy kört alkotnak (legalább 8-10 játékos alkosson kört).

Két játékost kiválasztunk, az egyik egér (menekülő), a másik macska (fogó) lesz.

A macska kergeti az egeret és megpróbálja megfogni őt. A kört alkotók az egérkének mindig utat nyitnak kezük magastartásba emelésével, a macskát viszont nem engedik át a kapun, kezüket mélytartásba eresztik. A macska és egér is akár a körön belül, akár azon kívül is futhat. Ha a macska elkapja az egeret, akkor új játékosokat választunk.

5.1.24. Masszázs

Szükséges szerek, eszközök: -

Párok kialakítása után feladat egymás megmasszírozása hanyatt- és hasonfekvésben. A kezeket és lábakat enyhe rázó mozdulatokkal is átmozgatjuk.

Változatok:

(1) A masszírozást végezhetjük teniszlabdával is, amelyet a társ egész testén kell végigvezetni enyhe nyomást kifejtve a kézzel.

5.1.25. Mentő alakulat

Szükséges szerek, eszközök: 2-3 darab tornaszőnyeg

Két fogót jelölünk ki. A játékosok az egész játéktéren menekülhetnek. Akit a fogók megfognak az, hanyattfekvésbe ereszkedve „betegként” várja a „mentő alakulatot”. A megfogott „beteg” játékos csak akkor állhat vissza a játékba, ha őt két (három), még meg nem fogott játékos egy előre kijelölt szőnyegre, a „kórházba” szállítja. Érdemes a „szállítás” módját előre meghatározni a sérülések elkerülése érdekében!

5.1.26. Névsor

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegfelület (tatami), hosszú tornapad (vonal)

A játékosok (létszámtól függően akár több csoportban is) egy tornapadon helyezkednek el állásban, sorban. A játékvezető megnevezi, hogy milyen szempont szerint kell sorba állni. Ez lehet magasság, születésnap időpontja, súly, a keresztnevek ABC sorrendje szerint stb. A sor kialakítása alatt senki sem léphet le a padról! Később játszható felfordított tornapadon is, illetve kisebb gyerekekkel talajra festett vonalon is!

Változatok:

(1) Játszható csapatok versenyeként is, ahol a leggyorsabb nyer.

5.1.27. Orgonasíp

Szükséges szerek, eszközök: kendő (a játékosok számának megfelelően)

Négy-nyolcfős csapatokat alkotunk, s minden játékosnak bekötjük a szemét, csak ezután indulhat a játék. A feladat során nagyság szerint kell a játékosoknak egyes oszlopba állniuk (orgonasíp). Az a csapat nyer, amelyiknek először sikerül végrehajtania a feladatot.

Megjegyzés: Érdemes a feladatot csak a szemek bekötése után ismertetni, hogy a gyerekek ne tudják megjegyezni ki milyen magas.

5.1.28. Összeragasztva

Szükséges szerek, eszközök: kör alakú kartonpapírok (esetleg poháralátétek)

Két – három fős csapatokat alakítunk, s minden csapatnak 4-6 papírkorongot (poháralátétet) adunk. A játékosoknak az a feladata, hogy a korongok segítségével „összeragasszák” magukat különböző testrészüknél. (pl. váll, könyök, homlok stb.) Ha sikerült elhelyezni a korongokat, akkor az előre kijelölt pályán kell végighaladni, anélkül, hogy a papírkorongok leesnének. Az a csapat nyer, amelyik először teljesítette a feladatot.

(1) Párban is játszható előre kijelölt pályán történő haladással.

5.1.29. Páros biciklizés

Szükséges szerek, eszközök: -

A párok hanyattfekvésben egymással szemben helyezkednek el, úgy, hogy a talpukat összeérintik. Feladat biciklizni a levegőben előre és hátra.

5.1.30. Páros futás

Szükséges szerek, eszközök: -

A párok tagjai egy előre kijelölt vonal két oldalán helyezkednek el. Feladatuk a vonalat maguk között tartva haladás a kijelölt játéktér végéig. A feladatot úgy kell teljesíteni, hogy vállukkal, hátukkal egymásnak dőlve haladnak.

5.1.31. Ragaszd fel!

Szükséges szerek, eszközök: matricák (öntapadós tapéta felvágott darabjai)

Minden játékos két öntapadós matricát kap. A játék kezdete után mindenki a kijelölt játéktéren fut, s megpróbálja matricáit valakire ráragasztani. eközben igyekszik elkerülni, hogy ő matricát kapjon. Matricát tilos hajba, illetve derékvonal alá ragasztani!

A játék végén az a vesztes, akin a legtöbb matrica van.

5.1.32. Reagálj gyorsan!

Szükséges szerek, eszközök: -

Az 1-es játékos vállszélességű terpeszben, háttal helyezkedik el a 2-es játékosnak. 2-es játékos megérinti 1-es játékos karját vagy lábát, esetleg rövid időeltéréssel mindkettőt. Az 1-es játékos feladata, hogy minél gyorsabban hajtsa végre az érintett testrésszel az előre meghatározott feladatot. Ha a játékos nem megfelelő testrészével hajtja végre a feladatot, akkor büntetőpontot kap.

Kezdőknél alkalmazhatjuk kézérintés esetében az adott kar magastartásba (mellső középtartásba) lendítését, a láb érintése esetén térdfelkapást.

Haladóknál már hagyatkozhatunk sportági technikára, hiszen már dinamikus sztereotipként automatizált a mozgás. Így kézérintésnél ütések vagy egyéb kéztechnikák, lábérintésnél pedig rúgástechnikák alkalmazhatók.

Természetesen a kiinduló helyzet is változtatható. (például haránt-terpeszállás)

Szabályok: A gyakorlás elején izolált ingereket adjunk. Mivel tapintásra (érintésre) történik a válaszadás, ezért annak megfelelő erősségűnek, határozottnak kell lennie.

5.1.33. Szállító

Szükséges szerek, eszközök: -

Párokat alakítunk. A párok egyik tagja hasonfekvésben helyezkedik el, a másik vállszélességű oldalterpeszállásban a társ előtt, de annak háttal. A hasonfekvésben lévő ráfog az előtte álló bokájára. A segítő társ előrelép kettőt, a hasonfekvésben lévő játékos pedig a bokát fogva behúzza magát a társ két bokája közé. Előre kijelölt távolságra hajtsák végre a feladatot a játékosok, szerepcserével.

Változat:

(1) Párok versenyeként, sor- és váltóversenyek részeként is játszható.

5.1.34. Százlábú

Szükséges szerek, eszközök: -

A csapatok tagjai egymás mögött, oszlopban, mellső fekvőtámaszban helyezkedik el, úgy, hogy a lábaikat a mögöttük elhelyezkedő játékos vállán támasztják meg. Az oszlop utolsó játékosának a lábai is a talajon helyezkednek el. Feladat: egy előre kijelölt távolságot megtenni százlábúként!

5.1.35. Sziámi ikrek

Szükséges szerek, eszközök: -

Párokat alakítunk, s meghatározzuk, hogy melyik testrészüknél fogva „nőttek” össze az ikrek. (pl. könyöknél, lábnál, kézkulcsolással, homlok stb.) Ezután előre kijelölt feladatokat kell együtt végrehajtani. Például futni, 360o-os fordulatot tenni, guggolásba, nyújtott ülésbe ereszkedni stb.

5.1.36. Szoborépítés

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegek

Az előre kijelölt játéktéren futnak a játékosok. A játékvezető utasítására szobrot építenek a szőnyegeken. Ehhez a játékvezető megnevezi, hogy hány játékosnak kell a szobrot építeni és, hogy hány kéz és hány láb érintheti a szőnyeg felületét. Kivitelezhető feladatokat adjunk!

5.1.37. Távirányító

Szükséges szerek, eszközök: kendők / széles szalagok

A tanulók párokban helyezkednek el az előre kijelölt játéktéren. Az egyik játékos szemét kendővel bekötjük, ő lesz a robot, a másik játékos pedig az irányító, aki a robot vállainak érintésével jelezi, hogy merre kell fordulnia. A jobb váll érintésére egy negyed (90°-os) fordulatot kell tenni jobbra, a bal váll érintése esetén negyed fordulatot balra. A kijelölt játéktéren a robotok nem ütközhetnek egymásnak. A játék végén a párok tagjai szerepet cserélnek.

Változatok:

(1) Játszható úgy is, hogy az egyes robotoknak egy előre kijelölt vonal mögül indulva kell eljutnia ütközés nélkül a szemközti vonal mögé. Aki ütközik, az kiesik a játékból.

(2) A kijelölt játéktérre helyezhetünk kisebb akadályokat, melyeket szintén ki kell kerülni, ha valaki érinti őket, akkor kiesik.

5.1.38. Tojásszállítás

Szükséges szerek, eszközök: csapatonként egy labda (különböző méretben)

Három-négyfős csapatokat alakítunk, csapatonként egy labdát adunk. (tömött labda vagy kosárlabda)

A játékosok egymásnak háttal körbe ülnek, karjaikat összekulcsolják és befogják hátuk közé a labdát. A játékvezető vezényszavára indul a játék, ekkor minden csapatnak egy előre kijelölt helyre (pl. felfordított zsámoly) kell a „tojást” szállítani. A labdát nem szabad kézzel érinteni!

(1) Játszható különböző méretű labdával, akár a mellkas közé történő befogással is!

5.1.39. Tyúkkopasztás

Szükséges szerek, eszközök: színes ragasztócsíkok

A játékosok közül kiválasztunk egy (két) „tyúkot”, aki(k)nek a ruhájára színes ragasztószalagokat ragasztunk (a tyúk tollai). A játékosok igyekeznek leszedni egy –egy szalagot, tehát kitépni egy-egy „tollat” a tyúkból. Ha a tyúknak sikerül a tolltépés közben a játékos kezére ütni, akkor a játékos kővé válik és kiesik.

5.1.40. Úthenger

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegfelület (tatami)

Párokat alakítunk. Az egyik tanuló karjait magastartásba emelve, hasonfekvésben helyezkedik el a tatamin. A másik ugyanígy merőlegesen a társára, annak bokájára fekszik és folyamatosan gurulva halad a társ feje felé majd vissza. Ezután csere következik. Ügyeljünk a párok kialakításánál a testsúlyra!

5.1.41. Ülj a térdemre!

Szükséges szerek, eszközök: -

A gyerekek egymás mögé állva kört alkotnak, mindenki megfogja az előtte álló vállát. Ha kialakult a kör két-három lépést tesz mindenki a kör közepe felé, hogy egészen közel kerüljenek egymáshoz. A tanár (edző) jelére minden gyerek egyszerre megpróbál a mögötte álló combjára ülni. Cél, hogy ezt a helyzetet a csoport minél hosszabb ideig meg tudja tartani.

Változatok:

(1) Két (vagy akár több) csapat egymás elleni versengéseként is játszható, ahol az a csapat nyer, amelyik hosszabb ideig tartja meg az ülő helyzetet.

(2) Játszható úgy is, hogy minden gyerek egy előre kijelölt területen fut, amíg zene szól magnóról. Ha a tanár megállítja a zenét, bemond egy négynél nagyobb számot (játékosok számától függően). Ekkor a bemondott számnak megfelelő számú játékos összeáll, és kört alkotva próbálja az ülőhelyzetet felvenni. Ha újra indul a zene, mindenki fut tovább.

(3) Úgy is játszható, hogy a kezek nem segíthetnek a feladat végrehajtásában (tehát nincs váll vagy derékfogás).

5.1.42. Ünneplés

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegfelület (tatami), vastag tornaszőnyeg

Hétfős csoportokat alkotunk. 3-3 játékos egymással szemben helyezkedik, egy játékos pedig kinyújtott, összefűzött karjukra helyezkedik hanyattfekvésben, majd felemelik és háromszor a levegőbe dobják és elkapják. Használjunk a biztonság miatt vastag tornaszőnyeget!

5.1.43. Vámpírfogó

Szükséges szerek, eszközök: kendők (a játékosok számának megfelelően)

Egy előre kijelölt (akadálymentes) területen bekötött szemmel helyezkednek el a játékosok. A tanár (edző) titokban kijelöl egy vámpírt (fogót). A játékosok a kijelölt területen mozognak, s ha egy másik játékossal találkoznak, kezet fognak azzal, majd tovább haladnak. Ha egy játékos a vámpírral (fogóval) találkozik és azzal kezet fog, akkor a vámpír (fogó) azt kiálltja: „vámpír”, így az érintett játékos is vámpírrá (fogóvá) válik. A játék során így egyre többen válnak vámpírrá. Az a játékos nyer, aki utolsóként találkozik vámpírral.

Változatok:

Játszható úgy is, hogy ha két vámpír (fogó) találkozik és fog kezet egymással, akkor visszaváltoznak játékossá.

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »