1.

1. Bevezetés

A küzdőjátékok és feladatok az 1998-as Nemzeti Alaptanterv közoktatásban történő bevezetése óta képezik az „Önvédelem, küzdősportok” tantervi témakör részét. A témakör bekerülése a testnevelés és sport műveltségterület tartalmai közé azért is örvendetes, mert általa biztosítható a sportági sokszínűség, a tanulók sokféle mozgásmintával történő megismertetése, így az iskolai testnevelés tartalmi megújítása, az élménypedagógiai szemlélet megvalósítása. Ez a felkínálkozó lehetőség azonban kihívást jelent a gyakorló testnevelők számára, hiszen egy viszonylag új tartalom oktatását kell az iskolai lehetőségeknek megfelelően felvállalniuk. E mellett a testnevelő tanárképzésnek is igazodni kell a közoktatási tantervekhez, hiszen a leendő tanárokat megfelelően fel kell készíteni a témakör hiteles oktatására. Az alsó tagozatos testnevelés órák esetében a játékos feladatmegoldások és az élménypedagógiai megközelítés elsődleges, emellett a sok- és mindenoldalú fejlesztés és képzés követelménye indokolja, hogy számos más tartalom mellett elkezdjük a küzdősportok bevezetését, alapjainak megismertetését. Erre a legalkalmasabbak a küzdőjátékok és feladatok. A felső tagozatosok és középiskolások részére a küzdőjátékok mellett már a konkrét sportági technikák (judo, birkózás, valamint önvédelmi technikák) elsajátítását írják elő a tantervek (NAT (2012) és kerettantervek (2013). A műveltségterület érettségi követelményiben is szerepel a küzdőjátékok és feladatok ismerete, illetve életkori sajátosságoknak megfelelő kiválasztás képessége. Így a közoktatásban semmiképpen sem elhanyagolható a témakör oktatása. A küzdőjátékok egyes egyszerűbb verziói megfelelő feltételek mellett már az óvodáskorúak foglalkozásain is alkalmazhatók.

A gyakorló testnevelők gyakran nehezményezik a rendelkezésre álló iskolai szerek csekély számát, a felszerelések rossz állapotát, a szűk lehetőségeket. A küzdőjátékok és feladatok oktatásával azonban - akár kevés rendelkezésre álló szer, eszköz esetén is - egy kis leleményességgel, kreativitással újra színt vihetünk a mindennapos testnevelés órákba. Az említett játékok közül léteznek olyanok is, amelyek akár kis helyen, szűk folyosón is oktathatók szükség esetén. Így a témakör alternatívát jelenthet olyan intézményekben is, ahol egy-egy osztály, tanulócsoport tornaterem hiányában a folyósóra, esetleg tornaszobába szorul.

A tananyag célja éppen ezért az, hogy a küzdőjátékok és feladatok oktatásához kapcsolódó legalapvetőbb elméleti ismeretek összefoglalja, valamint az, hogy játék- és feladatgyűjteménnyel az óvodapedagógusok, testnevelők, foglalkozásvezetők gyakorlati munkáját segítse a mindennapos oktatás során.

  Tartalomjegyzék Következő fejezet »