3.

3. Játékok kézilabdával, előkészítő gyakorlatok

A kézilabdázás oktatása során, függetlenül attól, hogy az adott pillanatban milyen korosztállyal dolgozunk, nagyon fontos, hogy a technikai-taktikai elemek játékos formában való elsajátítása kerüljön előtérbe. Sok tanár nem szívesen oktat kézilabdázást – nem feltétlenül az ismeretek hiánya, hanem inkább – a játék jellegéből adódóan, ugyanis sok esetben monotonná, unalmassá válik a tanulók számára bizonyos technikai elemek elsajátítása, melyek nélkülözhetetlenek a élményt adó, élvezetes kézilabdajáték kialakulásához. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb esetben használjunk játékos feladatokat a technikai és a taktikai elemek oktatása során. Már a kézilabdázás oktatásának elején is használhatunk játékos feladatokat, játékos előkészítő gyakorlatokat melyek hozzásegítenek a játék mozgásanyagának, technikai elemeinek minél előbbi elsajátításához. Az alábbi fejezetben néhány olyan játékot, gyakorlatot gyűjtöttünk össze, melyek segítségével játékos formában segíthetünk megalapozni a kézilabdázás oktatásának mozgásanyagát, technikai-taktikai elemeinek elsajátítását.

A kézilabdázás oktatása során alkalmazott játékokat kétféle csoportra oszthatjuk (Foretic, 2006):

 • Alapjátékok
 • Módosított játékok (Játékok a kézilabdázás játékszabályainak módosítása által)

Az alapjátékok tartalmilag kevésbé összetett játékok, kiválóan alkalmazhatóak a sportjátékok oktatása és edzése során is. Nincsenek alapszabályaik és könnyen adaptálhatóak az óra kitűzött feladatai, céljai és körülményei hatására. Jellemzői a természetes alapmozgások nagyon sokrétű használata. Felosztásuk: fogójátékok, fogyasztó játékok, futó játékok, váltójátékok, „csendes” játékok, pontossági játékok, technikai-taktikai játékok és kontaktjátékok.

A fogójátékok egyszerű játékok, amelyek a gyorsaságfejlesztésre kiválóan alkalmasak. A futás és különböző futómozgások összessége a reakcióidőt és a futógyorsaságot is egyaránt fejleszti. Az óra első szakaszában, a bemelegítés során alkalmazhatóak. Mivel nagy élettani megterhelés alá helyezik a szervezetet célszerű előtte néhány keringésfokozó, ciklikus mozgást végeztetni.

A fogyasztó játékok alapvető jellegzetessége, hogy a tanuló nem folytathatja a játékot, ha az adott feladatot nem hajtja végre a meghatározott területen, módon vagy időkereten belül. Végrehajtásukkal a koordinációs képességek, gyorsaság és az agilitás is fejleszthető.

A futójátékok az elnevezésükhöz híven a futómozgáson alapulnak, leggyakrabban az óra első szakaszában alkalmazzák őket.

A váltójátékok az alapjátékok összetettebb formája, a tanulók a feladatokat egymás után végzik, oly formában, hogy a feladat végrehajtásának elindítása az előző tanuló feladatának sikeres elvégzéséhez köthető. Ezeket a játékokat a versenyzési karakter, a csapatszellem jellemzi, és hatással vannak a gyermekek kollektív, együttműködési tudatának fejlődésére, mert nem az egyén hanem a csapat eredménye a fontos. Az óra bármely részében és bizonyos feladatok végrehajtásában alkalmazhatóak.

A „csendes” játékok az óra végső szakaszában alkalmazhatóak, nincs nagy élettani megterhelésük. Általában a szervezet megnyugtatására szolgálnak. Többek között olyan elemeket tartalmaznak mint a célzókészség, dobáspontosság, koordináció és egyensúlyérzék.

A dobáspontosság-fejlesztési játékoknál célunk a célzás és a lövés alkalmazásával eltalálni az álló vagy a mozgó célpontot. Többféle labdát is használhatunk (pl.: kézilabda, szivacskézilabda, kosárlabda, röplabda, focilabda, medicinlabda, teniszlabda, stb.) a feladat elvégzésére.

A technikai-taktikai játékok során a tanulók bizonyos szituációs problémamegoldást alkalmaznak a kézilabdázás technikai és taktikai elemeinek felhasználásával.

A kontaktjátékok az alapjátékok olyan formája, amelyekben legfőképp páros feladatok végrehajtása során a testi kontaktus kerül előtérbe. Ezek a játékok nagyon fontosak főleg a védekezés technikájának megalapozása, valamint a tanulók testi kontaktushoz való szoktatása végett.

A módosított játékok a kézilabda szabályok megváltoztatásával alkotott játékok, melyek fő feladata a tanulók egyéni és csoportos technikai-taktikai fejlesztése. Ezeket a játékokat inkább a középiskolák 11. és 12. évfolyamainak ajánljuk.

Alkalmazható játékok és feladatok:

 • Fogójátékok – páros fogójáték, helyszín: fél kézilabda pálya. (Gyorsaság, gyorsasági állóképesség fejlesztésére)

  Két tanuló kezdi a játékot fogóként. A kezüket fogják és igyekeznek a meghatározott területen belül megfogni a többi tanulót. A megfogott tanuló harmadikként csatlakozik a pároshoz. Amennyiben még egy tanulót megfognak úgy a négyes szétválik két párrá és tovább folytatják a játékot immár két fogóval. A két utoljára megfogott tanuló kezdheti az újabb játékot.
 • Fogójátékok – Hármas fogó, helyszín: fél kézilabda pálya. (Gyorsaság, agilitás, gyorsasági állóképesség)

  Három tanulóból álló csoportok alakulnak. Minden csoportban kijelöljük a fogó játékost, aki a másik kettő tanulót próbálja megfogni, a kézilabda félpályán belül. Akit megfogtak az a tanuló lesz a fogó. Visszaadás van, de előzőleg hagyni kell eltávolodni a játékost aki megfogta.
 • Fogójátékok – „Ház” különböző gyakorlatok végrehajtásával, helyszín: fél kézilabda pálya (gyorsaság, agilitás, gyorsasági állóképesség)

  A tanulók szabadon mozoghatnak a kijelölt területen. Egy tanuló a fogó. A többi játékos különböző feladat végrehajtásával – amit a tanár előzőleg kijelölt – megmenekülhetnek a fogótól bizonyos ideig (pl.: ereszkedés fekvőtámaszba, guggolásba, hanyattfekvés, egy lábon állás, a társ hátára való felugrás, stb.). Amint a fogó játékos továbbállt felállnak és folytathatják a játékot. Akinek nem sikerült végrehajtania a feladatot még mielőtt a fogó megfogta volna, ő lesz az új fogó.
 • Fogyasztójátékok – Félpályás fogyasztó, helyszín: fél kézilabda pálya (koordináció, agilitás, célzópontosság)

  Két csapatba osztjuk a tanulókat, az egyik megkülönböztető trikót húz. A fél kézilabda pálya határain belül a feldobott labdát megszerző csapat célja, hogy egy perc alatt minél több játékost dobjon ki az ellenfél csapatából. Amennyiben az ellenfél játékosai közül valaki megfogta a labdát, úgy ő folytatja a játékot. A pattintott kidobás nem érvényes. Variációk: csak az egyik csapat támad és az idő lejártával szerepcsere történik.
 • Fogyasztójátékok – Labdaszerző, helyszín: fél kézilabda pálya (gyorsaság, koordináció)

  A tanulók a félpálya vonalára helyezkednek egymás mellé. A kapuelőtér vonalon belül kézilabdákat helyezünk el, egy labdával kevesebbet, mint amennyi tanuló van. Jelre minden tanuló igyekszik magának labdát szerezni. Aki labda nélkül maradt az kiesik a játékból. A játék folytatódik, addig amíg a végére csak két tanuló marad, a győztes aki a végén megszerzi a labdát.
 • Futójátékok – „Vidd át a labdát”, helyszín: kézilabda pálya (gyorsaság, gyorsasági állóképesség)

  Két csapatot alkotunk. Mindkét csapat játékosai a saját kapuelőterükben helyezkednek. A kapuelőtér közepén egy zsámolyban (vagy szőnyegen, svédasztal tetején, stb.) labdák helyezkednek, pontosan annyi ahány tanuló van az ellenfél csapatában. Jelre minden tanuló felvesz egy labdát a zsámolyból és az ellenfél zsámolyába igyekszik átvinni őket. Miután betette az ellenfél zsámolyába a labdát visszafut és a következő labdát is átviszi, amit időközben az ellenfél játékosai tettek a saját zsámolyukba. A játék a tanár jelzésére ér véget. Az a csapat nyer akinek kevesebb labda maradt a zsámolyában. Különféle labdás variációját is lehet játszatni a tanulókkal (pl. teniszlabda, szivacslabda, medicinlabda, stb.).
 • Váltójátékok – Szlalomfutásos váltó (gyorsaság, agilitás, labdavezetés)

  A tanulók létszámától függően csapatokat alkotunk, akik a kapuelőtér-vonal mögött egy oszlopban helyezkednek el. Minden csapat előtt 5 bóját helyezünk el 2 méter távolságra. Az első bója távolsága az első tanulótól 5 méter. Jelre az első tanuló labdavezetéssel, szlalomfutással kerüli a bójákat. Az utolsó bója megkerülése után egyenes vonalú futással, labdavezetéssel futnak visszafelé és átadják a labdát a következő tanulónak, aki megismétli a feladatot. Az a csapat nyer, akinél elsőnek befejezik a tanulók a feladatot. A játék számos változata alkalmazható, különféle akadályokkal és feladatokkal.
 • „Csendes” játékok – „Közelebb a vonalhoz” (koordináció)

  A tanulók egy sorban állnak a kézilabda pálya alapvonalán. A tanár kijelöl egy vonalat (pl. félpálya). A tanulók bekötött szemmel próbálnak a vonalra rálépni vagy hozzá legközelebb helyezkedni. Az a tanuló nyer aki rálépett vagy legközelebb helyezkedett a vonalhoz.
 • „Csendes” játékok – Labdaátadás körbe (koordináció)

  A tanulók egymás mellett helyezkedve kört alkotnak. A két egymástól legtávolabban (átellenesen) álló tanulónál labda van. Jelre egy irányba átadják a labdát a mellettük álló tanulónak, aki továbbítja azt a mellette lévőnek, és így tovább. Az a tanuló, akihez egyszerre odaér mindkét labda, kiesik a játékból.
 • „Csendes” játékok – Fagyasztás (koordináció)

  A tanulók labdával a kézben tetszőleges irányban labdát vezetnek az egész pálya területén. A tanár jelzésére abban a pillanatban mozdulatlanná válnak, „megfagynak”. Az a tanuló, akinek nem sikerül időben reagálnia kiesik a játékból.
 • Dobáspontosság-fejlesztő játékok – Célbadobó (dobáspontosság, koordináció, lövőtechnika)

  A tanulókat két csapatra osztjuk, a szabaddobási vonalon a két kapufa vonalában állnak az első játékosok, mögöttük két oszlopban helyezkednek a többiek. Minden játékosnak van egy teniszlabdája. A kapura egy célkeretet vagy annak megfelelő kötelet, karikát vagy más eszközt helyezünk. A tanulók egymás után próbálkoznak a célba találni a labdát. Az több találatot elérő csapat nyer. A játékot többfél változatban is lehet játszatni (pl. kézilabdával, medicinlabdával, kislabdával, stb.).
 • Dobáspontosság-fejlesztő játékok – Medicinlabda célzó játék (dobáspontosság, koordináció, lövőtechnika)

  Két csapatot alkotunk. A pálya közepére hosszában egy vagy két padot helyezünk. A padokra kisebb és nagyobb medicinlabdákat helyezünk. Mindkét csapat a saját térfelén helyezkedik, 6-10 méterre a középen elhelyezkedő pad(ok)tól. Minden tanulónak labda van a kezében. Jelre a meghatározott területről el kell találni a medicinlabdát, hogy az az ellenfél térfelére essen. Az a csapat nyer akinek a végén kevesebb medicinlabda található a térfelén. Az ellenfél térfelére nem lehet átlépni, a saját térfélen labdát gyűjteni lehet, de a dobásokat csak a megjelölt vonalon kívül lehet végrehajtani.
 • Technikai-taktikai játékok – Pályafoglaló labdavezetéssel (agilitás, koncentráció, labdavezetés)

  Két csapatot alkotunk. Az egyik csapat tagjai labdával a kézben a saját szabaddobási vonalukon belül helyezkednek. A másik csapat játékosai a másik térfélen a 9-es vonalon belül helyezkednek labda nélkül. Jelre a labdás csapat labdavezetéssel igyekszik minél gyorsabban átérni a másik csapat területére. A másik csapat pedig kitámadva a 9-es területéről igyekszik a megadott szabályok keretein belül megakadályozni a támadó játékosokat a továbbhaladásban. A játéknak akkor an vége ha az összes labdás játékos átért az ellenfél területére. A játékok sokféle változatban lehet játszatni (pl. védekezés karok használata nélkül, védekezés labdaelütéssel, stb.).
 • Technikai-taktikai játékok – Pontszerző (gyorsaság, koordináció, cselezések, labdaelfogás, átadások)

  Két csapatra osztjuk a tanulókat. A játékosok számától függően játszhatjuk a 9-es vonalon belül vagy akár fél pályán is. A labdát megszerző csapat igyekszik minél több átadással, minél hosszabb ideig maguknál tartani a labdát. A játék mehet időre vagy bizonyos számú átadás végrehajtása eléréséig is. A játék szabályait többféleképpen is módosíthatjuk (pl. labdaátadás csak egy vagy két kézzel, labdaátadás csak felugrásból, csak pattintott átadás, ugyanannak a társnak nem lehet visszadobni a labdát, stb.).
 • Kontaktjátékok – Kakasviadal (erő, egyensúlyérzék, koordináció)

  A tanulók párosával labdával a kézben a hátuk mögött egy 2 méter sugarú körben helyezkednek. Jelre a tanulók egy lábon szökdelve, a testükkel vagy vállukkal igyekeznek kiszorítani a párjukat a körből. Az a játékos nyer akinek sikerült kiszorítani a társát. A játék játszható labdával a kézben a test előtt, oly módon, hogy nem a testükkel ütköznek a tanulók, hanem a labdával próbálják kitolni egymást.
 • Kontaktjátékok – Harc a labdáért (erő, egyensúlyérzék)

  A tanulók párosával helyezkednek el. Minden párnak egy labdája van, amit mindketten két kézzel fognak. Jelre egyszerre megpróbálják kivenni a társuk kezéből a labdát. Az a játékos nyer, aki többször kivette a társa kezéből a labdát. A játék játszható egy és két kézzel, valamint két labdával is.

A módosított játékok közül alkalmazhatunk vonalkézilabdázást, fejelős kézilabdázást, zsámolykézilabdázást, leütés nélküli kézilabdázást, rögbit kézilabdával, iramjátékot, kézilabdázást két labdával, emberfogásos kézilabdázást és minden egyéb formájú kézilabda játékot aminek a szabályai eltérnek a hagyományos kézilabdázástól.

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »