7.

7. Szivacskézilabdázás

A sportág honi úttörője Horváth István szerint nemcsak a sportág alapjainak lerakásához és a kézilabdajáték megszerettetéséhez lehet kiválóan alkalmazni, de a gyermekek mozgáskészségének és kognitív folyamataiknak fejlesztéséhez is. Tapasztalatok alapján a hajító mozdulat, a dobáskészség is jól fejleszthető a szivacskézilabdázással, valamint bizonyos korosztálynál nagyon jól megoldható a labdás ügyességfejlesztés is (Horváth, 2004). Már 4-5 éves kortól alkalmazható súlya és anyaga miatt, nagyon sok feladat megoldására használható az óvodában és iskolai felkészítő foglalkozásokon. Segíti a kétkezességet, a kétoldalúságot, valamint az ügyetlenebb kéz fejlesztésében és az egykezes technikák elsajátításában is felfedezhető a szivacslabda előnyös hatása (Horváth, 2004; Nagy, 2005).

A szivacskézilabdázást fokozatosan, az életkori sajátosságoknak megfelelően ismertetjük meg a gyermekekkel. Egy vizsgálat során (Varga, 2014), melynél kézilabda edzőket kérdeztek meg a szivacskézilabdázás hasznosságáról, döntő többségük a 6-7 éves korosztály számára inkább a szivacskézilabdázást javasolja bizonyos feladatok és technikai elemek oktatása és gyakoroltatása során (kidobó, egykezes felső átadás, labdaelfogás, kapura lövések). A 8-9 éves korosztálynak a kidobó kivételével már inkább a kisebb méretű hagyományos kézilabdát javasolják. A tanulmány további következtetései, hogy nemcsak a kapusoknál jelent előnyt a labdától való félelemérzet hiánya, hanem a mezőnyjátékosoknál is (sáncolás, labdaelfogás). A dobás technikai végrehajtásának tekintetében két ellentétes szemlélet van. Az egyik szerint a szivacskézilabdával könnyebb az ívképzés a biztosabb labdafogás miatt. A másik elmélet viszont a szivacslabdát alapvető hibák okozójának tekinti (pl. mély könyökhelyzet, törzs munkájának hiánya), elsősorban a kis súlya miatt. Ezekre a problémákra több említésre méltó megoldási javaslat is érkezett. Eszerint a 6-7 éves korban még több időt kell fordítani a technikai képzésre kényszerítő eszközök, játékok segítségével. Mégis a „labdaváltás” más tapasztalatok alapján zökkenőmentes, mert az alkar és a felkar aktív használata nem változik, viszont figyelemmel kell kísérni a törzs forgatómozgásának változásait az átállás után (Horváth, 2004).

A korábbi tantervek a sportjátékok közvetlen oktatását csak az 5. évfolyamtól kezdve tartalmazták, de a belépés ideje előre tolódott. Az 1-2. évfolyamokon a kapura lövések, a passzgyakorlatok szerepelnek, a 3-4. évfolyamokon ezek kiegészülnek lefutásból és nekifutásból történő alkalmazásukkal, valamint a kapus feladatainak ismerkedésével is bővül az anyag. A kerttanterv tartalmazza még a különböző labdával történő játékok végrehajtását is, ezen kívül számtalan lehetőség nyílik a szivacskézilabda használatára labdás képességfejlesztő (manipulatív) gyakorlatok végrehajtásánál, és az előkészítő, rávezető játékok űzése közben is. A tananyagban szereplő kézilabdás feladatok jelentős része – 1-2. évfolyamon a labdavezetésen kívül – szivacslabdával is végezhető. A sérülésveszély csökkenése szintén egy fontos szempont, ami segítheti a testnevelő tanár munkáját.

A többi sportjátékban is – kiegészítő jelleggel – felhasználható a szivacskézilabda. Elsősorban a fájdalom okozásának kisebb veszélyéből, a sérülések elkerüléséből és a károkozás csökkent valószínűségéből fakadó előnyöket érdemes kihasználni a röplabdázás, a labdarúgás és a kosárlabdázás oktatásának korai szakaszában is (Varga, 2014).

A szivacskézilabdázás technikai elemeinek repertoárja nem különbözik a kézilabdázás mozgásanyagától, mégis a végrehajtásuk során tapasztalhatóak bizonyos eltérések a szivacskézilabda anyaga és súlya miatt. Mivel a szivacskézilabdázást elsősorban az 5-12 éves korosztálynak ajánlják, ezért az életkori sajátosságoknak megfelelően az oktatást – a hagyományos technikai képzés mellett – számos játékkal, játékos feladattal célszerű megoldani. Szivacskézilabda versenyeket U8 és U9 korcsoportban rendeznek, ezért, véleményem szerint 10-11 évesen már szükségszerű átállni a hagyományos kézilabdára.

Gyakorlatok:

  • Labda gurítása két kézzel terpeszülésből a szemben helyezkedő társnak.
  • Labda gurítása álló helyzetben a szemben helyezkedő társnak.
  • Labda átadása kétkezes felső átadással a szemben helyezkedő társnak.
  • Labda átadása kétkezes mellső átadással a szemben helyezkedő társnak.
  • Labdaátadás egykezes felső átadással hosszú (köríves) felkészítéssel.
  • Labdaátadás egykezes felső átadással rövid felkészítéssel.
  • Pattintott labdaátadás egykezes felső átadással.
  • Labdavezetések, egy kézzel majd váltott kézzel.
  • Célba dobási feladatok különböző eszközök felhasználásával (kifüggesztett karikák, zsámolyok, bóják, kötelek, céltáblák, stb.).

7.1. Játékok, játékos feladatok

Fogójáték szivacslabdával

A fogó kézben szivacslabdával meghatározott területen belül megpróbálja megfogni a társait, úgy, hogy a szivacslabdával megérinti őket. Amennyiben sikerrel jár, átadja a labdát és megfogott tanulóból lesz a következő fogó.

Többféle variációt is alkalmazhatunk: pl.: többfogós, több labdás , „ház” feladatokkal, stb.

Szabadulás a labdától

2 csapat, csapatonként 6-10 fő, 8-10 szivacslabda. A játék célja, hogy bizonyos területen belül, amit egy-egy csapat birtokol, ne legyen labda, vagy egy adott idő elteltével kevesebb legyen, mint az ellenfél csapatánál. Lehet paddal vagy más eszközzel is elhatárolni a két csapat területét egymástól. Jelre a tanulók igyekeznek átgurítani, vagy átdobni a labdát az ellenfél térfelére. Az a nyertes, akinek a térfelén nincs, vagy kevesebb labda van.

Fogyasztó szivacslabdával

2 csapat 8-10 fővel, meghatározott területen belül helyezkedik az egyik csapat (kör, vonalak által határolt terület,…) a másik csapat labdával a kézben jelre igyekszik kidobni a másik csapat tagjait. Akit kidobtak annak ki kell állni. A támadók nem mehetnek be a másik csapat területére. Az a győztes, aki egyedül marad az adott területen, vagy pedig az a csapat, aki rövidebb idő alatt kidobta a másik csapat tagjait.

Kidobó játékok szivacslabdával

A szivacslabda súlyából és puhaságából adódóan kiváló játékeszköz, mivel az ütközések nem okoznak fájdalmat, sérülést. A kidobó-játékok többféle variációja is játszható vele, mint pl. a tűzharc, vadászjáték, stb.

Karika-szivacskézilabda játék

2 csapat 6-8 fővel, a pályán (kézilabda pálya, de lehet kisebb is) helyezkedik. Mindkét csapat térfelén 2-2 db karikát helyezünk a talajra egymástól 5-6 méter távolságra. A játék célja, hogy az egyik csapat a másik térfelén lévő karikába tegye a labdát. Életkornak megfelelően lehet 2 labdával, akár labdavezetés nélkül is játszani.

Vonal-szivacskézilabda

2 csapat 6-8, vagy 8-10 fővel az adott pályán (10x20 m vagy 20x20 m) helyezkedik. A játék célja, hogy az ellenfél alapvonalán túlra letegyék a tanulók a labdát. Amennyiben kapuk is rendelkezésre állnak, úgy lehet a kapun belüli két pontot, a kapun kívüli vonal mögé letett labda pedig egy pontot ér. Kézilabdázás játékszabályaival játszunk, lehet nehezíteni is (pl. labdaleütés nélkül, a labdás támadó megérintése labdaszerzést eredményez, stb.).

7.2. A szivacskézilabdázás játékszabályai U8 korosztályban

A játéktér: 20x10 méteres téglalap alakú terület. A kapuelőtér vonal a kapu közepéből, a kapufák vonaláig húzott 5,5 méter sugarú félkörív, amelyeket a kapu szélességének megfelelően egy egyenes vonal köt össze. Az alap- és oldalvonal 5 cm széles. A cserevonal a középvonaltól mindkét irányban 150 cm távolságra lévő 15 cm hosszú szakasz.

A kapu mérete: 150-160 cm magas, 240-250 cm széles.

Játékidő: 2x10 perc (2 perc szünettel), félidőnként egy időkérésre van lehetősége mindkét csapatnak, amelynek időtartama 30 mp.

A labda: anyaga szivacs, 15 cm átmérőjű. Hivatalos mérkőzéseket a StudentComfort által gyártott labdával lehet megrendezni.

A játéktéren egy időben 3 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat. Egy mérkőzésre legfeljebb 12 játékost lehet nevezni. A kapus a mezőnyben nem szerepeltethető. A játék középkezdéssel indul, a védők kötelesek a saját büntetőterületük előtt elhelyezkedni. Gólt követően szintén középkezdéssel folytatódhat a játék. Bedobás, szabaddobás és büntetődobás elvégzésekor a védő játékosoknak legalább egy méter távolságra kell helyezkedniük a labdás tanulótól. Szabaddobáskor a támadó játékosoknak 1 méternél távolabb kell elhelyezkedniük az ellenfél kapuelőtér-vonalától. Bedobással kell játékba hozni a labdát, ha az teljes egészében elhagyta a játékteret, vagy utoljára a védekező csapat játékosát érintve, a saját alapvonalukon túlra jutott. A bedobást azon a helyen kell elvégezni, ahol a labda elhagyta az oldalvonalat. Amennyiben a labda a kapuelőtéren keresztül hagyta el a játékteret, akkor a bedobást a kapuelőtér-vonaltól legalább 1 méterre, a mezőny irányába kell végrehajtani. A büntetődobást a kapuelőtér vonaltól kell elvégezni (5,5 méter).

Büntetések: figyelmeztetés, 1 perces kiállítás, kizárás. Harmadszori kiállítás is kizárást von maga után. A súlyos szabálytalanságért, sportszerűtlen magatartásért azonnali piros lappal kizárt játékos nem szerepelhet a soron következő mérkőzésen.

Minden egyéb esetben a kézilabdázás érvényben lévő játékszabályait kell alkalmazni. (http://keziszovetseg.hu, é.n.)

7.3. A szivacskézilabdázás játékszabályai U9-es korosztályban

A játéktér: 28x15 méteres téglalap alakú terület. A kapuelőtér vonal a kapu közepéből, a kapufák vonaláig húzott 6 méter sugarú félkörív, amelyeket a kapu szélességének megfelelően egy egyenes vonal köt össze. Az alap- és oldalvonal 5 cm széles. A cserevonal a középvonaltól mindkét irányban 150 cm távolságra lévő 15 cm hosszú szakasz.

A kapu mérete: 150-160 cm magas, 240-250 cm széles.

Játékidő: 2x15 perc (5 perc szünettel), félidőnként egy időkérésre van lehetősége mindkét csapatnak, amelynek időtartama 30 mp.

A labda: anyaga szivacs, 15 cm átmérőjű. Hivatalos mérkőzéseket a StudentComfort által gyártott labdával lehet megrendezni.

A játéktéren egy időben 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat. Egy mérkőzésre legfeljebb 14 játékost lehet nevezni. A kapus a mezőnyben nem szerepeltethető. A büntetődobást a kapuelőtér vonaltól kell elvégezni amely 6 méterre van a kaputól.

A játék menete és a többi játékelem megegyezik az U8-as korosztály szabályaival. (http://keziszovetseg.hu, é.n.)

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »