Integrációs és adaptációs...

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Sporttudományi és Testnevelési Intézet

INTEGRÁCIÓS ÉS ADAPTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN

Szerzők

Dr. Tóvári Ferenc
Dr. Prisztóka Gyöngyvér

Lektor

Dr. Füzesi Zsuzsanna

Budapest-Pécs, 2014

ISBN ISBN 978-963-642-869-3

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés

2. Integrációval foglalkozó hazai és külföldi szakirodalmak

3. Az integrált nevelés-oktatás feltételei

4. Az integráció jogi háttere

5. Az együttnevelés pedagógiája

6. Hazai kutatások, főbb tudományos eredmények

7. Interjúk

8. Az integrációval és inklúzióval kapcsolatos szaktárgyak oktathatósága a hazai testnevelő tanárképzésben (ajánlás)

9. Az integrációs – inklúziós testnevelés tanórai minta

10. Összegzés

11. Ajánlások, további lehetőségek és feladatok

Irodalomjegyzék


A tananyag letöltése pdf formátumban (xx MB)

    Következő fejezet »